Logo Przewdonik Katolicki

Wiara bez uczynków martwa jest

Błażej Tobolski
Fot.

Zapowiadany przez papieża Rok Wiary staje się faktem. Jednak aby nie skończył się on jedynie na pięknych i wzniosłych słowach, każdy Kościół lokalny, każda wspólnota wiernych i w końcu każdy z nas musi wyznawaną wiarę poprzeć czynami.

 

W ciągu najbliższego roku kościelnego – Roku Wiary – Benedykt XVI zachęca nas do głębszego przyjrzenia się temu wszystkiemu, w co wierzymy jako chrześcijanie. Ma się on również stać okazją do zbliżenia się do Boga, do osobistego spotkania z Nim i zawierzenia Jemu, jako Ojcu, swojego życia. To poważne wyzwania. Może nawet czasem wydawać się, że nas przerastają. Nie jesteśmy jednak pozostawieni wobec nich sami. Tworząc wspólnotę Kościoła pozwólmy Bogu, aby przeprowadził nas przez ten rok.

 

Dzielić się wiarą

Pasterze Kościoła zatroszczyli się o to, abyśmy mieli możliwość przeżycia w pełni Roku Wiary jako szczególnego czasu łaski. Watykańska Kongregacja Nauki Wiary, w odpowiedzi na list apostolski Porta fidei Benedykta XVI, ogłaszający Rok Wiary, wydała konkretne wskazania dla biskupów, duszpasterzy i liderów wspólnot katolickich. Mają one pomóc, jak zaznaczają jej autorzy, w radosnym odkryciu wiary, które „będzie mogło także wpłynąć na umocnienie jedności różnych środowisk, które tworzą wielką rodzinę Kościoła”. Wyrażają też nadzieję, że w efekcie wszystkie proponowane inicjatywy pobudzą nas wszystkich do większego zaangażowania się i dzielenia z innymi „tym, co dla chrześcijanina jest najdroższe – Jezusem Chrystusem”, czyli do ewangelizacji. Przygotowany dokument zachęca również do podejmowania inicjatyw ekumenicznych, w tym nabożeństw, które będą przypominały i wspierały sprawę „przywracania jedności między wszystkimi uczniami Chrystusa”. Na podstawie tych wskazań swoje propozycje duszpasterskie przygotowały także episkopaty poszczególnych krajów oraz diecezje i parafie.

 

Rozbudzić ducha

Kościół w Polsce w roku liturgicznym przeżywanym w czasie Roku Wiary, będzie realizował program duszpasterski „Być solą ziemi”. Kładzie on nacisk na potrzebę chrześcijańskiego świadectwa, co jest także jednym z tematów przewodnich Roku Wiary. Celem tego programu, jak wyjaśnia abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski (KEP), jest m.in. rozbudzanie ducha apostolskiego wiernych świeckich, tak aby stawali się oni, wraz z duchowieństwem, współodpowiedzialnymi za przekaz wiary. Sam program duszpasterski, na co zwraca uwagę abp Gądecki, nie zawiera szczegółowych propozycji, jak przeżywać Rok Wiary we wspólnotach, ponieważ każda diecezja na podstawie opublikowanych wskazań Kongregacji Nauki Wiary powinna przygotować konkretne propozycje na ten czas. Wśród nich, zdaniem przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa, akcent powinien zostać położony również na wypływające z naszej wiary zaangażowanie na rzecz misji oraz wspieranie działań Caritas i Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Obchodom Roku Wiary w Polsce towarzyszyć będą też listy pasterskie poszczególnych biskupów, w których przypomną oni nauczanie rozpoczętego 50 lat temu Soboru Watykańskiego II i ukażą je w świetle wyzwań, przed jakimi staje ich diecezja.

 

Prowadzić twórczy dialog

Wspomniane wskazania watykańskiej Kongregacji zachęcają również biskupów do nawiązania kontaktu ze światem nauki i kultury, a przez to do stwarzania płaszczyzny do „twórczego dialogu wiary i rozumu”, m.in. poprzez sympozja i kongresy organizowane zwłaszcza na uniwersytetach katolickich. W Polsce, oprócz inicjatyw podejmowanych w tym zakresie przez poszczególne diecezje i ośrodki naukowe, okazją do takiego dialogu będą zaplanowane na luty spotkania pracowników akademickich. Mają one pokazać, jak stwierdza dokument, „że nie może być konfliktu między wiarą a prawdziwą nauką, ponieważ obie, choć różnymi drogami, zmierzają do prawdy”. Jednocześnie nauczyciele wykładający w ośrodkach studiów teologicznych powinni zweryfikować czy w ich nauczaniu istotną rolę odgrywają treści Katechizmu Kościoła Katolickiego. Do obfitszego korzystania z ich bogactwa zaproszeni są również katecheci, którzy swoje spotkania będą mieli we wrześniu przyszłego roku, w 20. rocznicę publikacji Katechizmu.

Temat wiary, jej zasady i treści, a także znaczenie Soboru Watykańskiego II powinny także, na jak najszerszej płaszczyźnie, podejmować środki społecznego przekazu i wydawnictwa. Biskupów z kolei, jako „nauczycieli i zwiastunów wiary”, zachęca się do wsparcia wznowienia publikacji dokumentów soborowych, Katechizmu i jego Kompendium, również w formie wydań kieszonkowych i tanich, oraz ich rozpowszechniania za pomocą nowoczesnych narzędzi elektronicznych.

 

Przyjąć sercem

Trzeba też przypomnieć, że podstawowe prawdy naszej wiary zawarte są w Credo – wyznaniu wiary odmawianym podczas każdej niedzielnej Eucharystii. Dlatego w trakcie Roku Wiary poszczególne grupy wiernych będą miały możliwość złożenia go w sposób uroczysty. Polska młodzież będzie mogła to uczynić m.in. podczas Europejskiego Spotkania Młodych organizowanego w tym roku w Rzymie przez Wspólnotę Ekumeniczną z Taizé oraz podczas wszystkich pielgrzymek udających się na Jasną Górę. Jednak treść tego wyznania (Symbolu Wiary), ustalona już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, powinna być nie tyle wypowiadana i zapisywana na papierze, ale przede wszystkim przyjmowana i zachowywana w pamięci serca. Zwracają na to uwagę w sposób szczególny materiały duszpasterskie na Rok Wiary przygotowane przez Zespół ds. Nowej Ewangelizacji w porozumieniu z Komisją Duszpasterstwa KEP. – Nie chodzi więc o to, by się Symbolu nauczyć na pamięć, ale o to, aby przyjąć go sercem, czyli tam, gdzie rodzą się nasze decyzje, sposób myślenia i program działania – podkreśla we wstępie do tych materiałów bp Grzegorz Ryś, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji, pytając jednocześnie, w jaki sposób ukazywać prawdy wiary, by trafiały do serca i przynaglały nas wewnętrznym zobowiązaniem do ewangelizacji? – Z całą pewnością nie można tego „załatwić” jedynie cyklem katechez czy wykładów. Potrzebna jest także indywidualna modlitwa, osobista i wspólnotowa medytacja Słowa Bożego, doświadczenie aktualnego działania Bożego w liturgii – stwierdza bp Ryś.

 

 

 

Rok Wiary w polskim Kościele – kalendarium

 

11.10.2012 – uroczyste otwarcie Roku Wiary przez Ojca Świętego. Tego dnia (lub w kolejnych, zależnie od ustaleń w poszczególnych diecezjach) we wszystkich polskich katedrach zostaną odprawione uroczyste nieszpory oraz Msze św. Następnie sprawowane one będą także w kościołach parafialnych.

 

28.12.2012–2.01.2013 – narodowa pielgrzymka młodzieży do Rzymu na Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez Wspólnotę Ekumeniczną z Taizé, podczas którego przedstawiciele polskiej młodzieży złożą uroczyste wyznanie wiary.

 

25.01.2013 – we wszystkich katedrach w Polsce zostaną odprawione nabożeństwa ekumeniczne w łączności z Benedyktem XVI.

 

2.02.2013 – Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, podczas którego we wszystkich polskich katedrach przedstawiciele osób konsekrowanych złożą wyznanie wiary.

 

22.02.2013 – święto katedry św. Piotra, podczas którego zostaną zorganizowane spotkania pracowników akademickich poświęcone relacji między wiarą a nauką.

 

24.03.2013 – Niedziela Palmowa, w czasie której we wszystkich diecezjach spotka się młodzież w ramach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży.

 

15–17.04.2013 – Dni Seminariów Duchownych z okazji 450. rocznicy ich ustanowienia.

 

1.06.2013 – Ogólnopolskie Spotkanie Młodych na Lednicy.

 

2.06.2013 – przy okazji uroczystości Bożego Ciała (obchodzonej w Polsce 30 maja) w katedrach i kościołach parafialnych odbędą się, jednocześnie na całym świecie, adoracje eucharystyczne w łączności z papieżem.

 

16–28.07.2013 – przedstawiciele młodzieży wezmą udział w Światowych Dniach Młodzieży w Rio de Janeiro w Brazylii (23–28.07.), a wcześniej w Tygodniu Misyjnym zorganizowanym w Brazylii (16–20.07.).

 

14–15.09.2013 – I Krajowy Kongres Parafialnych Rad Duszpasterskich w Licheniu.

 

29.09.2013 – Dzień Katechetów, przypadający w 20. rocznicę publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego; w tym czasie wszystkie polskie wydziały teologiczne zorganizują sympozja naukowe dotyczące Katechizmu.

 

24.11.2013 – zamknięcie Roku Wiary przez Benedykta XVI w uroczystość Chrystusa Króla; tego dnia we wszystkich polskich katedrach i parafiach celebrowane będą uroczyste Msze św.

 

 

 


 

Podejmijmy misję

„Wzywa się stowarzyszenia i ruchy kościelne, by podejmowały specyficzne inicjatywy, które dzięki ich charyzmatom i we współpracy z lokalnymi Pasterzami zostaną włączone w wielkie wydarzenie Roku Wiary. [...] Wszyscy wierni, wezwani do odnowienia daru wiary, będą się starali przekazywać własne doświadczenie wiary i miłości w dialogu ze swymi braćmi i siostrami, należącymi także do innych wyznań chrześcijańskich, z wyznawcami innych religii i z tymi, którzy nie wierzą lub są obojętni. Pragnie się, by w ten sposób wszyscy chrześcijanie rozpoczęli swego rodzaju misję wobec osób, wśród których żyją i pracują, ze świadomością, że przyjęli orędzie zbawienia, aby przedstawiać je wszystkim”.

Ze wskazań duszpasterskich Kongregacji Nauki Wiary

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki