Logo Przewdonik Katolicki

Szanujmy pamiątki

Krystyna Pawłowska

„Sakramentalia i inne pamiątki życia” to tytuł wystawy czasowej, która od 7 listopada do 29 marca 2015 r. czynna jest w gmachu Muzeum Etnograficznego we Włocławku. Ekspozycja prezentuje zabytki ze zbiorów muzealnych, a także prywatnych. Znajdują się na niej przedmioty, które w wielu domach są przechowywane z sentymentem, z miłością, jako pamiątki rodzinne i swoiste ślady ludzkich losów.

Ekspozycja, poprzez dobór odpowiednich zabytków, ilustruje drogi ludzkiego życia, które jest naznaczone niezliczonymi wydarzeniami. Do najbardziej doniosłych należą te związane z przyjmowaniem sakramentów świętych: chrztu, Pierwszej Komunii Świętej, małżeństwa. Typowymi pamiątkami chrztu św. są ryngrafy z przedstawieniami maryjnymi (Matka Boża Częstochowska lub Ostrobramska), a także, co było charakterystyczne dla sfer wyższych, medale z okolicznościowymi, grawerowanymi napisami. Na wystawie nie brakuje też ubranek, tzw. becików i kapek do chrztu, niektóre z początku XX w. Natomiast obowiązkowymi pamiątkami Pierwszej Komunii są obrazki, najczęściej z przestawieniem Ostatniej Wieczerzy lub Chrystusa udzielającego Komunii św. dziecku (dzieciom). Ciekawy dobór tych obrazków, od końca XIX w. do lat 90. XX stulecia, pozwala zorientować się zarówno w tematyce przedstawień, w stylu artystycznym epoki, z której pochodzą, jak też w technikach ich wykonania. Pośród nich kilka dotyczy Pierwszej Komunii przyjętej w kościele katedralnym we Włocławku. Dopełnieniem pamiątkowych obrazków są licznie prezentowane na wystawie oryginalne fotografie z Pierwszej  Komunii Świętej, także na wielkoformatowych wydrukach.
Bogato przedstawione są pamiątki ślubne, spośród których uwagę zwraca obraz z 1850 r., z umieszczonym wewnątrz kwiatem uplecionym z włosów panny młodej, dekorowany kokardą nowożeńca. Liczne zgromadzone fotografie ślubne, zaproszenia i ciekawe telegramy wprowadzają w klimaty wesel różnych warstw społecznych. Opowieść o ludzkim losie zamykają fotografie przedstawiające konkretne rodziny: pradziadków i dziadków w otoczeniu dzieci, wnuków i prawnuków. To piękne świadectwa doniosłości rodziny jako wartości nieprzemijającej. Warto odwiedzić włocławskie muzeum, aby przypomnieć sobie, co jest w życiu ważne, czego nie można lekceważyć, lecz pieczołowicie pielęgnować. Przekazywane z pokolenia na pokolenie różnorodne pamiątki rodzinne kodują wiele wspomnień, a często po latach wyzwalają żywe emocje i odradzają wspomnienia. To swoiste ślady indywidualnych historii i losów całych rodów.
Włocławska wystawa bogata w najrozmaitsze pamiątki „progów” życia (np. świadectwa szkolne, listy czeladnicze, dyplomy mistrzowskie, pamiątki z wojska) ma zwrócić uwagę zwiedzających na przedmioty pamięci, które jako „rzeczy minione”, nie powinny być jedynie traktowane jako przedmioty materialne, lecz dokumenty przeszłości kształtujące naszą tożsamość. To one wszystkie, zestawione razem, tworzą międzypokoleniowy most pamięci, dzięki któremu ludzki ślad na ziemi nabiera pozaegzystencjalnych znaczeń. 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki