Logo Przewdonik Katolicki

Praca na pół etatu

Justyna Koper
Fot.

Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy budzi wątpliwości i pytania czytelników. Co powinna zawierać umowa o pracę pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy? Kodeks pracy przewiduje, że w każdej umowie o pracę, niezależnie od wielkości etatu, powinny znaleźć się następujące elementy: strony umowy, rodzaj wykonywanej pracy, data zawarcia umowy, warunki pracy...

Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy budzi wątpliwości i pytania czytelników.

Co powinna zawierać umowa o pracę pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy?
– Kodeks pracy przewiduje, że w każdej umowie o pracę, niezależnie od wielkości etatu, powinny znaleźć się następujące elementy: strony umowy, rodzaj wykonywanej pracy, data zawarcia umowy, warunki pracy i płacy, a w szczególności rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę, wymiar czasu pracy i termin jej rozpoczęcia.

W jaki sposób określa się w umowie o pracę wymiar czasu pracy?
– Najczęściej określa się go ułamkowo np.1/2 etatu. Jednak ważne jest, aby w rozkładzie czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu czytelnie określić w jakich dniach i po ile godzin pracownik ma wykonywać pracę.

Czy i kiedy pracownik zatrudniony na część etatu ma prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych?
– Pracownicy zatrudnieni na część etatu nie mogą być nierówno traktowani, dlatego pracodawca w umowie o pracę powinien ustalić dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Jak oblicza się urlop dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy?
– Urlop wypoczynkowy dla takich pracowników ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Jakie warunki płacowe powinien zapewnić pracodawca pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy?
Pracodawca ma obowiązek ustalić warunki płacowe takiego pracownika w sposób nie mniej korzystny w stosunku do pracowników wykonujących taką samą pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Istotna jest więc tutaj zasada proporcjonalności wynagrodzenia za pracę stosownie do wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie nie może być niższe od minimalnego.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki