Logo Przewdonik Katolicki

Być w przestrzeni medialnej

Marcin Jarzembowski
Fot.

Liderzy ruchów i stowarzyszeń katolickich spotkali się w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej na specjalnym dniu skupienia. Przedstawiono na nim m.in. propozycję stworzenia portalu internetowego Katolicka Bydgoszcz.

Liderzy ruchów i stowarzyszeń katolickich spotkali się w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej na specjalnym dniu skupienia. Przedstawiono na nim m.in. propozycję stworzenia portalu internetowego „Katolicka Bydgoszcz”.

W programie przewidziano modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu prowadzoną przez alumnów seminarium oraz prezentację poszczególnych ruchów i stowarzyszeń, które działają na terenie diecezji.

 

Znaki, które trzeba odczytywać

Myślą przewodnią wydarzenia były słowa bł. Jana Pawła II: „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”. – One odnoszą się do rzeczywistości, w której żyjemy. To właśnie dzisiaj współczesny chrześcijanin potrzebuje nawrócenia, ewangelizacji, bliskości Jezusa. Potrzebuje także autentycznych świadków dnia codziennego – powiedział ks. Dariusz Wesołek.

Kapłan kierując zaproszenie do udziału w spotkaniu, przytoczył kolejne słowa papieża Polaka: „Niezwykły rozkwit ruchów i stowarzyszeń katolików świeckich w Kościele jest jednym z wielkich znaków czasu, który trzeba ciągle na nowo odczytywać”. – Jest to zadanie konieczne, wręcz niezbędne. Zwłaszcza dla ruchów i stowarzyszeń katolickich, które mają stać się oazami dla wielu osób. Dla ludzi, którzy dzisiaj poszukują odpowiedzi na pytania o sens życia, o swoje miejsce w społeczeństwie, a odnosząc się do wiary – o miejsce w Kościele. Stąd te słowa stają się niejako wyznacznikiem tego wszystkiego, co przed nami – dodał.

Asystent ruchów i stowarzyszeń katolickich działających na terenie diecezji bydgoskiej zwrócił uwagę na projekt–propozycję stworzenia portalu internetowego „Katolicka Bydgoszcz”. – Ten pomysł jest bardzo ambitny. Współczesność wymaga od nas korzystania z różnych mediów. Bardzo ważnym narzędziem ewangelizacji staje się internet, a co za tym idzie, obecność na różnych stronach. Jest szansa stworzenia projektu, który połączy wszystkie wspólnoty i stowarzyszenia diecezji bydgoskiej, by każdy, kto wyrazi chęć uczestnictwa w życiu danej wspólnoty, mógł się z nią zapoznać. Jednocześnie zaistnieje kalendarz wszystkich inicjatyw podejmowanych przez poszczególne wspólnoty, aby życie Kościoła bydgoskiego było dla każdego bardzo łatwo dostępne – powiedział ks. Dariusz Wesołek.

 

Jasna identyfikacja z Kościołem

Edward Małachowski z Akcji Katolickiej Diecezji Bydgoskiej przypomniał o dokumentach Soboru Watykańskiego II, które zwracają m.in. uwagę na udział osób świeckich w życiu Kościoła. – Według mnie pewna nowość powinna polegać przede wszystkim na zmianach w świadomości katolików świeckich. Mówi się o mnogości ruchów, ale czy ta ich długa lista odzwierciedla się w zaangażowaniu katolików? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy Kościół jest tak bardzo atakowany? Wspomniana nowość ma polegać na wzroście poczucia bycia członkiem Kościoła. Jednocześnie punktem wyjścia jest właściwa formacja – powiedział.

Albin Zieliński z Archikonfraterni Literackiej Domu w Bydgoszczy zwrócił uwagę na konieczność ścisłej współpracy pomiędzy świeckimi a duchowieństwem. – Bez wątpienia potrzebujemy jak największej liczby inicjatyw w Kościele ze strony świeckich. Jednak konieczna jest przy tym pewna symbioza. Dzisiaj pośród szerzących się zagrożeń, różnych ideologii, w szczególności próbujących rozbijać rodzinę, tradycyjne wartości, aktywność Kościoła jako całości jest nie do zastąpienia. I wreszcie dobra informacja, która „kuleje”, jeśli chodzi o odpowiednią zachętę. Podam przykład. Otóż byłem z małżonką i wnukiem na filmie Cristiada. W seansie uczestniczyło może piętnaście osób. Nie wystarczy dzisiaj wywiesić plakatu w parafialnej gablocie. Potrzebna jest zachęta i impuls – podkreślił.

Anna Stranz jest prezesem zarządu Stowarzyszenia „Bractwo Więzienne” Oddziału Kujawsko-Pomorskiego. Według niej we współczesnym świecie coraz wyraźniej widać ataki zła, których celem jest zagłuszanie prawdy o Bogu i nauki Kościoła. – Jednak by ludzie wiary mogli przełamywać potęgę zła i robić wszystko w imię Jezusa Chrystusa, sami muszą być napełnieni Słowem Bożym i miłością bliźniego. Wspólnoty katolików stają się siłą Kościoła przez wielką wiarę, integrację i miłość. Dziękujemy, że możemy trwać na tym dniu skupienia – dodała.

 

Poznać człowieka

Wykład zatytułowany „Człowiek i jego miejsce we współczesnej kulturze” do liderów ruchów i stowarzyszeń katolickich wygłosił ks. dr Tomasz Głuszak. Jak podkreślił, temat został oparty na przemyśleniach papieża Benedykta XVI, który kilkakrotnie zwracał uwagę zarówno w encyklice społecznej, jak i w przemówieniach, że nowa kwestia społeczna XXI w. jest dzisiaj kwestią antropologiczną. – To znaczy, że mamy problem z zagubieniem człowieka. Można wydobyć pewne punkty, które owo zagubienie ukazują. Uświadamiają nam jakiś problem z człowiekiem. Świadomość tego jest bardzo ważna. Praca duszpasterska nie będzie skuteczna, jeżeli nie będziemy wiedzieli, z jakim człowiekiem mamy do czynienia – mówił. Wykładowca katolickiej nauki społecznej w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie poruszył kilka kwestii, które dotyczyły m.in. braku szacunku wobec życia i traktowania go w sposób instrumentalny, zatracenia przez człowieka odniesienia do Boga. Również traktowania człowieka w sposób przedmiotowy czy zmian w systemie wartości.

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki