Logo Przewdonik Katolicki

Wiosna Kościoła

Barbara Sawic
Fot.

Kurs Alfa, przedsięwzięcie zrodzone w końcu lat 70. XX wieku w Kościele anglikańskim, służyło początkowo celom katechetycznym. Z czasem, po adaptacjach, zyskało wymiar ekumeniczny. Cieszy się aprobatą Kościoła katolickiego, również w Polsce, jako popularna i skuteczna forma ewangelizacji.

Już przed laty ówczesny biskup diecezjalny włocławski Bronisław Dembowski wyraził opinię, że kurs Alfa, wraz z innymi ruchami ewangelizacyjnymi przyczyni się do wypełnienia programu zawartego w słowach Ojca Świętego Jana Pawła II z listu apostolskiego Novo millennio ineunte, wydanego na zakończenie Roku Jubileuszowego 2000, w którym papież wymienił najważniejsze wyzwania stojące przed Kościołem w trzecim tysiącleciu.  

We wrześniu 2007 r. w parafii Matki Bożej Częstochowskiej i św. Wacława w Lubiczu Górnym, której proboszczem jest ks. prałat Bogumił Leszcz, odbyły się misje święte. Prowadzili je Księża Misjonarze Świętej Rodziny z Kazimierza Biskupiego. Niejako w ramach misji, tuż po ich zakończeniu, kurs ewangelizacyjny Alfa przeprowadziła toruńska wspólnota młodzieży ze Stowarzyszenia Pro Misja. Przymierze Katolików na rzecz Ewangelizacji i Misji. Stowarzyszenie to powołał do życia dekretem z 21 maja 2003 r. biskup diecezjalny toruński Andrzej Suski. Wkrótce w parafii Lubicz zawiązała się Wspólnota „Drzewo Życia”. Jej charyzmatem są: ewangelizacja i misje, a świeckimi liderami – małżonkowie Elżbieta i Marcin Iżykowie, rodzice pięciorga dzieci, związani z SPM, będący w latach 2004–2005 misjonarzami na Ukrainie. Z upływem czasu  „Drzewo Życia” rozrosło się, tworząc wspaniały las osób młodych duchem Bożym. Pod opieką duszpasterzy parafii prowadzi kursy ewangelizacyjne Alfa dla młodzieży (m.in. przygotowującej się do bierzmowania) i dorosłych, wspiera katechezę dla dzieci, organizuje kursy dla małżeństw, pomaga w prowadzeniu rekolekcji, w adoracjach Najświętszego Sakramentu, bierze udział w akcjach parafialnych i diecezjalnych (m.in. w Dniach Młodzieży). Prowadzi działalność również w innych parafiach należących do diecezji włocławskiej i diecezji toruńskiej. Wspiera, w miarę potrzeb, misje zagraniczne. Apostołuje wśród wierzących i osób będących „na rozdrożu”, między wiarą i niewiarą, jak i wśród i niewierzących. Dzieci, młodzież i dorosłych prowadzi od religijności do wiary rozumianej jako osobowe spotkanie z Chrystusem. Drzewo Życia” jest zaangażowane w promowanie kursu Alfa w Polsce i prowadzenie Krajowego Biura Alfa.

W odpowiedzi na wezwanie biskupa diecezjalnego włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa do ożywienia pracy ewangelizacyjnej w naszej diecezji w związku z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, Marcin Iżyk zgłosił gotowość rozwinięcia przez Wspólnotę „Drzewo Życia” dzieła ewangelizacji młodzieży przez prowadzenie kursu Alfa w parafiach naszej diecezji. Propozycja została przedstawiona podczas grudniowego zjazdu księży dziekanów; zyskała zgodę i błogosławieństwo ks. bp. Meringa. Przypomnijmy, że z ustanowienia pasterza włocławskiego koordynatorem diecezjalnym ŚDM Kraków 2016 jest ks. prałat Artur Niemira, kanclerz Kurii Włocławskiej. Za stroną internetową www.diecezja.wloclawek.pl informujemy, że osoby, które w parafiach odpowiadają za formację młodzieży, chcąc uzgodnić terminy i program kursu, są proszone o kontakt e-mailowy z Marcinem Iżykiem (marcin.izyk@promisja.pl lub marcin.izyk@alfapolska.org).

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki