Logo Przewdonik Katolicki

Wysławianie Boga za dar i tajemnicę

Barbara Sawic

Wielkość posłannictwa kapłańskiego polega na tym, że kapłan ma spełniać we współczesnym świecie rolę Chrystusa. Wszystko zależy od postawy prezbitera wobec Jezusa Chrystusa: Najwyższego i Jedynego Kapłana.

Te i inne rozważania złożyły się na homilię, którą w poniedziałek 23 maja podczas Mszy św. w katedrze Wniebowzięcia NMP we Włocławku wygłosił ks. prałat Janusz Gręźlikowski, oficjał Sądu Biskupiego Diecezji Włocławskiej. Koncelebrowanej Eucharystii z udziałem emerytowanego biskupa włocławskiego Bronisława Dembowskiego, sprawowanej w intencji prezbiterów, którzy obchodzili złoty i srebrny jubileusz kapłaństwa, przewodniczył biskup diecezjalny włocławski Wiesław Mering.
Zebranych w świątyni powitał ks. Michał Krygier – kustosz katedry i proboszcz parafii katedralnej. Podłoże homilii stanowiło nauczanie zawarte w dokumentach dwóch świętych papieży: Jana XXIII encyklika Sacerdotii nostri primordia (1959 r.) oraz Jana Pawła II list apostolski Tertio millennio adveniente (1994). Według ks. Janusza Gręźlikowskiego na jubileusz kapłański składają się: dziękczynienie, radość, refleksja, zaduma, rachunek sumienia oraz pojednanie. Poprzez posługę kapłan ma zawsze i wszędzie ukazywać drugiemu człowiekowi Boga, jako najpełniejszy sens i ostateczny cel ludzkiej egzystencji.
Podczas liturgii eucharystycznej zgromadzeni wierni modlili się, dziękując za dotychczasową posługę obchodzących jubileusz kapłanów i prosząc o potrzebne dla nich łaski. Po Komunii św. i chwili ciszy, stając na czele delegacji jubilatów w prezbiterium katedry, ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz wyraził ich wdzięczność Bogu za dar powołania, podziękował biskupowi włocławskiemu Wiesławowi Meringowi i  księżom biskupom: pomocniczemu Stanisławowi Gębickiemu oraz biskupowi diecezjalnemu seniorowi Bronisławowi Dembowskiemu, a także władzom Wyższego Seminarium Duchownego, rodzicom – swoim i wszystkich jubilatów oraz wszystkim, którzy wywarli błogosławiony wpływ na ich kapłaństwo.
Księża obchodzący złoty jubileusz sakrament święceń otrzymali 17 czerwca 1966 r. z rąk biskupa włocławskieog Antoniego Pawłowskiego  w kościele parafialnym Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku. Natomiast kapłani obchodzący 25-lecie kapłaństwa przyjęli święcenia w katedrze włocławskiej 25 maja 1991 r. z rąk biskupa diecezjalnego Henryka Muszyńskiego.
Z rozmaitych ważnych powodów nie wszyscy mogli przybyć na podniosłą uroczystość jubileuszową. Niektórzy pracują za granicą, inni w diecezjach: kaliskiej i gnieźnieńskiej. Wszystkim ks. bp Wiesław Mering wyraził wdzięczność i szacunek za posługę Bogu, Kościołowi i wiernym. Jak z radością powiedział, składana Bogu ofiara dziękczynienia za dar kapłaństwa sprawowana jest „w mateczniku”, w rodzinie seminarium duchownego włocławskiego, z którym tak ściśle i na zawsze splotły się ich losy. „Troszczcie się o życie duchowe i codzienne wiernych, miejcie dla nich czas, poświęcajcie im uwagę. Bądźcie ojcami i pasterzami dla swoich parafian” – prosił ks. bp Mering. Na zakończenie Mszy św. błogosławił kapłanom „na dalsze kroczenie za Panem”.
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki