Logo Przewdonik Katolicki

Modlitwa brewiarzowa

Michał Gryczyński
Fot.

Brewiarz, liturgiczna modlitwa dnia, jest wspólnotowym wielbieniem Boga przez Kościół. Wbrew dość rozpowszechnionemu przeświadczeniu, nie jest ona zastrzeżona wyłącznie dla osób duchownych. Choć to, oczywiście, kapłani mają obowiązek codziennego odmawiania brewiarza. Skoro jednak kapłański brewiarz (łac. breviarium, tzn. "skrót") nosi obecnie nazwę "Liturgia Godzin - Modlitwa...

Brewiarz, liturgiczna modlitwa dnia, jest wspólnotowym wielbieniem Boga przez Kościół. Wbrew dość rozpowszechnionemu przeświadczeniu, nie jest ona zastrzeżona wyłącznie dla osób duchownych. Choć to, oczywiście, kapłani mają obowiązek codziennego odmawiania brewiarza.


Skoro jednak kapłański brewiarz (łac. breviarium, tzn. "skrót") nosi obecnie nazwę "Liturgia Godzin - Modlitwa Codzienna Ludu Bożego", to już sam tytuł wskazuje, iż jest to modlitwa całego Kościoła, a więc również ludzi świeckich.

Przedłużenie Eucharystii


Już pierwsi chrześcijanie spotykali się na wspólnych modłach, odmawiając psalmy i czytając Pismo Święte. Rozwój życia mniszego sprawił, że modły odbywano w wyznaczonych porach dnia. Przybierały one coraz bardziej sprecyzowane formy, bo odprawiano je według określonych reguł i tekstów. Zwyczaj odmawiania ujednoliconych modlitw kanonicznych we wspólnotach monastycznych powrócił po karolińskiej reformie liturgicznej. Postanowieniem soboru trydenckiego ukazał się w 1568 r. - ujednolicony dla Kościoła zachodniego - "Brewiarz Rzymski". Po Soborze Watykańskim II został on zreformowany. Natomiast namiastką pierwszych brewiarzy dla świeckich były niektóre modlitewniki doby średniowiecza. W pierwszej połowie XX w. ukazały się w Niemczech pierwsze skrócone brewiarze dla zakonnic oraz osób świeckich, które po II wojnie światowej przełożono także na inne języki.
Odmawianie "Officium divinum" (boskiego oficjum) jest modlitwą publiczną Kościoła, a jednocześnie wyrazem wierności zaleceniom apostolskim, abyśmy nieustannym wielbieniem Boga uświęcali wszystkie pory dnia i nocy. Celebracja Liturgii Godzin jest przedłużeniem Eucharystii, a odbywa się wedle formy zatwierdzonej przez Kościół. Modlitwy brewiarzowe przebiegają więc według ustalonego porządku godzin i pór dnia oraz są dostosowane do poszczególnych okresów roku liturgicznego. Każda godzina ma przypisany hymn, psalmodię, fragment biblijny oraz modlitwę kończącą. Pomiędzy jutrznią odmawianą o poranku a nieszporami odprawianymi pod koniec dnia jest również godzina czytań duchowych oraz modlitwy odmawiane w ciągu dnia, które kończy wieczorna kompleta.

W rytm Liturgii Godzin


Czy to jednak realne, aby ludzie świeccy, zanurzeni w rytm pracy, życia rodzinnego i licznych obowiązków dnia powszedniego znaleźli jeszcze czas na włączenie się w Liturgię Godzin? Cóż, nie jest to przecież nakaz ani zobowiązanie, a jedynie pragnienie Kościoła, czyli zaproszenie, z którego może korzystać każdy, kto zechce.
Soborowa "Konstytucja o liturgii" (100) głosi: "ludzi świeckich gromadzących się z różnych powodów, apostolskich lub innych, zachęca się do wypełnienia obowiązku wspólnej modlitwy Kościoła przez odmówienie części Liturgii Godzin". A "Dekret o Apostolstwie Świeckich" (DA 11) kieruje specjalne słowa zachęty do rodzin chrześcijańskich, aby także one włączyły się w nurt Liturgii Godzin. Dzięki systematycznemu odmawianiu przynajmniej części brewiarza nasze rodziny mogą więc zespolić się na modlitwie z całym Kościołem.
O każdej porze dnia i nocy z wszystkich zakątków świata płynie pod niebiosa modlitwa brewiarzowa odmawiana przez setki tysięcy kapłanów, zakonników i zakonnic, a także ludzi świeckich. Dlaczego nie mielibyśmy przyłączyć się do tego potężnego chóru wysławiającego Pana Nieba i Ziemi?

Modlitwa całego Ludu Bożego

1175 Liturgia Godzin powinna stać się modlitwą całego Ludu Bożego. W niej sam Chrystus "urząd kapłański wykonuje nadal przez swój Kościół"; każdy uczestniczy w niej według miejsca w Kościele i okoliczności życia: prezbiterzy jako pełniący posługę duszpasterską, ponieważ są powołani do wiernego trwania na modlitwie i służenia Słowu; zakonnicy i zakonnice przez charyzmat swego życia konsekrowanego; wszyscy wierni według swoich możliwości.(...)

1177 Hymny i modlitwy wstawiennicze Liturgii Godzin wpisują modlitwę psalmów w czas Kościoła, wyrażając symbolikę pory dnia, okresu liturgicznego, czy celebrowanego święta. Ponadto czytanie słowa Bożego w każdej Godzinie (...), a w niektórych Godzinach czytania Ojców Kościoła czy mistrzów życia duchowego, objawiają głębiej sens celebrowanego misterium, pomagają lepiej zrozumieć psalmy i przygotowują do modlitwy wewnętrznej.(...)

1196 Wierni, którzy celebrują Liturgię Godzin, jednoczą się z Chrystusem, naszym Najwyższym Kapłanem, przez modlitwę psalmów, rozważanie słowa Bożego, pieśni i uwielbienia, by włączyć się do jego nieustannej i powszechnej modlitwy, która oddaje chwałę Ojcu i wyprasza dar Ducha Świętego dla całego świata.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki