Logo Przewdonik Katolicki

Sprawy mieszkaniowe

Justyna Koper
Fot.

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych czytelnicy proszą o wyjaśnienie kwestii premii gwarancyjnej.

 

Kiedy przysługuje premia gwarancyjna?

Premię gwarancyjną można uzyskać z tytułu prac remontowych przy likwidacji książeczki mieszkaniowej. Warunkiem koniecznym do uzyskania takiej premii jest to, aby właściciel książeczki mieszkaniowej posiadał tytuł własności mieszkania lub domu jednorodzinnego albo spółdzielcze prawo do lokalu.

Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania tej premii?

Do uzyskania premii należy przedłożyć dokumenty świadczące o budowie domu albo przeprowadzeniu remontu, na przykład polegającego na wymianie stolarki okiennej, instalacji elektrycznej lub gazowej.

Czy wypłata premii w związku z remontem uzależniona jest od wartości mieszkania?

Wypłata premii nie jest uzależniona w żaden sposób od wartości mieszkania.

Czy można dokonać cesji książeczki mieszkaniowej?

Jeżeli właściciel książeczki mieszkaniowej nie może skorzystać z premii gwarancyjnej, może scedować jej wkład na osobę najbliższą - męża, dziecko, wnuka, rodzeństwo, a także osobę przysposobioną i powinowatą. Za dokonanie cesji praw do wkładu książeczki mieszkaniowej należy zapłacić aktualnie 70 złotych.

Czy osoba mieszkająca za granicą może skorzystać z premii gwarancyjnej?

Przepisy ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnej oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych wykluczają możliwość wypłaty premii gwarancyjnej w sytuacji, gdy mieszkanie położone jest za granicą. Dlatego w tym przypadku cesja wkładu książeczki mieszkaniowej jest bezcelowa. Według przepisów ustawy premia gwarancyjna przysługuje tylko, jeżeli czynność uprawniająca do wypłaty premii dotyczy rzeczy znajdujących się na terytorium RP.

 

 

                                                                              

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki