Logo Przewdonik Katolicki

Kandydat do kapłaństwa

Ks. Krzysztof Różański
Fot.

W mojej parafii ogłaszano nabór do seminarium duchownego. Zastanawiające było dla mnie to, czy poza dokumentami, które trzeba przedstawić prosząc o przyjęcie, trzeba spełnić jakieś wymagania natury duchowej czy moralnej. O tym nie było mowy. Jakie są więc kryteria przyjmowania kandydatów do kapłaństwa? Antek

W mojej parafii ogłaszano nabór do seminarium duchownego. Zastanawiające było dla mnie to, czy poza dokumentami, które trzeba przedstawić prosząc o przyjęcie, trzeba spełnić jakieś wymagania natury duchowej czy moralnej. O tym nie było mowy. Jakie są więc kryteria przyjmowania kandydatów do kapłaństwa?

Antek

 

 

Rzeczywiście, po maturze rozpoczyna się rekrutacja do seminariów i zakonów – podobnie jak do innych szkół wszelkiego szczebla w naszym kraju. Kryteria przyjmowania kandydatów Kościół określił dość precyzyjnie. Są one zawarte w Kodeksie Prawa Kanonicznego, a także w dokumentach kościelnych regulujących funkcjonowanie seminariów duchownych (najważniejsze z nich to adhortacja Jana Pawła II „Pastores dabo vobis” i „Zasady formacji kapłańskiej w Polsce).

Do seminarium zatem może wstąpić jedynie mężczyzna ochrzczony i bierzmowany, który ukończył edukację na poziomie przynajmniej szkoły ponadgimnazjalnej. W celu stwierdzenia, czy kandydat spełnił te kryteria, winien on przedstawić świadectwo chrztu oraz świadectwo maturalne. Prawo kościelne stanowi, że „do wyższego seminarium biskup diecezjalny powinien przyjmować jedynie tych, którzy, biorąc pod uwagę ich przymioty ludzkie i moralne, duchowe i intelektualne, ich zdrowie fizyczne i psychiczne, jak również szczerą wolę, wydają się być zdolni do oddania się na stałe świętym posługom” (kanon 241, § l). Świadectwo o przymiotach i cnotach kandydata, jak również o jego dobrej woli wydają ci, którzy go najlepiej znają. Dlatego kandydat musi przedstawić opinię proboszcza swojej rodzinnej parafii, a także innych duchownych (np. katechety ze szkoły średniej). Wymaganych dokumentów nie można dostarczyć za pośrednictwem poczty, kuriera czy też przedstawiciela. Zgłaszający się do seminarium czyni to zawsze osobiście. Osobiste złożenie prośby o przyjęcie do seminarium (pisemnej, uzasadnionej, skierowanej do biskupa miejsca), wraz z innymi dokumentami, wiąże się z rozmową, podczas której kandydat przedstawia siebie, swoją historię życia, wiary i powołania. To dopiero stanowi podstawę do podjęcia decyzji o jego przyjęciu do seminarium.

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki