Logo Przewdonik Katolicki

W Roku Wiary u Pani Kujaw

ks. Janusz Drewniak
Fot.

Przeżywając Rok Wiary, 300 prezbiterów i diakonów naszej diecezji, wraz z biskupami: pomocniczym Stanisławem Gębickim i biskupem włocławskim Wiesławem Alojzym Meringiem, odbyło pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Pani Kujaw w Ostrowąsie.

 

Troska o świętość życia kapłańskiego

Modlitwie duchowieństwa 16 maja przyświecała błagalna intencja o osobiste uświęcenie oraz prośba o nowe powołania kapłańskie wyrażająca troskę o przyszłość Kościoła. Celebracja rozpoczęła się odsłonięciem cudownego wizerunku Matki Bożej Ostrowąskiej. Słowo powitalne zawierało m.in. historię niezwykłego pojawienia się obrazu Matki Bożej w Ostrowąsie pod koniec XVII w. i jego wędrówki przez taflę ostrowąskiego jeziora. Wydarzenie to stało się początkiem ruchu pątniczego i modlitw zanoszonych przed słynącym łaskami wizerunkiem.   

Na kolanach o odnowę wiary, ducha i gorliwości kapłańskiej Nabożeństwu eucharystycznemu przewodniczył ks. bp Wiesław Mering. Na kolanach, adorując Najświętszy Sakrament, duchowni zagłębili się w treść rozważania. Pasterz diecezji wskazał cel obecności w modlitewnym skupieniu: „Pielgrzymujemy do ostrowąskiego sanktuarium, gdyż potrzebujemy odnowy ducha, wzmocnienia naszej gorliwości. Nic w życiu kapłana nie jest ważniejsze od bycia w jedności z Panem Bogiem”. Tymi słowami przypomniał o bezcennej wartości duchowego zjednoczenia kapłana z Chrystusem w adoracji eucharystycznej, jak również o konieczności postawienia Jezusa na pierwszym miejscu w życiu kapłańskim. „Spełnienie w kapłańskim posługiwaniu możliwe jest tylko wtedy, jeśli Chrystus znajdzie się na pierwszym miejscu w życiu księdza, jeśli On będzie celem i przyczyną wszelkiej aktywności kapłańskiej”. Przestrzegając, ks. bp. Mering ukazał także zagrożenia związane z instrumentalnym wykorzystywaniem kapłaństwa w celu osiągania własnych celów: wygody życia, kariery i innych doraźnych korzyści.

Drugim punktem skupienia modlitewnego była konferencja ascetyczna. O wierze w życiu kapłana mówił ks. prałat Lech Król. Sięgnął do źródeł chrześcijaństwa: wskazań dokumentów i pism ojców Kościoła, ukazał niezmienną aktualność problemu i konieczność pogłębiania wiary.

Chrystus wzorem miłości i jedności braterskiej

Centralnym punktem dnia skupienia była Eucharystia koncelebrowana przez 300 kapłanów, ks. bp. Stanisława Gębickiego, pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława Meringa. W homilii ks. prałat Tomasz Michalski zaakcentował potrzebę braterskiej jedności i miłości między kapłanami. Wskazał na jej nadprzyrodzone źródło: „Jedność serca, jako owoc jedności z Bogiem, przekłada się na jedność we wspólnocie kapłańskiej”. W końcowym słowie, nawiązując do głównej intencji przeżywanej pielgrzymki, ks. bp Mering ukazał Chrystusa jako ideał świętości i wzorzec, do którego nieustannie powinniśmy dążyć: „Chrześcijaństwo to znaczy Chrystus – nic poza Nim i nic bez Niego. Bez Chrystusa jesteśmy nikim”. Modląc się o nowe powołania kapłańskie, prosił Boga o otwarcie serc młodych ludzi na głos Bożego wezwania, które zaowocuje gorliwymi i świętymi alumnami we włocławskim seminarium. Wskazując na obecnych ministrantów parafii ostrowąskiej, zaapelował do wszystkich duszpasterzy o gorliwą troskę o wspólnoty ministranckie. Spośród nich bowiem Pan Bóg najczęściej upatruje swych współpracowników w dziele ewangelizacji świata.

 Zasłużeni dla sanktuarium: bł. Jan Paweł II…

Po Mszy św., przy akompaniamencie Parafialnej Orkiestry Dętej im. ks. Jana Matusiaka w Ostrowąsie, biskupi, kapłani, diakoni i miejscowi parafianie przeszli na plac Drogi Różańcowej, gdzie pasterz diecezji poświęcił pomnik bł. Jana Pawła II. Został on wzniesiony jako wotum dziękczynne sanktuarium i parafii wobec Ojca Świętego za dar koronacji  wizerunku Matki Bożej Ostrowąskiej diademami papieskimi (breve z 25 marca 1982 r.).  Uroczystości koronacyjnej przewodniczył 24 sierpnia 1986 r. prymas Polski kard. Józef Glemp.

... i ks. kanonik Jan Matusiak

Zgromadzeni kapłani pokłonili się także śp. ks. kanonikowi Janowi Matusiakowi; bardzo zasłużonemu dla parafii, wieloletniemu kustoszowi sanktuarium ostrowąskiego, budowniczemu stacji Drogi Różańcowej. Jego pomnik jest usytuowany w centralnym miejscu placu różańcowego. Ostatnim akordem dnia modlitewnego skupienia było odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego i wspólna modlitwa biskupów i kapłanów nad brzegiem jeziora ostrowąskiego. Na jego tafli, zgodnie z wielowiekowym podaniem, wznosi się replika cudownego obrazu Matki Bożej Pani Kujaw.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki