Logo Przewdonik Katolicki

O ubezpieczeniach raz jeszcze

Justyna Koper
Fot.

W związku z tematem o ubezpieczeniach na wakacje czytelnicy pytają o ich zasady.

 

 

 

Podstawowe zasady ubezpieczenia zawarte są w przepisach kodeksu cywilnego.

Każdy ubezpieczyciel na podstawie tych przepisów tworzy swoje ogólne warunki ubezpieczenia, z którymi zapoznaje się ubezpieczający. W przypadku kosztów leczenia należy zwrócić uwagę na to, iż zazwyczaj ubezpieczenie obejmuje tylko niezbędne koszty, umożliwiające powrót lub przewóz do kraju. Na przykład ochroną ubezpieczeniową objęta jest zazwyczaj: niezbędna pomoc ambulatoryjna, badania i zabiegi, pobyt w placówce służby zdrowia, zakup lekarstw, niezbędna pomoc stomatologiczna.

Dla uzyskania zwrotu kosztów należy zwrócić uwagę na to, że dla uzyskania zwrotu kosztów od ubezpieczyciela konieczne są rachunki i dokumenty świadczące o poniesionych kosztach leczenia. Ważne jest także ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzaj i wysokość świadczenia przysługującego ubezpieczonemu zależy od ustalenia przez ubezpieczyciela związku przyczynowego pomiędzy wypadkiem a śmiercią lub trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Natomiast lekarze wskazani przez ubezpieczyciela oceniają stopień uszczerbku na zdrowiu. Warto także ubezpieczyć bagaż, gdyż ubezpieczyciel zwraca nam jego wartość, gdy zostanie skradziony, zniszczony lub uszkodzony. Jednakże przy ustalaniu wartości bagażu ubezpieczyciel stosuje najczęściej ceny detaliczne, nie biorąc pod uwagę ich szczególnej wartości – zabytkowej lub pamiątkowej.

Często też zdarzają się sytuacje, które uniemożliwiają nam wyjazd na wakacje. Wówczas warto ubezpieczyć się na wypadek rezygnacji z podróży, gdyż nie tracimy całej kwoty, a jedynie jej znikomy ułamek.

                                                                                   

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki