Logo Przewdonik Katolicki

Akcja ma głos

Monika Białkowska
Fot.

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata to patronalne święto Akcji Katolickiej. Zakazana w Polsce po wojnie, odżyła na wezwanie Jana Pawła II, wypowiedziane w 1993 r.

Papież mówił wówczas do przebywających w Rzymie polskich biskupów: „Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce żyła i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”.

Od tamtych słów minęło dwadzieścia lat. Akcja Katolicka trwa. Oprócz formacji swoich członków i działań, podejmowanych na rzecz lokalnych społeczności, zabiera również głos w najważniejszych dyskusjach społecznych, reprezentując w ten sposób jednoznaczne i chrześcijańskie stanowisko. To znaczy – spełnia swoją rolę.

 

Batalia o niedzielę

„Wolna Niedziela” to inicjatywa mająca na celu wprowadzenie obywatelskiego projektu ustawy zakazującej handlu w niedziele. Czynnie uczestniczy w niej Akcja Katolicka. Jej członkowie brali udział w zorganizowanej w październiku w Sejmie konferencji, podczas której dyskutowano nie tylko o znaczeniu niedzieli w życiu społecznym, ale również o prawnych aspektach, związanym z zakazem handlu. Prezes Akcji Katolickiej w Polsce Halina Szydełko mówiła wówczas, że zdaje sobie sprawę z tego, iż nie wszyscy w Polsce są wierzący i nie dla wszystkich Dekalog jest punktem odniesienia – dlatego tak ważne jest podkreślanie społecznego aspektu podejmowanej inicjatywy. Sejmowe spotkanie zakończyło podpisanie wspólnego stanowiska, w którym przedstawiciele stowarzyszeń, w tym Akcji Katolickiej, zwrócili się do parlamentarzystów z prośbą o poparcie projektu w duchu poszanowania godności człowieka oraz uznania praw wolności religijnej, czyli możliwości wypełniania Bożych przykazań przez ludzi wierzących.

Warto zauważyć również, że batalia o niedzielę rozpoczęta została ponad pół roku temu ogólnopolską inicjatywą Akcji Katolickiej „W niedzielę nie kupuję”. Jej celem było nie tylko zachęcanie do unikania robienia zakupów w dzień Pański, ale też zwrócenie uwagi na inne bolączki polskich rodzin: na to, że blisko 70 proc. dzieci nie zasiada z rodzicami do niedzielnych obiadów i nie spędza wieczorów z rodzicami, którzy o tej porze są nadal w pracy.

 

Jeden z nas

Akcja Katolicka aktywnie angażuje się również w Europejską Inicjatywę Obywatelską „Jeden z Nas”.

Dwa lata temu Parlament Europejski uchwalił, że jeśli milion obywateli UE z minimum siedmiu krajów podpisze się pod projektem uchwały, parlament ma obowiązek się nim zająć. Dotychczas sztuka ta udała się jedynie trzem inicjatywom. Wśród nich „Jeden z Nas” jest głosem najsilniejszym, gdyż stoi za nim blisko milion dziewięćset tysięcy obywateli. Podpisujący się pod inicjatywą domagają się od Parlamentu Europejskiego zablokowania finansowania z budżetu Unii Europejskiej aborcji oraz doświadczeń na ludzkich embrionach. W gruncie rzeczy jest to po prostu wołanie o spójność prawa europejskiego: w 2011 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że życie ludzkie zaczyna się w chwili zapłodnienia, a embrion ludzki wymaga szacunku i ma swoją godność. Wyklucza to możliwość opatentowania jakichkolwiek procedur, które zakładałyby jego niszczenie.

 

O księżach i pedofilii

Świadomi chrześcijanie nigdy nie mogą żyć obok problemów, którymi żyją inni ludzie: zadaniem uczniów Jezusa nie jest izolowanie się od świata, ale przemienianie go zgodnie z planem Bożym. To właśnie dlatego Akcja Katolicka nie milczy wobec nagłaśnianego ostatnio w Polsce problemu pedofilii wśród księży, ale jasno precyzuje swoje stanowisko. W dokumencie zatytułowanym „Piętnujmy, ale nie ulegajmy fałszywym opiniom” czytamy: „Zło, zwłaszcza to, które uderza w najsłabszych, w tym wypadku w dzieci, winno być jednoznacznie piętnowane, a jego sprawcy, bez względu na status i stanowisko, karani z surowością adekwatną do czynu. W tym względzie nie ma najmniejszych wątpliwości.

Jednak stanowczo protestujemy przeciwko stosowaniu odpowiedzialności zbiorowej. W każdym środowisku znajdziemy przestępców, osoby niemoralne, niebezpieczne dla społeczeństwa. Nie możemy się zgodzić na to, aby jedynym środowiskiem piętnowanym za pedofilię stał się Kościół. Kreowanie takich opinii jest nie tylko krzywdzące, ale nieprawdziwe, z czego powinni sobie zdawać sprawę nie tylko autorzy tej kampanii, ale również świeccy, często łatwowiernie poddający się urabianiu tzw. opinii publicznej”.

 

Przegrana ustawa

Na koncie Akcji Katolickiej zapisane są nie tylko sukcesy, ale i trudne chwile. Taką było między innymi odrzucenie przez Sejm obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, chroniącej prawo do życia tych nienarodzonych dzieci, u których zdiagnozowano ciężką chorobę. Akcja Katolicka zaangażowała się w ten projekt, a po burzliwej dyskusji w parlamencie i ostatecznej przegranej prezes AK pisała: „Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym zawsze będzie wyzwaniem dla całej rodziny. Znam jednak wiele rodzin, które właśnie takie dzieci potrafią otoczyć najwyższą troską i ogromną miłością, rezygnując dla ich dobra z karier zawodowych, z życiowych przyjemności. Nie narzekają. Trwają w nadziei i miłości. (…) Wspierajmy te rodziny, nieśmy im pomoc, tę ustawową, jaką powinno zagwarantować państwo, ale także solidarną pomoc międzyludzką. (…) Niech Bóg nam wybaczy, że wciąż nie potrafimy skutecznie bronić praw najsłabszych”.

 

Wobec kar kościelnych

Zadaniem Akcji Katolickiej jest dbać o formację swoich członków oraz edukację społeczeństwa, zwłaszcza w kwestiach dotyczących  jego relacji z Kościołem. To właśnie dlatego jej reakcją na kolejne suspensy, nakładane w ostatnim czasie przez biskupów na podległych im kapłanów stało się opublikowane na stronach Zarządu Akcji Katolickiej wyjaśnienie. Akcja nie komentuje decyzji hierarchów, podejmowanych zgodnie z prawem kanonicznym, ale tłumaczy, jakie konsekwencje dla świeckich ma fakt, że na kapłana nałożona została kara kościelna. „Suspendowany duchowny nie ma prawa udzielania sakramentów, a wierni uczestniczący w odprawianych przez niego sakramentach narażają się na popełnienie grzechu ciężkiego. Niestety, zdarza się, że świeccy albo nie rozumieją istoty tego zagadnienia, albo nawet lekceważą konsekwencje wypływające z faktu suspendowania ich duszpasterza. (…) Skutki duchowe takiego postępowania są dramatyczne zarówno dla osób duchownych, jak i dla samych świeckich. Popełnienie grzechu ciężkiego oznacza bowiem utratę łaski uświęcającej, a tylko będąc pod jej działaniem, możemy uczestniczyć w pełnym życiu sakramentalnym. Należy pamiętać, że tylko i wyłącznie sakramenty sprawowane w liturgii Kościoła otwierają nas na żywe relacje w komunii z Bogiem i innymi ludźmi” – czytamy w oświadczeniu.

 

Na bieżąco

To tylko kilka przykładów działań podejmowanych przez Akcję Katolicką w ostatnich kilku miesiącach. Akcja Katolicka działa również lokalnie, podobnie jak na szczeblu ogólnopolskim, reagując na bieżące wydarzenia: jak w Bydgoszczy, gdzie wystosowała protesty przeciwko zdjęciu krzyża ze ściany Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, czy przeciwko wesołemu miasteczku, które stanęło na bydgoskim Rynku w okresie Triduum Paschalnego.

Wszystkie te inicjatywy świadczą o tym, że organizacja ta pozostaje wrażliwa na znaki czasu, pilnie wsłuchuje się we wszystkie troski społeczne i ma odwagę zabierać głos w społecznej dyskusji – zawsze po stronie Ewangelii.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki