Logo Przewdonik Katolicki

Szkoły Hipolita Cegielskiego

Błażej Tobolski
Fot.

Dobiegł końca Rok Hipolita Cegielskiego ogłoszony przez Sejm RP dla uczczenia 200. rocznicy urodzin, przypadającej 6 stycznia 2013 r., tego wybitnego wielkopolskiego intelektualisty, patrioty, prekursora pracy organicznej i nowoczesnego przemysłu maszynowego w Polsce, a także publicysty i wydawcy.

 

W XXI wieku

Rok ten był dobrą okazją do przypomnienia zasług człowieka, który wywarł znaczący wpływ na życie społeczno-polityczne, kulturę i gospodarkę będącej pod zaborem pruskim Wielkopolski. Warto też przy tej okazji zauważyć, że idee, które szerzył i wprowadzał w życie Hipolit Cegielski (1813–1868), bliskie są także współczesnej młodzieży. Przykładem jest tu Klub Szkół Noszących Imię Hipolita Cegielskiego, zrzeszający kilkanaście placówek, przede wszystkim z województwa wielkopolskiego. – Jego głównym celem jest pokazywanie uczniom, że w XXI w. też można prowadzić pracę organiczną oraz wskazywać wzorce osobowościowe godne naśladowania – zaznacza lider Klubu Marek Nowak, nauczyciel w poznańskim Zespole Szkół Komunikacji (dawnym Technikum Kolejowym).

 

Współpraca szkół

Pierwszą placówką edukacyjną w Polsce, która (w 1981 r.) przyjęła imię Hipolita Cegielskiego, była szkoła w Śremie (obecnie Zespół Szkół Technicznych). Natomiast pierwsze nieformalne próby nawiązania współpracy między szkołami pojawiły się w 1986 r. Od grudnia tego samego roku SP nr 6 w Poznaniu objęła też patronat nad pomnikiem nagrobnym Cegielskiego na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. – Jednak dopiero 6 stycznia 1987 r., podczas uroczystego Dnia Patrona w Technikum Kolejowym, podjęto decyzję o nawiązaniu ścisłej współpracy między szkołami. W wydarzeniu tym uczestniczyła m.in. pani Zofia Doerffer-Cegielska, prawnuczka Hipolita Cegielskiego, Bolesław Januszkiewicz, kustosz muzeum w zakładach Hipolit Cegielski Poznań oraz przedstawiciele szkół noszących jego imię, których było wówczas pięć. Wtedy też postanowiono powołać Klub – wspomina Marek Nowak, dodając, że cykliczne spotkania rozpoczęto w 120. rocznicę śmierci patrona.

 

W rocznicę śmierci patrona

W 1994 r. natomiast powstał regulamin Klubu zobowiązujący szkoły m.in. do regularnego organizowania spotkań przedstawicieli uczniów w rocznicę śmierci patrona, których celem jest zacieśnianie współpracy oraz krzewienie idei, jakie przyświecały Cegielskiemu. Wraz z rozpoczęciem nowego tysiąclecia Klub nawiązał również współpracę w z Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego skupiającym ludzi, którym bliskie są wartości patriotyczne oraz idea pracy organicznej. Jej owoc to chociażby medale przyznawane uczniom „Za wysokie wyniki w nauce oraz rozpowszechnianie idei i wiedzy o Hipolicie Cegielskim”. Z kolei już od 1990 r. organizowane są na przełomie stycznia i lutego Międzyszkolne Konkursy Wiedzy o Życiu i Działalności Hipolita Cegielskiego. Szkoły włączyły się także w zbiórkę środków na pomnik patrona, którego uroczyste odsłonięcie nastąpiło 19 września 2009 r. na pl. Wiosny Ludów w Poznaniu.


 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki