Logo Przewdonik Katolicki

Rozpalmy ogień w naszych wspólnotach

Kamila Tobolska
Fot.

Już po raz kolejny przedstawiciele parafii naszej archidiecezji spotkali się 2 października na Poznańskim Forum Duszpasterskim.

 

 

W wydarzeniu tym, przygotowanym przez Zarząd Akcji Katolickiej we współpracy z Radą Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej, uczestniczyło około 600 osób. Oprócz reprezentantów parafii, kapłanów i osób życia konsekrowanego, byli także członkowie ruchów i stowarzyszeń, wspólnot oraz organizacji katolickich. Wśród zaproszonych znaleźli się goście z kraju i zagranicy, posłowie i senatorowie oraz przedstawiciele władz samorządowych z Ryszardem Grobelnym, prezydentem Poznania na czele.

Poznańskie Forum Duszpasterskie koncentrowało się wokół tematu „W komunii z Bogiem”, będącego jednocześnie hasłem programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, który realizowany będzie od pierwszej niedzieli tegorocznego Adwentu. Stanowi on jednocześnie pierwszy etap trzyletniego programu duszpasterskiego: „Kościół domem i szkołą komunii”.

Forum rozpoczęła Msza św. koncelebrowana w poznańskim kościele pw. św. Rocha, której przewodniczył abp Stanisław Gądecki. Podczas Eucharystii modlono się o „coraz to mocniejsze dawanie świadectwa wiary we wszystkich kościelnych ruchach i stowarzyszeniach”, szczególnie w Akcji Katolickiej, w 80. rocznicę jej powstania. W wygłoszonej homilii biskup koszalińsko-kołobrzeski Edward Dajczak zachęcał członków ruchów i stowarzyszeń katolickich, aby usłyszeli dzisiaj „Jezusowe słowa: «Nie bądź małej wiary»”. − W niektórych wspólnotach wszystko funkcjonuje i wszystko jest poukładane, tylko ognia miłości już tam nie ma – zauważył biskup, zachęcając, aby działający w nich katolicy wciąż zbliżali się do Źródła Miłości i starali się „dotknąć Boga”.

Podczas sesji odbywającej się w dalszej części forum, w Sali Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej, zaproszeni prelegenci wskazywali, w jaki sposób powinno być realizowane, w pracy formacyjnej i działalności apostolskiej, hasło kolejnego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Mówili także o roli Słowa Bożego w życiu człowieka i wspólnoty, o dawaniu świadectwa wiary w ruchach i stowarzyszeniach, o małżeństwie i rodzinie, jako komunii otwartej na Boga i bliźniego oraz o wychowaniu chrześcijańskim.

Sesja miała również swój drugi, historyczny wymiar. Przypomniano podczas niej 80. rocznicę powstania w Polsce Akcji Katolickiej, która swój program formacyjny opiera na programie duszpasterskim Kościoła. To właśnie w Poznaniu kard. August Hlond erygował w 1930 r. Naczelny Instytut Akcji Katolickiej, który miał swoją siedzibę w budynku obecnego Hotelu Rzymskiego.

 

 


Wokół Forum Duszpasterskiego

 

Wybrane wypowiedzi na temat uczestnictwa wspólnot i ruchów katolickich w programie duszpasterskim Kościoła w Polsce oraz jubileuszu Akcji Katolickiej, zaprezentowane podczas Poznańskiego Forum Duszpasterskiego:

 

 


Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP:

− Łaciński termin communio i grecki koinonia używamy jako najbardziej odpowiednie i o wiele szersze niż termin polski „wspólnota”, który odnosi się raczej do stowarzyszenia ludzkiego. Communio i koinonia przekraczają wyłącznie ludzkie rozumienie i wprowadzają także związek z Bogiem. Podstawowy sens communio to zjednoczenie z Bogiem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. To zjednoczenie dokonuje się w Słowie Bożym i w sakramentach. Przywołując słowa Jana Pawła II z Novo millennio ineunte: „Czynić Kościół domem i szkołą komunii oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi, a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata”. Aby odpowiedzieć na to „najgłębsze oczekiwanie świata”, trzeba odrodzić komunię z Bogiem.

Członkowie każdej wspólnoty życia chrześcijańskiego powinni sobie stawiać za cel wzrastanie ku Chrystusowi. Niekoniecznie ma to miejsce we wspólnotach, gdzie człowiek chce budować swoją własną wizję świata i przy okazji odnieść jakąś satysfakcję z życia religijnego. Również tam, gdzie ma swoje interesy do załatwienia, ale nie Chrystusa w środku. Wspólnotą nie jest grupa bazująca na sentymentalizmie czy taniej pobożności. Nie jest to też grupa wzajemnej adoracji ani miejsce wyzwolenia się ze stresów po ciężkiej pracy czy też miejsce ucieczki od obowiązków rodzinnych.

 Bp Zbigniew Kiernikowski, prof. na UMK w Toruniu i wykładowca na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza w Rzymie:

− Żeby dawać świadectwo, różne wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia muszą najpierw „być”, a nie „odgrywać” pewną rolę. [...] W naszym społeczeństwie, a także po części w Kościele, możemy dzisiaj zobaczyć takie zjawiska, jak sekularyzacja, czyli życie według koncepcji świata, czy dechrystianizacja wyrażająca się w tym, że żyjemy czasem w Kościele tak, jakby Chrystus nie istniał, jakby nie umarł i nie zmartwychwstał. Chrześcijanie tracą też swoją świadomość i tożsamość, nie mają w pełni odwagi pójść za Chrystusem. Myślenie w Kościele na sposób świecki, a nie według Jezusa, to jest rak, który niszczy dzisiaj Kościół. To bardzo wielki problem, że Kościół upodabnia się w swoim działaniu do świata.

 

 


Akcja Katolicka ma 80 lat

 

W czasie sesji Forum Duszpasterskiego bp Leszczyński przypomniał historię stowarzyszenia i zaprezentował pierwszy numer „Ruchu Katolickiego”, oficjalnego organu przedwojennej Akcji Katolickiej.

 

 


Bp Mariusz Leszczyński, krajowy asystent kościelny Akcji Katolickiej:

− Mówiąc o tym, czym Akcja Katolicka była i czym powinna być dzisiaj, przywołam słowa papieża Piusa XI: „narzędziem w ręku Opatrzności”. Natomiast przestrzeń do działania Akcji Katolickiej najlepiej oddają słowa papieża Piusa X: „odnowić wszystko w Chrystusie”.

 

 


Bogumiła Kania-Łącka, prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Poznaniu:

− Spotkanie w Poznaniu ma historyczny wymiar, to przypomnienie 80. rocznicy powstania Akcji Katolickiej w Polsce. To właśnie w naszym mieście biskupi zebrani na Konferencji Episkopatu w dniach 24−25 kwietnia 1930 r. podjęli uchwałę w sprawie powołania Akcji Katolickiej w Polsce. Kilka miesięcy później stowarzyszenie przystąpiło do realizacji swoich zadań, a jego centralę ustanowiono w Poznaniu. W ciągu kilku lat Akcja Katolicka stała się prężnie działającym środowiskiem ludzi świeckich pozostających w ścisłej łączności z hierarchią kościelną. Przed wojną skupiała ona 750 tys. członków.

Dzisiaj nasze stowarzyszenie, choć nie tak liczne, pogłębia formację swoich członków i odczytując znaki czasu, podejmuje różne zadania apostolskie w swoim środowisku w oparciu o program duszpasterski Kościoła w Polsce.

 

Wypowiedzi zebrała: KAMILA TOBOLSKA

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki