Logo Przewdonik Katolicki

Apostoł apostołów

Błażej Tobolski
Fot.

Dnia 22 lipca przypada wspomnienie liturgiczne św. Marii Magdaleny. Modląc się do Boga za jej wstawiennictwem, warto dokładnie poznać świętą, którą przybliża nam Ewangelia. Bo, jak pokazuje historia, o nieścisłości w interpretacji tej postaci nietrudno. Maria zwana jest w Biblii Magdaleną od miejsca, z którego pochodziła. Magdala (Migdal) to miejscowość położona w Galilei, na...

Dnia 22 lipca przypada wspomnienie liturgiczne św. Marii Magdaleny. Modląc się do Boga za jej wstawiennictwem, warto dokładnie poznać świętą, którą przybliża nam Ewangelia. Bo, jak pokazuje historia, o nieścisłości w interpretacji tej postaci nietrudno.Maria zwana jest w Biblii Magdaleną od miejsca, z którego pochodziła. Magdala (Migdal) to miejscowość położona w Galilei, na zachodnim brzegu Jeziora Genezaret, ok. 4?km na północny zachód od Tyberiady. Dziś znajduje się w granicach państwa Izrael.

Maria Magdalena w Biblii


Ewangelista Łukasz opisuje działalność Jezusa w Galilei, który "chodził po miastach i wioskach, głosząc i zwiastując królestwo Boże". Towarzyszyli Mu apostołowie oraz "niektóre kobiety, uwolnione od złych duchów i od chorób", a wśród nich "Maria zwana Magdaleną, z której wyszło siedmiu czartów" (Łk 8, 2). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że opętanie wcale nie jest konsekwencją popełnienia cudzołóstwa, który to grzech przypisywała świętej późniejsza tradycja.
Maria Magdalena stała również pod krzyżem, kiedy umierał na nim Jezus i kiedy składano Go do grobu, o czym pisze Ewangelista Marek: "a niewiasty przyglądały się z oddali. Była wśród nich Maria Magdalena" (Mk 15, 40; 47).
Jednak najdonioślejszą rolę odegrała Maria Magdalena po zmartwychwstaniu Chrystusa, co opisuje św. Jan (por. J 20, 11-18). Idąc do grobu, zastała go pustym, a zaraz potem spotkała Zbawiciela, którego początkowo wzięła za ogrodnika. Jeszcze przed apostołami doświadczyła radości wielkanocnego poranka i to ona była pierwszą zwiastunką zwycięstwa Jezusa nad śmiercią: "idź do moich braci i powiedz im, że wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego, do Boga mojego i Boga waszego" (J 20, 18).

Przekaz chrześcijańskiej tradycji


Według tradycji wschodniej, Maria Magdalena, jako apostołka Jezusa Chrystusa, głosiła Dobrą Nowinę w Azji Mniejszej. Miała ona umrzeć w Efezie, a jej relikwie zostały stamtąd przeniesione w 899 roku do Konstantynopola. W Kościele prawosławnym jest czczona jako święta i nazywana "równą apostołom".
Jej kult jest również rozpowszechniony na Zachodzie od VIII wieku. Według legend, miała ona głosić Ewangelię w południowej Galii (Francji), w okolicach Marsylii. Szczególnie liczne pielgrzymki zaczęły przybywać do Prowansji, kiedy w XIII wieku odkryto tam sarkofag, który uznano za miejsce pochówku świętej. Inna legenda mówi, że to krzyżowcy przewieźli jej relikwie ze Wschodu.
Przez wieki Maria Magdalena była błędnie utożsamiana z Marią z Betanii, siostrą Łazarza, bądź z jawnogrzesznicą obmywającą Zbawicielowi nogi w domu faryzeusza Szymona (por. Łk 7, 37-50). Zwłaszcza ta druga postać kobiety, której Jezus przebaczył grzechy, a która później miała pójść za Nim aż pod krzyż, stanowiła piękny przykład pokuty i nawrócenia.
Mimo iż niezgodny z Pismem Świętym ten obraz świętej obecny jest jeszcze i niekiedy dziś w kaznodziejstwie. A przecież prawdziwy wizerunek Marii Magdaleny jest dla nas równie godny naśladowania. Doświadczywszy bowiem uzdrowicielskiej mocy Jezusa, Maria uwierzyła, że to On jest Mesjaszem. Odtąd towarzyszyła Mu i trwała przy Nim, gdy większość uczniów Go opuściła. Jej też Pan powierzył obwieszczenie swego zmartwychwstania apostołom ukrytym w Wieczerniku. Nie bez powodu jest więc nazywana, "apostołem apostołów".

Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości, spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem i przykładem głosili Chrystusa zmartwychwstałego i oglądali Go w Twojej chwale. Amen.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki