Logo Przewdonik Katolicki

W „sercu lubym ustroniu”

Katarzyna Jarzembowska
Fot.

Nadchodzący letni czas objawia się zwiększoną aktywnością podróżniczą. Przychodząc z pomocą lokalnym globtroterom, chcielibyśmy powrócić do cyklu Szlaki jednego dnia, w którym będziemy polecać miejsca godne odwiedzenia. Na początek ostrzeżenie. Podobno wiele osób zakochuje się w nim od pierwszego wejrzenia. Lubostroniem...

Nadchodzący letni czas objawia się zwiększoną aktywnością podróżniczą. Przychodząc z pomocą „lokalnym” globtroterom, chcielibyśmy powrócić do cyklu „Szlaki jednego dnia”, w którym będziemy polecać miejsca godne odwiedzenia.

Na początek – „ostrzeżenie”. Podobno wiele osób zakochuje się w nim… od pierwszego wejrzenia. Lubostroniem zachwycali się mistrz Penderecki oraz Andrzej Seweryn, który kręcił tutaj fragmenty jednego ze swoich filmów. Najczęściej pojawiające się epitety to: perła klasycyzmu, narodowe sanktuarium, ostoja myśli patriotycznej. Pałac, własność rodziny Skórzewskich, liczy sobie ponad dwieście lat. Niektórzy mówią, że został zaprojektowany jako „modlitwa o odzyskanie niepodległości”.


Jedna z czterech płaskorzeźb – królowa Jadwiga przyjmuje posłów krzyżackich w Inowrocławiu

Artystyczne perełki
Fryderyk hrabia Skórzewski w latach 1795-1800 wybudował wśród nadnoteckich łąk „siedzibę godną swego rodu”. Nad projektem i wykonaniem czuwał znany architekt Stanisław Zawadzki, który wzorował się na pałacu Merliniego w Królikarni oraz na willi Palladia. Jak zauważa Andrzej Budziak, dyrektor pałacu Lubostroń, wszystko tutaj jest symbolem. – Bazy i głowice kolumn, podpierających portyk, to fragmenty materiałów budowlanych, które miały być przeznaczone na wybudowanie świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Przywędrowały Wisłą i Notecią. Stąd Opatrzność czuwała nad pałacem. Przetrwał mimo niełatwej historii – mówi Budziak.

Posadzka w sali rotundowej została ułożona z różnokolorowego drewna – pośrodku umieszczono wizerunek Orła i Pogoni. Pod kopułą znany rzeźbiarz Michał Ceptowicz wykonał fryz figuralny – przedstawia on antyczny pochód ofiarny. Poniżej znajdują się cztery płaskorzeźby – każda z nich przypomina momenty chlubnej przewagi nad Niemcami. Jest m.in. królowa Jadwiga przyjmująca posłów krzyżackich, jest zwycięstwo wojsk polskich nad Krzyżakami w bitwie pod Koronowem, jest i wspomnienie króla Władysława Łokietka na polu bitewnym pod Płowcami. – Sama rotunda to bez mała panteon – dodaje Andrzej Budziak.

Nie sposób też oderwać wzroku od przepysznych malowideł. Fryderyk Skórzewski zatrudnił do ich wykonania profesora uniwersytetu wileńskiego, Franciszka Smuglewicza, i jego brata, Antoniego. Obaj byli wcześniej znani jako twórcy dekoracji Zamku Ujazdowskiego w Warszawie.


Na „salonach” w Lubostroniu

Dawniej i dziś
Odwiedzających Lubostroń wita napis: „Sobie, przyjaciołom i potomności”. Warto przypomnieć, że w czasie zaborów dobra Skórzewskich były bastionem wolnej myśli – ich mieszkańcy nie tracili wiary w odzyskanie suwerenności. Bywali tutaj wybitni przedstawiciele świata nauki i sztuki, m.in. Stefan Garczyński i ks. Ignacy Polkowski. Niektórzy twierdzą nawet, że wśród gości był sam Adam Mickiewicz.

Dzisiaj Lubostroń tętni życiem społecznym i kulturalnym. – W naszym kalendarzu jest kilka wydarzeń, które odbywają się w ciągu roku. Wśród nich: „Pamiętajcie o ogrodach” oraz „Muzyka w świetle księżyca”. Można również obejrzeć powozy i zaprzęgi konne z różnych epok. Organizujemy festyn integracyjny dla dzieci, na który przyjeżdża grupa ponad pół tysiąca osób. Jest też ścieżka historyczna, zwierzyniec i… niemal oswojone dziki – dodaje Andrzej Budziak.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}