Logo Przewdonik Katolicki

Pracownicy pod ochroną - cd.

Justyna Koper
Fot.

Pracodawca nie może zwolnić z pracy pracownika, który podlega ochronie przedemerytalnej. Taka ochrona wynika wprost z przepisów prawa pracy. Artykuł 39 kodeksu pracy mówi wprost, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż dwa lata do nabycia prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednak nową zasadę do kodeksu pracy...

Pracodawca nie może zwolnić z pracy pracownika, który podlega ochronie przedemerytalnej. Taka ochrona wynika wprost z przepisów prawa pracy. Artykuł 39 kodeksu pracy mówi wprost, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż dwa lata do nabycia prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednak nową zasadę do kodeksu pracy wprowadza ustawa o świadczeniach przedemerytalnych: od 1 czerwca 2004 roku ochrona przedemerytalna będzie trwała 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez pracownika, jeżeli okres dotychczasowego zatrudnienia umożliwi pracownikowi uzyskanie prawa do emerytury z chwilą osiągnięcia tego wieku. Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę obejmuje także pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, którym brakuje nie więcej niż 2 lata do osiągnięcia ustawowo obniżonego wieku emerytalnego. Jednak tylko wówczas, gdy dalszy okres zatrudnienia umożliwia tym pracownikom uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem niższego wieku emerytalnego.
Ochrona przedemerytalna przestaje działać w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Ponadto pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi przed emeryturą warunki pracy lub płacy, lecz tylko wtedy, gdy pracodawca zmienia zasady wynagrodzenia wszystkim pracownikom lub grupie, do której należy chroniony pracownik. Istnieje też możliwość zmiany warunków pracy lub płacy pracownikowi w wieku przedemerytalnym, gdy lekarz wyda orzeczenie o utracie przez pracownika zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy, albo gdy pracownik utraci uprawnienia do wykonywania dotychczasowej pracy, jednak nie z własnej winy. Pracownik, któremu pracodawca wypowiedział umowę o pracę w okresie ochronnym, ma pełne prawo odwołać się do sądu pracy, żądając uznania tego wypowiedzenia za niezgodne z prawem, czy też przywrócenia do pracy.
Szczególną ochroną przed zwolnieniem z pracy objęci są także społeczni inspektorzy pracy w zakładach pracy, w których działają związki zawodowe. Inspektorzy pracy dokonują w zakładach pracy kontroli przestrzegania praw pracowniczych i warunków, w jakich oni pracują. Dlatego też, z uwagi na tę szczególną rolę inspektorzy pracy chronieni są przed zwolnieniem w okresie pełnienia tej społecznej funkcji w zakładzie pracy i przez rok po jej zakończeniu. Ochrona ta nie działa, gdy pracownik swoim zachowaniem uzasadnił rozwiązanie z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia.
Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych ochroną przed zwolnieniem oraz wypowiedzeniem warunków pracy i płacy objęci są działacze związkowi. Pracodawca nie może bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, który reprezentuje organizację związkową wobec pracodawcy.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki