Logo Przewdonik Katolicki

Wielki jubileusz

Marcin Jarzembowski
Fot.

Zaproszeni goście i mieszkańcy parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Potulicach spotkali się na wspólnej modlitwie z okazji 150. rocznicy wybudowania kościoła, 80. rocznicy powstania zgromadzenia zakonnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej i 80. rocznicy śmierci Anieli hrabiny Potulickiej.

 

Bp Jan Tyrawa podkreślił, że wszystkich gromadzi intencja dziękczynienia. Najpierw za 150-lecie istnienia kościoła. – To znaczy ośrodka, w którym ludzie mogli się spotykać z Bogiem. Również 80. rocznica istnienia chrystusowców. Wiele milionów Polaków żyje za granicą. Jeśli ta ogromna rzesza osób nieustannie pamiętała o swoich korzeniach, języku, kulturze, to tylko dlatego, że był przy nich Kościół, byli z nimi księża, a wśród nich również chrystusowcy – powiedział.

Eucharystię poprzedziła specjalna jubileuszowa sesja w Zespole Szkół w Potulicach, w czasie której podkreślano wspomniane trzy rocznice i znaczenie, jakie dla rozwoju duchowego Potulic miał wybudowany kościół, ale i samo zgromadzenia chrystusowców.

O Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej opowiadał ks. prof. Bernard Kołodziej TChr z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zgromadzenie powołał 23 sierpnia dekretem datowanym na 8 września 1932 r. prymas Polski kard. August Hlond, przy dużym zaangażowaniu ks. Ignacego Posadzego w Potulicach. Pierwsi duchowni wyjechali do pracy wśród Polonii do Rygi, Paryża i Londynu w 1937 r.

Kościół w Potulicach to dawna kaplica dworska wybudowana przez właścicieli dóbr – rodzinę Potulickich w 1862 r. w stylu neoklasycystycznym, według projektu Leonarda Jana Ludwika Marconiego. Nie zabrakło więc akcentu związanego z Anielą hrabiną Potulicką. Głos zabrał chrystusowiec ks. prof. Wojciech Necel TChr z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. – Śledząc życiorys hrabiny, dostrzegamy, że żyła, służąc Bogu i ojczyźnie. My także – zwłaszcza dziś – nie powinniśmy o tej dewizie zapominać − powiedział.

Urodzona 8 kwietnia 1861 r. w Londynie Aniela Konstancja Aleksandra Potulicka dzieciństwo i młodość spędziła w Potulicach. Mając zaledwie 19 lat, straciła ojca, obejmując jego dobra. Podjęła się szerokiej działalności społecznej i charytatywnej. Jako ostatnia dziedziczka rodu, pałac wraz z parkiem w Potulicach oddała do dyspozycji kard. Augusta Hlonda, z przeznaczeniem na powstałą Fundację Potulickich, która wspiera do dziś działalność KUL-u.

Parafia w Potulicach została erygowana przez kard. Stefana Wyszyńskiego 13 sierpnia 1971 roku. Niezatwierdzona przez władze państwowe, funkcjonowała do 12 stycznia 1980 roku jako samodzielny ośrodek duszpasterski. Pierwszym proboszczem był ks. Bogdan Krysiński. Od 1993 roku duszpasterstwo prowadzą chrystusowcy.

Dziś posługę proboszcza pełni ks. Ryszard Czajka TChr. – Potulice są domem macierzystym naszego zgromadzenia, a kościół parafialny jest pierwszą kaplicą towarzystwa. To tutaj wydawany był miesięcznik „Msza święta” w nakładzie 75 tys. egzemplarzy. Przed wojną było tutaj ok. 300 chrystusowców. Dziękujemy za współbraci, którzy – posługując wśród Polonii – podtrzymywali ducha polskiej mowy, kultury oraz patriotyzmu. Prosimy o liczne powołania, bo emigracja wciąż się rozrasta. Dziękujemy za Anielę hrabinę Potulicką, której przodkowie wybudowali tę świątynię – powiedział kapłan.

Uroczystości jubileuszowe zakończył koncert pieśni sakralnych w wykonaniu Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza.

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki