Logo Przewdonik Katolicki

Króluj nam Chryste!

Kamila Tobolska

Na zakończenie Roku Miłosierdzia świadomie i uroczyście, osobiście i zbiorowo przyjęliśmy Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, zapraszając Go do naszych serc i rodzin, wspólnot i środowisk.

Uczyniliśmy to w naszych parafiach 20 listopada, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Dzień wcześniej w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana dokonał natomiast polski Episkopat z jego przewodniczącym abp. Stanisławem Gądeckim na czele, wraz z (jak podała Katolicka Agencja Informacyjna) 100 tys. wiernych. W wydarzeniu tym wzięli udział także poznańscy biskupi i niektórzy kapłani naszej archidiecezji oraz wielu wiernych świeckich. Dotarli oni do Krakowa w zorganizowanych grupach lub indywidualnie, a większość z nich uczestniczyła we Mszy św. na placu przed świątynią, gdzie ustawiono telebimy.
Szczególny charakter uroczystości te miały dla członków Akcji Katolickiej, którzy w ten sposób przeżywali swoje święto patronalne. – Myślę, że nie można sobie wyobrazić lepszego miejsca na świętowanie. Czuliśmy też, że Akcja Katolicka została tam zauważona. Wielkim zaszczytem było dla mnie niesienie darów – przyznaje Bogumiła Kania-Łącka, prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej naszej archidiecezji. Członkowie tego ruchu z naszego terenu byli zresztą reprezentowani w sumie przez ponad 40 osób, m.in. z Poznania, Opalenicy, Leszna, Mosiny i Śremu, które w większości udały się wspólnie autokarem. Wyjazd grupowy zorganizowało także Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM). Chętnie skorzystały z tej możliwości osoby z poprzedniej i obecnej parafii wikariuszowskiej asystenta KSM-u ks. Tomasza Brussego, czyli parafii w Suchym Lesie i pw. Świętych Cyryla i Metodego na poznańskiej Woli. Do Łagiewnik wybrał się także prezes Zarządu Diecezjalnego KSM Tomasz Kasprzak. – Sądziłem, że jadą tam głównie osoby starsze. Bardzo się więc ucieszyłem, kiedy na miejscu okazało się, że jest sporo młodzieży. Że także my, młodzi chcemy uznawać Jezusa za swojego Króla, Pana i Władcę – zauważa. Młodzi z Poznania i okolic przybyli również w grupie zorganizowanej przez archidiecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Jordan”. Udział w uroczystościach w Łagiewnikach zaproponował też wszystkim klerykom naszego seminarium duchownego, jako element formacji, jego nowy rektor ks. dr Szymon Stułkowski. W efekcie, poznańskie seminarium było jedynym, które wzięło w nich udział w pełnym składzie. – To było nie tylko wielkie przeżycie, ale też bardzo budujące doświadczenie. Poczuliśmy wspólnotę, która wytworzyła się podczas modlitwy i zawierzenia całej Polski Chrystusowi Królowi – opowiada jeden z kleryków, Maciej Szymczak. – Do Krakowa dotarliśmy już dzień wcześniej, a do samego sanktuarium w sobotę o ósmej rano. Dzięki temu mieliśmy czas na indywidualną modlitwę w kaplicy św. Faustyny – wspomina, przyznając, że dzięki temu czuł się lepiej duchowo przygotowany do przeżycia tej uroczystości.
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}