Logo Przewdonik Katolicki

Tym razem Brazylia

Kamila Tobolska
Fot.

Z tobą nawrócimy ludzi. Z tobą zmierzymy się z każdą burzą. Dla Ciebie się zjednoczymy. Jesteśmy twoją młodzieżą, Benedykcie!.

 

„Z tobą nawrócimy ludzi. Z tobą zmierzymy się z każdą burzą. Dla Ciebie się zjednoczymy. Jesteśmy twoją młodzieżą, Benedykcie!”.

 

Tak pod koniec października śpiewali w kilku polskich miastach młodzi Brazylijczycy z ewangelizacyjnej Wspólnoty Shalom. Odwiedzili oni nasz kraj, aby promować najbliższe Światowe Dni Młodzieży (ŚDM), które odbędą się w lipcu przyszłego roku w Rio de Janeiro. Podczas niezwykle radosnych koncertów nie tylko zachęcali do przyjazdu do Brazylii, ale również przybliżali charyzmat swojej wspólnoty. Narodziła się ona 30 lat temu z potrzeby ewangelizacji przede wszystkim młodych ludzi, którzy oddalili się od Boga. Obecnie, oprócz Brazylii, ma swoje domy w kilkunastu krajach świata. Jak przyznają jej członkowie, bardzo chcieliby otworzyć dom także w Polsce, czekają więc na zaproszenie biskupa którejś z diecezji. Tymczasem zapraszają wszystkich do swojej ojczyzny. − Każde Światowe Dni Młodzieży to okazja do radosnego przeżywania swojej wiary, ale ufam, że w Brazylii młodzi ludzie będą czuli to jeszcze głębiej – przekonuje jeden z członków Wspólnoty Shalom Cristiano Pinheiro, dodając, że na uczestników ŚDM czekać będzie wręcz klimat fiesty i zabawy, ale także, co jest zresztą istotą tych spotkań, możliwość spotkania z Bogiem i Kościołem. Cristiano przyznaje też, iż ma nadzieję, że poprzez śpiew i taniec jego wspólnota wzbudziła w młodych Polakach radość. − Zależało nam jednak na tym, aby nie była to tylko chwilowa radość, ale taka, która trwa wiecznie i której źródłem jest Jezus − podkreśla.

 

Szczegóły poznamy wkrótce

Pomysłodawcą Światowych Dni Młodzieży był bł. Jan Paweł II. To on po raz pierwszy zgromadził młodych w Rzymie w 1984 r. z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia. Jednak jako datę ustanowienia ŚDM przyjmuje się dzień 20 grudnia 1985 r., kiedy to Ojciec Święty na spotkaniu opłatkowym, wobec kardynałów i pracowników Kurii Rzymskiej wyraził pragnienie, aby w ramach diecezji Światowe Dni Młodzieży odbywały się w Niedzielę Palmową, a co 2 lub 3 lata w wyznaczonym przez papieża miejscu jako spotkanie międzynarodowe. Również Benedykt XVI przewodniczył już spotkaniom w Kolonii (2005 r.), Sydney (2008 r.) i Madrycie (2011 r.). W Rio de Janeiro, gdzie odbędą się 28. ŚDM, młodzi ludzie z blisko 200 krajów będą się dzielić mocą i pięknem swojej wiary w dniach 23−28 lipca 2013 r. Oczywiście do udziału w wydarzeniu zaproszone są także osoby przeżywające kryzys wiary i szukające jej umocnienia.

Na hasło tego spotkania Benedykt XVI wybrał polecenie Jezusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19). Dokładna jego tematyka zostanie nakreślona w papieskim orędziu, z którym już wkrótce będziemy mogli się zapoznać. Nad jego treścią młodzi pochylą się w Rio w poszczególnych grupach językowych. W tygodniu, oprócz katechez odbywać się będzie, tak jak podczas poprzednich spotkań, festiwal młodych. Z kolei w sobotni wieczór uczestnicy ŚDM spotkają się z papieżem. Wydarzenie zakończy niedzielna Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem Ojca Świętego.

 

Oczekiwania Brazylijczyków

Zanim jednak młodzi przeżyją te najważniejsze dni, spędzą tydzień w jednej z 276 brazylijskich diecezji w ramach tzw. Tygodnia Misyjnego. − Podczas wcześniejszych Światowych Dni Młodzieży ten czas nazywany był „Dniami w Diecezjach”. Konferencji Biskupów Brazylijskich zależy jednak na tym, aby młodzież przeżyła te dni w wymiarze misyjno-ewangelizacyjnym. Brazylia ciągle jest krajem misyjnym i bardzo potrzeba tam kapłanów, osób zakonnych i świeckich, które zechcą podjąć posługę misyjną, zwłaszcza daleko od metropolii – zauważa ks. Grzegorz Suchodolski, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM. Stąd spore oczekiwania tamtejszego Kościoła wobec młodych z całego świata, aby przynieśli swoim brazylijskim rówieśnikom Jezusa. − Młode pokolenie Brazylijczyków to w sporej mierze ludzie biedni. Wielu z nich jest uzależnionych na przykład od narkotyków czy seksu. Wielu żyje też z rabunków. Chcemy zaprosić tę młodzież do pójścia drogą Jezusa, zaproponować im zmianę stylu życia, dlatego zależy nam na dobrym przygotowaniu polskich grup do tego wyjazdu − mówi ks. Suchodolski, dodając, iż sporo nadziei daje to, że przy pielgrzymującym po Brazylii od ponad roku krzyżu ŚDM dokonują się prawdziwe nawrócenia.

 

Warto się pospieszyć!

Ci, którzy zapragnęli już doświadczyć szczególnej wspólnoty młodych ludzi spotykających się na zaproszenie Ojca Świętego w Brazylii, nie powinni zwlekać ze zgłoszeniem swojego uczestnictwa. W miarę szybkie podjęcie decyzji jest wskazane z prostego powodu − potrzeby dokonania rezerwacji biletów lotniczych. − Nie ma z naszego kraju bezpośrednich lotów do Brazylii, trzeba więc zarezerwować bilety z innych europejskich portów. Liczba miejsc w samolotach jest ograniczona, a musimy pamiętać, że wielu młodych Europejczyków zechce wziąć udział w tym wydarzeniu − wyjaśnia ks. Suchodolski. Od razu trzeba jednak podkreślić bardzo ważną rzecz: do Rio de Janeiro młodzi nie mogą udawać się indywidualnie. Osoby, które zdecydowały się na udział w spotkaniu powinny najpierw zgłosić się do koordynatora ŚDM w swojej diecezji (ich wykaz znajduje się na stronie www.rio13.pl), który rejestruje swoją grupę w krajowym biurze i zajmuje się kwestią biletów lotniczych. − Brazylijczycy zdecydowali, że grupy nie mogą składać się z więcej niż 50 osób. Da to im większą łatwość w zakwaterowaniu uczestników. Dziewczęta i chłopcy będą mieszkać oddzielenie, każda z grup musi mieć więc dwóch opiekunów: kobietę i mężczyznę – tłumaczy ksiądz dyrektor.

 

Pieniądze mogą być problemem

W czasie miesięcy pozostałych do ŚDM w Rio de Janeiro osoby, które zadeklarowały chęć wyjazdu, będą brały udział w spotkaniach formacyjnych i organizacyjnych. Tym razem przygotowania mają szczególny charakter, bowiem przypadają na ogłoszony przez Benedykta XVI Rok Wiary. Dlatego propozycja duchowych przygotowań do 28. ŚDM zbiega się z programem, jaki krajowe duszpasterstwo młodzieży w Polsce przygotowało na 13 miesięcy Roku Wiary, od października 2012 do października 2013 r.

Pozostaje jeszcze jedna ważna i niestety trudna kwestia: koszty uczestnictwa w ŚDM w Rio. Największą ich część stanowią opłaty za bilety lotnicze. Tu młodzi ludzie muszą się liczyć z wydatkiem ok. 6 tys. zł. Oprócz tego trzeba będzie wykupić pakiet pielgrzyma (ok. 900 zł), uiścić opłatę na tzw. fundusz solidarnościowy (10 euro od osoby) wspierający młodych pielgrzymów z biedniejszych krajów świata oraz zadbać o ubezpieczenie. To oczywiście kwoty trudne do odłożenia przez młodego człowieka. Oprócz rodziny warto więc szukać wsparcia u potencjalnych sponsorów, a także w parafii czy konkretnej wspólnocie. W niektórych środowiskach organizowane są różne akcje polegające na zbiórce pieniędzy, np. poprzez sprzedaż nagranych płyt czy własnoręcznie wykonanych ozdób choinkowych. Poszukując środków finansowych na wyjazd na ŚDM w tak odległym miejscu jak Brazylia, trzeba cały czas pamiętać o celu przyświecającym tym spotkaniom, a którym jest radosne przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła.

 

 

 


 

Warunki uczestnictwa w ŚDM w Rio de Janeiro:

− wiek 16−35 lat (zezwolenie rodziców w przypadku osób niepełnoletnich)

− wyjazd w zorganizowanej grupie duszpasterskiej

− uczestnictwo w spotkaniach przygotowawczych w ciągu roku

− zakwaterowanie podczas ŚDM w warunkach pielgrzymkowych (śpiwór, materac)

− obowiązkowy udział w poszczególnych punktach programu

 

Więcej o przyszłorocznym ŚDM na stronie: www.rio13.pl.

 

 

 

Dołącz do strefy modlitwy!

Na polskiej stronie Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro znajduje się również specjalny kalendarz, poprzez który młodzi ludzie, a także poszczególne parafie, szkoły, duszpasterstwa i wspólnoty mogą się włączyć w dzieło wspólnej modlitwy. Wybiera się w nim konkretny dzień i zaznacza, czy ofiarowujemy podczas niego w intencji ŚDM Komunię św., adorację Najświętszego Sakramentu, dziesiątkę Różańca, post lub dowolną modlitwę.

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki