Logo Przewdonik Katolicki

To nie woda. To wiara

Joanna Mazur
FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

O właściwościach cudownej wody i uzdrowieniach ciała i duszy z dr. Patrickiem Theillierem, byłym szefem Biura Medycznego przy sanktuarium w Lourdes rozmawia Joanna Mazur

160 lat temu w jaskini niedaleko Lourdes podczas modlitwy małej Bernadetty pojawiło się cudowne źródełko. Czy woda z niego ma jakieś niezwykłe medyczne właściwości?
– Odpowiem krótko: nie. Samo źródło nie posiada w sobie niczego cudownego. To nie ono przynosi uzdrowienie, lecz Bóg. Woda nie ma nawet żadnych właściwości termalnych, leczniczych czy mineralnych. Dla mnie to źródło to symbol życia. Jeśli użyjemy wody z wiarą, modląc się, możemy doświadczyć uzdrowienia, ale ona sama nie jest do tego niezbędna.
 
Uzdrowienia następują częściej po wypiciu i obmyciu wodą, czy niezależnie od jej użycia?
– Świadectwa, które analizowałem, wskazują, że prawie połowa uzdrowień miała miejsce po użyciu wody z Lourdes do wypicia lub ablucji. Reszta to uzdrowienia przez samą tylko modlitwę. Na mnie największe wrażenie robi to, co dzieje się basenach. Tam ludzie doświadczają najbardziej niezwykłych uzdrowień, jakie widziałem w ostatnich latach. To cuda wymagające wielkiej wiary i pokory.
 
Czy oprócz uzdrowień są znane inne cudowne skutki działania wody ze źródła?
– Jeden z takich cudownych skutków związany jest z okresem pierwszych lat po objawieniach. Misjonarze zabierali wówczas wodę, by z jej pomocą ewangelizować. W swojej książce Cuda Lourdes opisuję, w jaki sposób ta woda chroniła ich przed chorobami czy kataklizmami. Warto jednak podkreślić raz jeszcze, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie wiara tych, którzy zostali posłani, by głosić Ewangelię.
 
Z jakich motywów podjął pan pracę w Lourdes?
– Do Biura Medycznego zaprowadziła mnie moja wiara. Jako lekarz nigdy nie zostawiałem Boga przed drzwiami mojego gabinetu. Wychodzę z przekonania, że choroba trawi nie tylko ciało, ale także duszę. I jedno, i drugie wymaga pomocy. To bardzo ważne, bo w Biurze Medycznym pracują wyłącznie wierzący lekarze, tacy, którzy uznają ingerencję Boga w nasze życie. Matka Boża pokierowała moim życiem w ten sposób, że z północy Francji przeniosłem się na południe, w okolice Lourdes. I kiedy się tam znalazłem, dowiedziałem się, że miejscowy biskup poszukuje lekarzy do Biura Medycznego. Zgłosiłem się i tak zaczęła się niezwykła duchowa przygoda mojego życia.
 
Do Biura Medycznego co roku spływa wiele świadectw dotyczących nawrócenia. Czy uzdrowione osoby coś łączy?  
– Wydaje mi się, że jest pewien wspólny mianownik. W każdym świadectwie, które czytałem, uderza mnie przede wszystkim jedno: silna i głęboka relacja z Bogiem, jaką udało im się zbudować właśnie w Lourdes. Uzdrowienia nie są przecież najważniejsze, lecz właśnie wewnętrzna odmiana i zwrócenie się ku Bogu.
 
W swojej najnowszej książce pisze Pan o wielu cudach. Jak definiuje je Pan z medycznego punktu widzenia?
– Cud to uzdrowienie, którego nie sposób wyjaśnić z medycznego punktu widzenia. Sceptyk zawsze może zapytać, czy uzdrowienie, które wydarzyło się 50 lat temu, będzie z punktu widzenia współczesnej medycyny nadal uznawane za cudowne. Moja odpowiedź brzmi: tak! Cud musi być nagłą odmianą sytuacji i tego nie zmieniają badania naukowe. Cud z gruntu zaprzecza postępowaniu medycznemu, bo wyzdrowienie z choroby na skutek stosowania leczenia to kontrolowany proces. To nie oznacza oczywiście, że wyzdrowienie z choroby za sprawą leczenia odbywa się bez ingerencji Boga. On działa w obu tych przypadkach. Wielokrotnie ludzie przychodzili do mnie, gdy pracowałem w Biurze Medycznym i opowiadali o tym, jak Bóg dotknął ich serca. Często wówczas płakałem. To niesamowite móc obserwować, w jaki sposób Chrystus działa w człowieku, zwłaszcza gdy ten jest kompletnie zaskoczony, bo nie spodziewał się tak silnego doświadczenia Boga i Jego obecności w swoim życiu.
 
Wiele przypadków uzdrowień podważa wprost wyniki badań medycznych. Jak Pan jako lekarz podchodził do takich sytuacji?
– Przyznam, że sam nie wierzę, by współczesna medycyna mogła zrobić wielki postęp, jeśli nadal będzie pozostawać nauką koncentrującą się tylko na aspekcie biologicznym. To właśnie z tego wynika obecny dryf bioetyczny, chęć manipulowania genami, klonowania itd. Wierzę głęboko w medycynę jako „naukę o życiu”, która realnie poznaje człowieka, z jego ciałem i duszą. Obecnie jednak takie myślenie o medycynie podlega ostracyzmowi. Bez zrozumienia tego, czym jest człowiek, nie sposób pojąć Bożej ingerencji w jego życie, ale także – z punktu widzenia lekarza – trudniej jest walczyć o jego zdrowie i dobrą kondycję.
 
 
Dr Patrick Theillier
Lekarz, mąż, ojciec szóstki dzieci i szczęśliwy dziadek. Były szef Centrum Medycznego działającego przy sanktuarium w Lourdes. Autor książek Za progiem śmierci i Cuda Lourdes. Uzdrowienie przez Maryję
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}