Logo Przewdonik Katolicki

Tydzień z Biblią

ks. Dariusz Madejczyk
Fot.

Niedziela, 26 kwietnia, to pierwszy dzień odbywającego się w tym roku po raz pierwszy Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego. Jego hasłem są słowa z Listu św. Pawła do Filipian: Dla mnie żyć to Chrystus.

Niedziela, 26 kwietnia, to pierwszy dzień odbywającego się w tym roku po raz pierwszy Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego. Jego hasłem są słowa z Listu św. Pawła do Filipian: „Dla mnie żyć – to Chrystus”.

 

Od kilku lat rozwija się w Polsce Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. Od samego początku z inspiracji Dzieła podejmowane są też różnorakie działania związane z propagowaniem czytania Biblii i pogłębianiem jej znajomości. Kolejną z inicjatyw jest obchodzona w III niedzielę wielkanocną Niedziela Biblijna i rozpoczynający się nią I Ogólnopolski Tydzień Biblijny.

Jak informuje KAI, moderatorzy Dzieła Biblijnego przygotowali na obchody Tygodnia specjalne materiały, uwzględniające tematy związane z Rokiem św. Pawła – scenariusze spotkań, nabożeństw, homilie, katechezy i prezentacje multimedialne. Choć obchody Tygodnia Biblijnego odbędą się po raz pierwszy, wzrost zainteresowania Pismem Świętym widoczny jest w Polsce już od kilku lat. Coraz więcej słyszymy o inicjatywach rodzących się w poszczególnych diecezjach. Księgi Biblii czytają wybitni artyści, organizowane są maratony biblijne, w których uczestniczą setki wiernych; nie brakuje konkursów, quizów, możliwości studiowania Pisma Świętego. Co ciekawe, inicjatywy te cieszą się wszędzie wielkim zainteresowaniem i nie ma problemu ani ze znalezieniem wykonawców, ani z brakiem uczestników tych licznych wydarzeń.

 

Szansa dla parafii

Jak przebiegnie pierwszy Tydzień Biblijny? Wiele zależeć będzie od samych duszpasterzy. W dużej mierze to waśnie w ich rękach znajduje się to „narzędzie”, którym może się stać Tydzień Biblijny. Tego rodzaju akcje, poprzez swoją intensywność i odpowiednie nagłośnienie, mogą bowiem pobudzić nowe inicjatywy w samych parafiach. Jeden tydzień może się bowiem rozciągnąć na cały rok – oczywiście jeśli uda się zaangażować osoby, które zechcą pochylić się nad Słowem Bożym i udzieli się im odpowiedniego wsparcia w pogłębionej lekturze Pisma Świętego.

Pierwszym miejscem, gdzie przy Biblii trzeba się zdecydowanie bardziej zatrzymać, jest oczywiście sama Msza Święta. W ostatnich latach rozwija się w naszych kościołach zwyczaj głoszenia krótkich homilii po Ewangelii także w dni powszednie. Część kapłanów robi to w okresie Adwentu i Wielkiego Postu, coraz więcej natomiast przez cały rok, każdego dnia. Ten zwyczaj codziennego rozważania Pisma Świętego nie tylko na, nazwijmy go tak, prywatny użytek, ale właśnie w codziennej liturgii z myślą o wiernych, pozwala w szczególny sposób doświadczać spotkania ze Słowem Bożym, które przychodzi do nas właśnie we wspólnocie wierzących i tam nas przemienia i kształtuje.

 

Szansa dla małych wspólnot

Trzeba się chyba również zastanowić nad szansami zdecydowanie bardziej intensywnego wykorzystania Biblii w formacji poszczególnych grup parafialnych czy ruchów i stowarzyszeń kościelnych. W swoich programach miotają się bowiem często między różnymi pomysłami, które rodzą się w głowach ludzi odpowiedzialnych za formację, brak im jest jednak konkretnego fundamentu, na którym formacja by się opierała. Sam byłem świadkiem, jak parafialny oddział jednego ze stowarzyszeń młodzieżowych odłożył na bok materiały dostarczane z tzw. centrali i oparł swoją roczną formacją na wybranym wątku biblijnym. Zaowocowało to zdecydowanie bardziej twórczym przeżywaniem spotkań i większym zaangażowaniem wszystkich obecnych.

 

Szansa dla każdego

Te wspólnotowe spotkanie z Bogiem, który przychodzi do nas pod postacią Słowa, czy to liturgiczne, czy w grupach duszpasterskich, ostatecznie powinny zaowocować również osobistym spotkaniem z Biblią. Możliwości jest w tym względzie bardzo wiele. Pismo Święte stało się dla każdego dostępne. Dzieci już często przy okazji Pierwszej Komunii Świętej dostają je w prezencie. Nie brakuje pomocy do studiowania Biblii, są też różnorakie schematy pomagające w codziennej lekturze Pisma Świętego. Jeden z nich dołączyliśmy także do noworocznego wydania „Przewodnika Katolickiego” – obecnie można go też znaleźć na naszej stronie internetowej www.przk.pl, wydrukować i korzystać w codziennej, osobistej lekturze Biblii.

 

 

Pobierz tabelę czytań Biblii na cały rok:   BIBLIA_W_ROK.pdf

 

*

 

Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, we wstępie do pierwszego numeru „Przeglądu Biblijnego”, mówiąc o Tygodniu Biblijnym, zwraca uwagę, że „może on stać się okazją do wspólnego, duchowego wędrowania z uczniami idącymi z Jerozolimy do Emaus, aby wraz z nimi wsłuchiwać się w Głos uwielbionego Jezusa, który i dzisiaj rozbrzmiewa w słowach świętych Pism, a usłyszany przez człowieka rozpala serce ogniem nowej wiary, nadziei i miłości (por. Łk 24,25-27.32; Ap 1-3)”.

 

 

 


 

Abp Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski, przewodniczący Sekcji Biblijnej Komisji Nauki Wiary przy KEP:

 

Na zakończenie ostatniego Synodu Biskupów w Rzymie (5-26 października 2008), którego tematem było „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła", Ojcowie Synodalni skierowali do wiernych całego świata specjalne Orędzie, w którym znajduje się gorący apel do umiłowania Słowa Bożego. Jest w nim także zachęta do posiadania Biblii w naszych domach, do jej uważnej lektury i pogłębiania treści po to, aby ją lepiej zrozumieć i według niej żyć. Tak pojęta lektura ma stać się modlitwą i prowadzić do godnego świadectwa życia. Powinniśmy słuchać Słowa Bożego z miłością i wiarą, zwłaszcza w liturgii Kościoła. Mamy stwarzać przestrzeń milczenia w naszym wnętrzu, aby Słowo Boże było usłyszane i mogło okazać swoją skuteczność […] Apel Ojców Synodalnych nie może pozostać bez echa. Muszą iść za nim konkretne czyny i inicjatywy. Odpowiedzią na powyższy apel jest Ogólnopolska Niedziela Biblijna. Wiele diecezji - za zgodą swoich biskupów - obchodzi ją w Trzecią Niedzielę Wielkanocną. Dobrze byłoby, aby następujący po niej tydzień był również nasycony refleksją i treścią biblijną, w większym stopniu, niż to czyniono dotychczas.

 

 

 

 

 

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II jako stowarzyszenie kościelne zostało erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski we wrześniu 2005 r., a jego statut został zatwierdzony na czas nieokreślony w listopadzie 2008 r. Obecnie działa we wszystkich polskich diecezjach. Jego przewodniczącym jest ks. prof. Henryk Witczyk, członek Papieskiej Komisji Biblijnej oraz dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Celem Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych. W parafiach i dekanatach lub na szczeblu diecezjalnym organizowane są regularne warsztaty biblijne, szkoły Słowa Bożego, kręgi biblijne czy spotkania ze Słowem Bożym metodą lectio divina.

Więcej: www.biblista.pl

 

 

 

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki