Logo Przewdonik Katolicki

Aby poruszyć ludzkie sumienia

ks. prof. Jan Kanty Pytel
Fot.

13 maja 1992 roku Ojciec Święty specjalnym Listem ustanawia dzień 11 lutego, liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes - Światowym Dniem Chorego. Obliczono, że dwie trzecie ludzkości cierpi głód lub niedożywienie, mieszkańcy Południa żyją średnio o trzydzieści lat krócej niż mieszkańcy Północy, choroby endemiczne atakują codziennie dziesiątki tysięcy dzieci, przeszło...

13 maja 1992 roku Ojciec Święty specjalnym Listem ustanawia dzień 11 lutego, liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes - Światowym Dniem Chorego.


Obliczono, że dwie trzecie ludzkości cierpi głód lub niedożywienie, mieszkańcy Południa żyją średnio o trzydzieści lat krócej niż mieszkańcy Północy, choroby endemiczne atakują codziennie dziesiątki tysięcy dzieci, przeszło pół miliarda ludzi to osoby niepełnosprawne, wzrasta liczna ludzi dotkniętych przez nowe choroby, będące często konsekwencją niewłaściwego korzystania z dobrobytu lub stylu życia nacechowanego rozpasanym konsumizmem i hedonizmem.
Z tych jakże konkretnych danych wynika, że ludzie chorzy na ciele i duszy stanowią dość pokaźną rzeszę. Wielkim głosem błagają o wsparcie i pamięć.

Symboliczna data


Światowy Dzień Chorego jest dniem w którym nadaje się moc i doniosłość głosowi, który daje się słyszeć z tego przeogromnego świata cierpienia. Pragnie rozjaśnić go nieco światłem nadziei. Mimo ogromnego zaangażowania na rzecz obrony godności człowieka, w dziedzinie medycyny często zdarza się brak humanizacji . Z jednej strony wykorzystuje się największe osiągnięcia techniki, do ratowania człowieka, innym razem mnożą się zamachy na ludzkie bezbronne życie (eutanazja, aborcja).
Światowy Dzień Chorego ma być wezwaniem skierowanym do sumienia każdego człowieka i całych społeczności. Apelem do ludzi odpowiedzialnych za sprawy publiczne, do organizacji krajowych i międzynarodowych, rządowych i innych.
Kościół wzywa do współpracy między ludźmi i instytucjami, ponieważ dążenie do zachowania i odzyskania zdrowia jest jedną z najbardziej powszechnych ludzkich aspiracji. W chorym stykamy się z najpełniejszą i najbardziej namacalną prawdą człowieka o człowieku. Przypominać i ponownie ukazywać tę prawdę światu - to najważniejszy motyw ustanowienia Światowego Dnia Chorego.
Także w Polsce coraz częściej Dzień ten jest dostrzegany przez Kościoły lokalne i instytucje społeczne. W wielu parafiach odbywają się uroczyste nabożeństwa z celebracją sakramentu Namaszczenia Chorych, a także spotkania z parafianami. Do szpitali zaś z błogosławieństwem i posługą udają się biskupi, klerycy i inni, którym chory człowiek jest drogi.

Orędzie - słowo upomnienia


Coroczny Światowy Dzień Chorego związany jest z innym miejscem, sanktuarium, gdzie w sposób szczególny poleca się sprawy chorych. Na ten szczególny dzień Ojciec Święty każdego roku kieruje swoje orędzie niosące światu przesłanie:

1993 - I Światowy Dzień Chorego - Lourdes - Francja - "Wspólnota chrześcijańska zawsze otaczała szczególną troską chorych i świat cierpienia w jego wielorakich przejawach".

1994 - II Światowy Dzień Chorego - Jasna Góra - Częstochowa - " Chciałbym spotkać każdego z was, w każdym miejscu na ziemi, by was pobłogosławić w imieniu Jezusa, który przeszedł "dobrze czyniąc i uzdrawiając chorych" (Dz 10, 38)".

1995 - III Światowy Dzień Chorego - Jamusukro - Wybrzeże Kości Słoniowej - "Drodzy bracia i siostry, którzy cierpicie na ciele i duszy, życzę wam wszystkim, byście umieli rozpoznać i przyjąć wezwanie Boga, który każe wam być twórcami pokoju poprzez ofiarę waszego cierpienia. Niełatwo jest odpowiedzieć na tak trudne wezwanie. Wpatrujcie się zawsze z ufnością w Jezusa, cierpiącego Sługę, prosząc Go o siłę, która pozwoli wam przekształcić w dar nękające was cierpienie".

1996
- IV Światowy Dzień Chorego - Guadalupe - Meksyk - "...zwracam się do wszystkich, którzy w ciele i duszy noszą znamiona ludzkiego cierpienia, jak również do tych, którzy, służąc im jak bracia, pragną w doskonały sposób naśladować odkupiciela. Rzeczywiście "Chrystus został posłany przez Ojca, aby głosić ewangelię ubogim (...), aby uzdrawiać skruszonych w sercu (Łk 4, 18), aby szukać i zbawiać, co było, zginęło (por. Łk 19, 10); podobnie i Kościół darzy miłością wszystkich dotkniętych słabością ludzką, co więcej, w ubogich i cierpiących odnajduje wizerunek swego ubogiego i cierpiącego Zbawiciela" (Lumen gentium, 8)".

1997 - V Światowy Dzień Chorego - Fatima - Portugalia - "Drodzy bracia i siostry, cierpiący na duszy i ciele! Nie ulegajcie pokusie przeżywania cierpienia wyłącznie jako doświadczenia negatywnego, które każe wam wręcz wątpić w dobroć Boga. W cierpiącym Chrystusie każdy chory znajduje sens swoich bolesnych doświadczeń. (...) W Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał, ludzkość odkrywa nowy wymiar cierpienia; postrzega je już nie jako klęskę, ale jako sposobność do dawania świadectwa wiary i miłości".

1998 - VI Światowy Dzień Chorego - Loreto - Włochy - "Chrystus nie przyszedł, aby usunąć nasze cierpienia, ale by mieć w nich udział oraz, by biorąc je na siebie, nadać im wartość zbawczą. Stając się uczestnikiem ludzkiej kondycji, wszystkich ich ograniczeń i cierpień, odkupił ją".

1999
- VII Światowy Dzień Chorego - Harissa - Liban - "Do chorych w każdym wieku i stanie, do cierpiących na wszelkiego rodzaju dolegliwości, a także do ofiar katastrof i tragicznych wypadków kieruję wezwanie, by powierzyli się ojcowskim ramionom Boga. Wiemy, że życie zostało nam ofiarowane przez Ojca w darze jako najwyższy wyraz Jego miłości i że w każdych okolicznościach pozostaje ono Jego darem. To przekonanie winno przyświecać wszystkim naszym najbardziej odpowiedzialnym decyzjom, nawet jeśli nasza ograniczona kondycja sprawia, że ich skutki mogą się nam czasem wydawać niejasne i niepewne. Do niego też odwołuje się psalmista, gdy wzywa: "Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy" (Ps 55[54], 23).

2000
- Rzym - Bazylika Świętego Piotra. - "W jubileuszowym roku łaski - roku odpuszczenia grzechów, a także kar za grzechy, roku pojednania pomiędzy zwaśnionymi, roku wielorakich nawróceń, roku pokuty sakramentalnej i pozasakramentalnej - wzywam pasterzy, kapłanów, zakonników i zakonnice, chrześcijan i ludzi dobrej woli, aby odważnie podejmowali wyzwania, jakie pojawiają się w świecie cierpienia i ochrony zdrowia".

2001
- Sydney, katedra pw. Maryi Panny, Matki Kościoła - "podczas najbliższego Światowego Dnia Chorego, którego temat brzmi: "Nowa ewangelizacja a godność człowieka cierpiącego", Kościół pragnie podkreślić potrzebę pogłębionej ewangelizacji w tej dziedzinie ludzkiego doświadczenia, tak aby służyła ona dobrobytowi całego człowieka oraz postępowi wszystkich ludzi na całym świecie".

2002 - Vailankanny Indie, sanktuarium Matki Bożej Uzdrowicielki - "Iść śladami Jezusa, Boskiego Uzdrowiciela, który przyszedł, "aby mieli życie i mieli je w obfitości" - jak brzmi wybrany na Dzień Chorego temat rozważań - znaczy opowiadać się jednoznacznie za kulturą życia i z wszystkich sił bronić życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci".

Tegoroczne centralne uroczystości Światowego Dnia Chorego odbywać się będą w Waszyngtonie, w sanktuarium maryjnym Stanów Zjednoczonych, bazylice Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Przewiduje się, że w spotkaniu wezmą udział chorzy, ich opiekunowie, lekarze, wolontariusze i osoby związane ze służbą medyczną. Pierwszy dzień obchodów, które rozpoczną się już 9 lutego, zostanie poświęcony duszpasterstwu służby zdrowia, wymianie doświadczeń oraz planom na przyszłość. Dnia następnego będą omawiane teologiczne aspekty tej działalności pastoralnej. W samym Dniu Chorego osobisty wysłannik Jana Pawła II, przewodniczący Papieskiej Rady Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia abp Javier Lozano Barragan będzie przewodniczył uroczystej Mszy świętej, na której zostanie odczytane specjalne orędzie Ojca Świętego z tej okazji.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki