Logo Przewdonik Katolicki

W trosce o nasze dzieci

Błażej Tobolski, Kamila Tobolska

Jeśli próbuje się zastępować rodziców w wychowywaniu ich dzieci, skutki bywają najczęściej opłakane. Warto jednak ich w tym wielkim dziele wspierać.

Taki też był cel poznańskiej konferencji „Twoje Dziecko – Wielka Sprawa! Jego szczęście w Twoich rękach” skierowanej do rodziców, nauczycieli i wychowawców. Przedstawiono podczas niej najważniejsze zagadnienia związane z tematyką wychowania seksualnego i seksualizacji oraz zwrócono uwagę na zagrożenia, jakie niesie ze sobą świat w tych obszarach.
 
Powołani do wychowania
To rodzice są najważniejszymi osobami odpowiedzialnymi za wychowanie swoich dzieci, a wszystkie inne instytucje powinny wspierać ich w tym zadaniu. Tę prawdę podczas konferencji wielokrotnie podkreślano. − Rodzice, jesteście współpracownikami samego Boga w wielkim dziele wychowania! Nie rezygnujcie więc, proszę, z tego waszego powołania i zadania bycia wychowawcami – przekonywał bp Damian Bryl, zachęcając do roztropnego korzystania w tym zakresie z pomocy innych podmiotów. Biskup przywołał też słowa św. Jana Pawła II zapisane w adhortacji Familiaris consortio, w których papież bardzo mocno akcentuje, że wychowanie seksualne powinno się zawsze dokonywać w kontekście wychowania do miłości. Do papieskich dokumentów zajmujących się tą problematyką nawiązywał także prof. Andrzej Urbaniak, autor wielu publikacji dotyczących wychowania i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu wychowania do życia w rodzinie. – Wychowanie seksualne ma prowadzić do osiągnięcia przez młodego człowieka dojrzałości osobowej. Dlatego musi być ono dostosowane do etapu rozwoju dziecka, a także integralne, czyli dotyczące całej osobowości. Powinno więc obejmować zarówno sferę biologii, jak i kształtowanie dojrzałych relacji oraz ukazywać związek płciowości z moralnością i duchowością – podkreślił prof. Urbaniak, który sam ma 40-letni staż małżeński, cztery córki i siedmioro wnucząt.
 
Nie dajmy się zniszczyć!
Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu wPolityce.pl i autorka książki Pułapka gender stwierdziła wprost, że żyjemy w czasach przewrotu ideologicznego. Jego celem jest zmiana myślenia całych społeczeństw, najpierw poprzez demoralizację dokonywaną m.in. przez rozbudzanie seksualności i promowanie relatywizmu moralnego. – Te działania mają zniszczyć w społeczeństwie system wartości, tradycję i zasady moralne, aby tym łatwiej narzucić mu sposób myślenia i działania. Głównym wrogiem w tej wojnie jest kultura, rodzina, Kościół i szerzej cała cywilizacja chrześcijańska – przekonywała prelegentka.
Z kolei o. Karol Meissner, benedyktyn od lat zaangażowany w duszpasterstwo narzeczonych i małżeństw, a zarazem lekarz zajmujący się aspektami psychiatrii i psychologii, zachęcał do utrwalania u dzieci świadomości godności męskości i kobiecości, co pomoże im w przyszłości w sposób naturalny podjąć powołanie do ojcostwa i macierzyństwa i dostrzec jego piękno. Przypomniał też, że Chrystus nie gwarantuje nam, jako wychowawcom, łatwej drogi.
Jako konkretną pomoc dla rodziców i wychowawców przedstawiono Program Profilaktyki Zintegrowanej Archipelag Skarbów autorstwa dr. Szymona Grzelaka (www.program.archipelagskarbow.eu). Poprzez odpowiednie treści zachęca on młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy i pornografii oraz do czekania z seksem aż do małżeństwa.
 
Co nas czeka?
Swoim doświadczeniem z uczestnikami konferencji podzielili się też Jolanta i Henryk Stolińscy, małżonkowie z 12-letnim stażem, rodzice czwórki dzieci, którzy przez siedem lat mieszkali w Szwecji. Jak przyznali, w tym kraju żyje się dostatnio, a państwo wspiera wszystkich rodziców zasiłkiem rodzinnym. Mimo to cztery lata temu podjęli decyzję o powrocie do Polski. – W Szwecji rodzice nie mają prawa do swojego dziecka. Traktuje się ich jedynie jako opiekunów prawnych, a samo dziecko jest własnością państwa – podkreślili małżonkowie, dodając, że doszło do tego, iż to szkoła decyduje tam o rozwoju seksualnym dziecka i ewentualnym kształtowaniu jego płci. Rodzicom sprzeciwiającym się tego typu praktykom bardzo łatwo pod byle pretekstem odbiera się dzieci. – Jako katoliccy rodzice nie chcieliśmy się godzić na prowadzoną w szkołach seksualizację będącą w istocie gwałtem dokonywanym na psychice dzieci – stwierdzili Stolińscy, którzy są przekonani, że powrót do Polski ocalił ich dzieci przed wykrzywieniem psychicznym i deprawacją. Zauważyli jednocześnie, że od ich powrotu do kraju i tu wiele się zmieniło. – Wydaje się, że powoli rozpoczyna się u nas ten sam proces przejmowania kontroli nad wychowaniem dzieci. Nie możemy jednak dopuścić do tego, żeby prawodawstwo Unii Europejskiej zastępowało bezkrytycznie nasze prawo do wychowania naszych dzieci. Nie możemy oddać prawa do wychowania szkole i państwu – apelowali małżonkowie.
 
* * *
 
W konferencji, która odbyła się w drugą niedzielę lutego w jednej z sal na Stadionie Inea w Poznaniu, wzięło udział blisko 300 osób. Stanowiła ona kolejny etap inicjatywy „Twoje Dziecko – Wielka Sprawa!” objętej patronatem przez abp. Stanisława Gądeckiego, a zorganizowanej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej (SRKAP) oraz archidiecezjalne Duszpasterstwo Rodzin przy wsparciu innych ruchów i organizacji katolickich. Jak podkreśla Michał Michalski, prezes SRKAP, konferencję poprzedziły prelekcje przybliżające zagrożenia wynikające z edukacji seksualnej, edukacji równościowej i seksualizacji wygłoszone przez wolontariuszy w blisko 90 parafiach naszej archidiecezji. Przy tej okazji każda z ponad 5 tys. uczestniczących w nich osób otrzymała także „Vademecum rodzica” przygotowane przez organizatorów akcji.

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki