Logo Przewdonik Katolicki

Praca na pół etatu

Justyna Koper
Fot.

Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy budzi wątpliwości i pytania czytelników. Co powinna zawierać umowa o pracę pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy? Kodeks pracy przewiduje, że w każdej umowie o pracę, niezależnie od wielkości etatu, powinny znaleźć się następujące elementy: strony umowy, rodzaj wykonywanej pracy, data zawarcia umowy, warunki pracy...

Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy budzi wątpliwości i pytania czytelników.

Co powinna zawierać umowa o pracę pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy?
– Kodeks pracy przewiduje, że w każdej umowie o pracę, niezależnie od wielkości etatu, powinny znaleźć się następujące elementy: strony umowy, rodzaj wykonywanej pracy, data zawarcia umowy, warunki pracy i płacy, a w szczególności rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę, wymiar czasu pracy i termin jej rozpoczęcia.

W jaki sposób określa się w umowie o pracę wymiar czasu pracy?
– Najczęściej określa się go ułamkowo np.1/2 etatu. Jednak ważne jest, aby w rozkładzie czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu czytelnie określić w jakich dniach i po ile godzin pracownik ma wykonywać pracę.

Czy i kiedy pracownik zatrudniony na część etatu ma prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych?
– Pracownicy zatrudnieni na część etatu nie mogą być nierówno traktowani, dlatego pracodawca w umowie o pracę powinien ustalić dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Jak oblicza się urlop dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy?
– Urlop wypoczynkowy dla takich pracowników ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Jakie warunki płacowe powinien zapewnić pracodawca pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy?
Pracodawca ma obowiązek ustalić warunki płacowe takiego pracownika w sposób nie mniej korzystny w stosunku do pracowników wykonujących taką samą pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Istotna jest więc tutaj zasada proporcjonalności wynagrodzenia za pracę stosownie do wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie nie może być niższe od minimalnego.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki