Logo Przewdonik Katolicki

Kto może przyjmować Komunię św. pod dwoma postaciami i czy należy się do tego specjalnie przygotować?

ks. Benedykt Glinkowski
Fot.

Na początku pragnę zaznaczyć, że istnieją trzy możliwości przyjęcia Komunii św.: pod postacią chleba, wina oraz pod obydwoma postaciami. Zasadniczo Komunia św. jest udzielana tylko pod postacią chleba, niekiedy jednak, np. jeśli ktoś ze względu na chorobę może przyjmować tylko ciecze, istnieje możliwość przyjęcia Krwi Pana Jezusa zamiast Jego Ciała, z tym, że prawo kościelne...

Na początku pragnę zaznaczyć, że istnieją trzy możliwości przyjęcia Komunii św.: pod postacią chleba, wina oraz pod obydwoma postaciami. Zasadniczo Komunia św. jest udzielana tylko pod postacią chleba, niekiedy jednak, np. jeśli ktoś ze względu na chorobę może przyjmować tylko ciecze, istnieje możliwość przyjęcia Krwi Pana Jezusa zamiast Jego Ciała, z tym, że prawo kościelne tę drugą możliwość zaleca stosować tylko w wypadku konieczności (por. kan. 925 KPK).
Zasady przyjmowania Komunii św. pod dwoma postaciami, z uwzględnieniem pozwolenia ordynariusza oraz przygotowania przez stosowną katechezę, podaje "Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego". W numerze 242 ustalono, że Komunię św. pod dwoma postaciami mogą przyjmować:
1) dorośli neofici w czasie Mszy, która następuje po chrzcie; bierzmowani dorośli w czasie Mszy związanej z bierzmowaniem; ochrzczeni, których przyjmuje się do wspólnoty kościelnej;
2) nowożeńcy w czasie Mszy połączonej z zawarciem małżeństwa;
3) diakoni w czasie Mszy ich święceń;
4) ksieni w Mszy, w czasie której otrzymuje błogosławieństwo; dziewice w czasie Mszy ich konsekracji; osoby, które składają lub odnawiają śluby zakonne, w czasie Mszy połączonej z ich pierwszą profesją, jej odnowieniem i profesją wieczystą oraz ich rodzice, krewni i współbracia zakonni;
5) świeccy pomocnicy misyjni w Mszy, podczas której publicznie otrzymują misję; inne osoby w Mszy, w czasie której otrzymują misję kościelną;
6) chory, który przyjmuje Wiatyk i wszyscy obecni, gdy Mszę odprawia się w domu chorego;
7) diakon i usługujący, kiedy spełniają swoje funkcje w czasie Mszy;
8) w czasie koncelebry:
a) wszyscy, którzy spełniają wówczas rzeczywiste funkcje liturgiczne, a także wszyscy alumni seminarium biorący udział w koncelebrze;
b) w swoich kościołach lub kaplicach: wszyscy członkowie instytutów ślubujących zachowanie rad ewangelicznych oraz członkowie innych stowarzyszeń, w których poświęcają się Bogu przez śluby zakonne, ofiarowanie lub przyrzeczenie; oprócz tego wszyscy, którzy stale zamieszkują w domu tych instytutów i stowarzyszeń;
1) kapłani, którzy uczestniczą w wielkich obchodach, a nie mogą ani celebrować, ani koncelebrować;
2) wszyscy, którzy biorą czynny udział w Mszy celebrowanej w czasie odprawiania przez nich rekolekcji; wszyscy, którzy biorą udział w zebraniu jakiegoś zespołu duszpasterskiego, podczas Mszy, w której wspólnie uczestniczą;
3) osoby wymienione w nr 2 i 4 w czasie Mszy ich jubileuszów;
4) chrzestny, chrzestna, rodzice, współmałżonek oraz świeccy katecheci dorosłego neofity w Mszy związanej z jego inicjacją;
5) rodzice, członkowie rodziny oraz szczególniejsi dobroczyńcy uczestniczący w Mszy nowo wyświęconego kapłana;
6) członkowie zgromadzeń w Mszy konwentualnej oraz Mszy zgromadzenia....
Wszystkie inne przypadki wymagają zezwolenia indywidualnego lub ogólnego Konferencji Episkopatu albo ordynariusza miejsca.
Co do sposobu udzielania Komunii św. pod dwoma postaciami, biskupi polscy ustalili, że należy Ciało Chrystusa zanurzyć w Jego Krwi i następnie podać do spożycia.
Zarówno przed Komunią św. pod jedną postacią, jak i pod dwoma, zalecany jest tzw. post eucharystyczny. Post ten należy zachować przez godzinę poprzedzającą przyjęcie Komunii św. Postu nie narusza woda oraz lekarstwo. Zwolnione z jego zachowania są osoby chore, w podeszłym wieku oraz ich opiekunowie (por. kan. 919 KPK).
Przyjmując Komunię św., musimy mieć świadomość, że przyjmujemy samego Boga, który daje nam siebie pod postacią chleba oraz wina. To wyróżnienie, jakie nas spotyka, powinno samo w sobie mobilizować do jak najlepszego wewnętrznego i zewnętrznego przygotowania na tę wyjątkową chwilę. Nie są więc niezbędne szczegółowe instrukcje ze strony Kościoła dla tych, którzy świadomie podchodzą do Stołu Pańskiego.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki