Logo Przewdonik Katolicki

Urlop dla pracownika

Justyna Koper
Fot.

W okresie wakacyjnym czytelnicy proszą o przypomnienie praw pracowników do urlopu.

 

 

Na podstawie kodeksu pracy, na urlopie wypoczynkowym pracownik korzysta z wszelkich uprawnień, jakie mu przysługują, kiedy wykonuje pracę. Dotyczy to przede wszystkim wynagrodzenia za pracę. Inne zagadnienie związane z urlopem to wypowiedzenie umowy o pracę w tym okresie. Pracownikowi nie może być wypowiedziana umowa o pracę, jeżeli przebywa na urlopie. Od tej zasady są wyjątki. Jeżeli wystąpiły przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę z winy pracownika, wtedy zakład pracy może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia nawet w czasie urlopu pracownika. Jeżeli chodzi o urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim, to

pracownica może wykorzystać ten urlop, po urlopie macierzyńskim, jeżeli złoży stosowny wniosek do pracodawcy. Dotyczy to także pracownika ojca, który wychowuje dziecko i korzysta z urlopu macierzyńskiego. Należy też wspomnieć o sytuacji, gdy pracownik ma obowiązek wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Według przepisów kodeksu pracy pracownik musi wykorzystać urlop w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, jeżeli pracodawca w tym okresie mu go udzieli. Nie ma znaczenia czy wypowiedzenie umowy o pracę nastąpiło ze strony pracodawcy, czy też pracownika. Pracownik może zatem po rozpoczęciu okresu wypowiedzenia wystąpić z wnioskiem o udzielenie mu urlopu wypoczynkowego. W przypadku urlopu zaległego pracownik powinien wykorzystać cały niewykorzystany dotychczas urlop. Natomiast w przypadku bieżącego urlopu wypoczynkowego pracownikowi zostanie udzielony urlop proporcjonalny, zależny od okresu przepracowanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Zwolnienie pracownika od obowiązku świadczenia pracy nie sprzeciwia się udzieleniu pracownikowi w tym czasie urlopu. Ponadto, na podstawie przepisów kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi na jego żądanie i w terminie przez niego podanym urlopu. Wymiar tego urlopu wynosi 4 dni w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Z ostatnich ustaleń Sądu Najwyższego wynika, że pracownik może żądać udzielenia mu urlopu na żądanie nawet tuż przed końcem dnia pracy.

Łączny wymiar urlopu na żądanie nie może przekroczyć w danym roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.

 

 

                                                             

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki