Logo Przewdonik Katolicki

Świat zmartwychwstaje

Dominik Robakowski
FOT. JAN SOCHOR/CONRIBUTOR-GETTY IMAGES

Mimo wielu języków, tradycji i odmiennych gestów na każdym krańcu Ziemi radosna nowina o Zmartwychwstaniu rozumiana jest tak samo. To droga z ciemności do światła, wstąpienie z otchłani na Ziemię, z głębokiego smutku do szczerej radości: przejście ze śmierci do życia.

Indianie Cora mieszkają w surowym górskim klimacie Zachodniego Meksyku. Jeszcze w XVIII w. byli jedynym ludem, który nie pozwolił Hiszpanom (a co za tym idzie – również misjonarzom) żyć na swoim terenie. Dziś wpływy katolicyzmu mieszają się tam z pierwotną religią, w której Indianie wierzyli w trzy bóstwa: boga Słońca zwanego Ojcem, jego żonę oraz syna.
Każdego roku indiańscy chłopcy i mężczyźni biorą udział w szaleńczych tańcach i pojedynkach,  symbolizujących walkę zła z dobrem. Symbolizujący zło, umalowani, z drewnianymi maczetami i demonicznymi maskami szukają Jezusa, żeby Go schwytać. W Wielki Piątek grupa przebrana za Żydów znajduje go (rolę Jezusa odgrywa mały chłopiec) i symbolicznie zabija. Następnego dnia Chrystus pokonuje jednak wszelkie zło – zmartwychwstaje. Mężczyźni zostają wypędzeni do rzeki, gdzie spływa z nich farba, którą byli wymalowani. Zło zostaje zmyte, przedstawienie „La Judea” kończy się. Lud Cora znów może być spokojny.
 
W całej Hiszpanii Wielki Tydzień (Semana Santa) obchodzony jest uroczyście i barwnie, choć poszczególne regiony różnią się kultywowanymi tam obrzędami i tradycjami. W wielu częściach kraju można spotkać się ze zwyczajem palenia kukły wyobrażającej Judasza. Dla dodatkowego efektu często wypełniona jest ona fajerwerkami.
Mieszkańcy Sewilii przez cały Wielki Tydzień biorą udział w procesjach z wykorzystaniem pasos, czyli ogromnych platform, przedstawiających sceny pasyjne. Zaszczytu niesienia ich na własnych barkach można dostąpić tylko raz w życiu. Charakterystyczną cechą andaluzyjskich procesji są także mężczyźni, ubrani w długie szaty i charakterystyczne spiczaste czapki zakrywające także twarz – w ten sposób anonimowo pokutujący za swoje grzechy.
W miasteczku Arando de Duero z zawieszonej nad figurą Maryi kuli wydostaje się dziecko w stroju anioła. Jego zadaniem jest wypuszczenie z rąk żywego gołębia. W ten sposób symbolicznie powtórzona zostaje scena Zwiastowania. Potem dziecko zdejmuje z twarzy Maryi żałobną chustę, aby mogła ona ujrzeć światłość Zmartwychwstania
 
Łużyczanie, niewielka słowiańska mniejszość we wschodnich Niemczech, znani są z okazałych konnych procesji. Zwyczaj nawiązuje z pewnością do pogańskiej praktyki objeżdżania na wiosnę pól, co miało na celu wystraszenie polnych demonów. Dziś jeźdźcy, odziani w charakterystyczne czarne surduty i cylindry, mają dużo ważniejsze zadanie: zanoszą Dobrą Nowinę do łużyckich wsi. W procesji rozpoczynającej się pod kościołem mogą wziąć udział jedynie mężczyźni powyżej 14. roku życia. Debiutantów można łatwo rozpoznać po charakterystycznym zielonym wieńcu w klapie marynarki. Weterani mogą sobie pozwolić na srebrny mirt. Po porannej Mszy św. jeźdźcy okrążają świątynię trzy razy, a następnie wyruszają w trasę, śpiewając religijne pieśni. Tradycja nie pozwala, aby dwie procesje z różnych kościołów spotkały się ze sobą: udaje się tego uniknąć przynajmniej od pięciu wieków, gdy odnotowano pierwszą wzmiankę o ich organizowaniu
 
Choć brazylijskie Ouro Preto na co dzień jest senną mieściną, to jednak w nocy z Wielkiej Soboty na Niedzielę nie śpi tutaj nikt. Mieszkańcy całymi rodzinami wychodzą na ulice, aby na odcinku czterech kilometrów, które dzielą dwa miejscowe kościoły, układać kolorowe kompozycje z kwiatów. Te misterne obrazy, nieraz będące prawdziwymi dziełami sztuki, mają bardzo krótki żywot – za kilka godzin znikną pod stopami niezwykłej procesji. Biorą w niej udział dzieci i dorośli przebrani za anioły i postacie znane z kart Biblii

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}