Logo Przewdonik Katolicki

Udane wakacje

Justyna Koper
Fot.

Zbliża się czas wyjazdów wakacyjnych, dlatego czytelnicy często pytają o przepisy, które mogą mieć zastosowanie w sytuacjach związanych z podróżą i wypoczynkiem.

 

Kto odpowiada za bezpieczeństwo bagażu?

Przepisy kodeksu cywilnego przewidują ponoszenie odpowiedzialności osób lub instytucji, utrzymujących zarobkowo hotele albo podobne zakłady za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez gości. Dlatego przebywając w hotelu czy w podobnej instytucji zajmującej się przyjmowaniem gości, powinniśmy wiedzieć, że nasze bagaże są bezpieczne, chyba że uszkodzenie nastąpiło na skutek siły wyższej albo z naszej winy lub osoby odwiedzającej nas.

Za jakie rzeczy odpowiada właściciel hotelu?

Przepisy dokładnie precyzują, za jakie rzeczy wniesione przez gości właściciel hotelu odpowiada. Należą tu takie rzeczy, które zostały wniesione przez gościa do hotelu oraz rzeczy powierzone właścicielowi hotelu, a znajdujące się poza nim.

Ponadto właściciel hotelu odpowiada także za wszelkie rzeczy stanowiące własność gościa, które zostały umieszczone w miejscu wyznaczonym przez hotel (depozyt, sejf).

Przepisy kodeksu cywilnego zobowiązują właściciela hotelu do przyjęcia od gościa na przechowanie cennych przedmiotów, pieniędzy, przedmiotów stanowiących wartość artystyczną lub naukową.

Za jakie rzeczy właściciel hotelu nie ponosi odpowiedzialności?

Właściciel hotelu nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy mechaniczne oraz rzeczy pozostawione w nich oraz za zwierzęta. Jeżeli jednak gość podpisze z właścicielem hotelu umowę przechowania, wówczas właściciel ponosi odpowiedzialność za wspomniane wyżej przedmioty jako przechowawca.

Wszelkie informacje, ogłoszenia i wywieszki z treścią wyłączającą lub ograniczającą odpowiedzialność, które stosują właściciele hoteli lub podobnych instytucji, nie mają skutku prawnego.

Jakie czynności należy podjąć, jeżeli nastąpi zaginięcie bagażu?

Gość hotelowy po otrzymaniu wiadomości o zaginięciu lub uszkodzeniu rzeczy musi niezwłocznie zawiadomić o tym właściciela hotelu. W przeciwnym przypadku roszczenie poszkodowanego gościa o naprawienie szkody wygasa. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której sam właściciel hotelu wyrządził szkodę.

Roszczenie to wygasa także na skutek przedawnienia, które upływa po 6 miesiącach od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie albo najpóźniej po roku od dnia, w którym poszkodowany przestał korzystać z usług hotelu.

Przepisy prawa cywilnego zabezpieczają także interesy właścicieli hoteli. Jeżeli gość nie wywiązał się z obowiązku zapłaty za usługi hotelowe, wówczas właścicielowi przysługuje prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez gościa.

 

 

                                                                                       

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki