Logo Przewdonik Katolicki

Metropolita na Wielki Post

Michał Gryczyński
Fot.

Arcybiskup Stanisław Gądecki w liście pasterskim na Wielki Post 2004 roku zachęca wiernych do refleksji nad znaczeniem praktyk pokutnych oraz podejmuje temat zmian organizacyjnych w polskim Kościele. "W świecie, który coraz bardziej kładzie nacisk na pracę i na rozrywkę - dwa dominujące, a jednocześnie leżące na przeciwległych biegunach, elementy życia - potrzebujemy odnowienia ducha...

Arcybiskup Stanisław Gądecki w liście pasterskim na Wielki Post 2004 roku zachęca wiernych do refleksji nad znaczeniem praktyk pokutnych oraz podejmuje temat zmian organizacyjnych w polskim Kościele.
"W świecie, który coraz bardziej kładzie nacisk na pracę i na rozrywkę - dwa dominujące, a jednocześnie leżące na przeciwległych biegunach, elementy życia - potrzebujemy odnowienia ducha pokuty. (...) Przez post, modlitwę i jałmużnę duch pokutny prowadzi nas do nawrócenie w odniesieniu do samego siebie, do Boga i do innych ludzi" - pisze metropolita poznański. Sam Zbawiciel wskazał swoim uczniom na modlitwę i post, jako środki skuteczne w walce ze złem, kiedy skarżyli się na niemożność wyrzucenia złego ducha z epileptyka (Mk 9, 14-29).
Wobec tajemnicy Bożej Męki
Pierwsza część listu przypomina o - wynikającym z czwartego przykazania kościelnego - obowiązku powstrzymywania się od udziału w zabawach tanecznych we wszystkie piątki całego roku i w okresie Wielkiego Postu. Są to bowiem dni upamiętniające śmierć Zbawiciela. "Zdajecie sobie sprawę, że czas, w którym żyjemy, nie zawsze sprzyja wzrastaniu w wierze - arcybiskup zwraca się do ludzi młodych - Często też na was samych spada ciężar poszukiwania dróg, które prowadzą do Boga. Doświadczenie wielu ludzi pokazuje, że także dzisiaj można odnaleźć Boga, krocząc drogą Ewangelii i będąc wiernym Chrystusowi i Kościołowi. Nie uciekając przed tym co nowoczesne, jeśli nie przysłania to Boga, można kroczyć drogą Ewangelii. Pamiętajcie, że zabawa i radość, które są szczególnie bliskie i właściwe ludziom młodym, nigdy nie mogą stawać się okazją do zlekceważenia Chrystusa i własnego wzrostu duchowego" - apeluje do nich metropolita. Natomiast rodzicom, nauczycielom i wychowawcom Abp Gądecki przypomina, że lekceważenie Chrystusa jest początkiem lekceważenia samego siebie: "Wielu ochrzczonych żyje dzisiaj tak, jakby Chrystus nie istniał; powtarza gesty i znaki związane z wiarą, zwłaszcza w praktykach religijnych, ale nie odpowiada im rzeczywista akceptacja treści wiary i przylgnięcie do Osoby Jezusa. Miejsce pewności wielkich prawd wiary u wielu ludzi zajęło niejasne i mało zobowiązujące uczucie religijne; szerzą się różne formy agnostycyzmu i praktycznego ateizmu, które przyczyniają się do pogłębienia się rozdźwięku między wiarą i życiem". Tych spośród nich, którzy ponad sukces zawodowy i karierę, przedkładają troskę o dobro duchowe dzieci i młodzieży - m.in. religijne przeżycie Wielkiego Postu - arcybiskup zapewnia o wdzięczności przed Bogiem. Przekazywanie młodym ludziom tych wartości, które nadają ich istnieniu sens, jest bowiem świadectwem miłości do Chrystusa i Kościoła. Nie zabrakło również przestrogi dla organizatorów imprez rozrywkowych, którym zysk zamyka oczy na prawdziwe dobro młodzieży: "Niech każdy człowiek, zarówno ten, kto choćby pośrednio propaguje narkotyki, jak i ten, który bezpośrednio je rozprowadza, będzie pewien, że nie umknie przed Bożą sprawiedliwością". Tę część listu kończy zachęta do uczestnictwa w wielkopostnych praktykach religijnych: rekolekcjach, Drodze krzyżowej i Gorzkich żalach, które mają pobudzić nas do ukochania większej Miłości - Zbawiciela. A także do lektury Pisma Świętego, dobrej spowiedzi oraz włączenia się, przez modlitwę i post, w archidiecezjalne i parafialne dzieła charytatywne "Caritas".
Reorganizacja diecezji
W drugiej części listu arcybiskup przypomina o ustanowieniu Metropolii Łódzkiej oraz nowych diecezji: świdnickiej i bydgoskiej. Utworzenie tej drugiej pociągnęło za sobą zmianę granic diecezji przyległych, również i naszej. "... z pierwszego biskupstwa do pierwszej w Polsce metropolii przeszły cztery dekanaty: chodzieski, rogoziński, gośliński, kostrzyński. Pierwsze dwa w całości, drugie dwa - częściowo. Z dekanatu goślińskiego parafie: Białężyn, Długa Goślina, Lechlin, obie parafie w Murowanej Goślinie oraz Skoki. Natomiast z dekanatu kostrzyńskiego 3 parafie: Nekla, Opatówko i Targowa Górka. W sumie ok. 90 tys. wiernych". Dziękując Bogu za kapłanów i wiernych przechodzących do Archidiecezji Gnieźnieńskiej, metropolita nie ukrywa smutku, ponieważ żegna się z kapłanami i dekanatami, które od lat były z nią żywo związane. Ale jest i powód do dumy, bo Archidiecezję Gnieźnieńską wesprą parafie oraz dekanaty dobrze ukształtowane duchowo, organizacyjnie i materialnie. List kończy się zachętą do ufnego rozpoczęcia wielkopostnej drogi, na którą Arcybiskup Gądecki udziela wiernym swego pasterskiego błogosławieństwa.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki