Logo Przewdonik Katolicki

Home office dla każdego?

Agnieszka Pioch-Sławomirska

Biurko z komputerem albo laptop na kuchennym stole, komunikatory, wideokonferencje i przeciążone łącza internetowe. Pandemia przedefiniowała sposób pracy wielu z nas. Czy pokochamy home office?

Większość Polaków nie pracowała dotąd zdalnie – według danych Eurostatu za rok 2018 było to niecałe 5 proc. Dla porównania: w Holandii to 14 proc., a w Finlandii nieco ponad 13 – choć coraz więcej pracodawców oferuje taką formę zatrudnienia. Jednak sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się obecnie, to nieco inna rzeczywistość i spore wyzwanie dla firm oraz pracowników.
 
W świetle prawa
Od 8 marca br. obowiązuje ustawa z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W myśl tej ustawy pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna) – i dotyczy to zarówno pracowników przechodzących kwarantannę, jak i zdrowych, w ramach profilaktyki. Ustawa nie wskazuje formy polecenia pracy zdalnej, jednak w interesie tak pracownika, jak i pracodawcy jest pisemne potwierdzenie polecenia pracy zdalnej: oficjalne pismo, służbowy e-mail. Nie określa też maksymalnego okresu wykonywania pracy zdalnej, decyzja w tym zakresie należy do pracodawcy – może to być czas oznaczony, jednak uzasadniony przeciwdziałaniem COVID-19. Jednocześnie art. 3 ustawy utraci moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy, zatem czas, na jaki pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, nie może wykraczać poza ten okres. Przepisy ustawy nie odwołują się do warunków mieszkaniowych lub rodzinnych pracownika przy polecaniu pracy zdalnej.


BANER-2-LAST.jpg

Pełna treść artykułu w Przewodniku Katolickim 13/2020, na stronie dostępna od 23.04.2020

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki