Logo Przewdonik Katolicki

Bioetyka na wyciągnięcie ręki

Dorota Niedźwiecka
Fot. Sergey Nivens/ fotolia

Postęp w medycynie następuje tak szybko, że nie nadąża za nim etyka. W pierwszej w Polsce poradni bioetycznej można uzyskać pomoc w sytuacjach, które wydają się bez wyjścia.

Jak znaleźć najlepsze rozwiązanie, gdy lekarze zdiagnozowali ciążę pozamaciczną lub ostrzegają, że dziecko może nie przeżyć porodu? Czy i do jakiego momentu podtrzymywać funkcje życiowe nieuleczalnie chorego? Na te i inne pytania związane z rozwojem biologii i medycyny będzie można uzyskać odpowiedź fachowców z dziedziny bioetyki w pierwszej ogólnopolskiej poradni bioetycznej, którą właśnie otwarto w Krakowie, i na rozbudowanym bioetycznym portalu: jedenznas.pl. Ich celem jest dostarczanie jak najbardziej rzetelnej wiedzy, adekwatnej do współczesnych realiów i odkryć.
 
Pytania i dylematy
– Postęp w medycynie następuje tak szybko, że większości z nas trudno jest śledzić na bieżąco zarówno te zmiany, jak też konsekwencje, których na poziomie fizycznym, psychicznym i duchowym możemy w ich wyniku doświadczać – mówi Jakub Bałtroszewicz, prezes Fundacji JEDEN Z NAS, współtwórca Poradni Bioetycznej. – Dzięki poradni, która będzie udzielać pomocy na miejscu, telefonicznie i e-mailowo, i dzięki portalowi, możemy podpowiedzieć zainteresowanym skuteczne rozwiązania w ich konkretnych problemach. Możemy też dostarczyć takich narzędzi, które pozwolą im samodzielnie – zgodnie z aktualną wiedzą i jej oceną moralną z perspektywy Kościoła – przewidzieć skutki własnych decyzji, i świadomie określić, czy wybierają działanie „za życiem” czy „przeciw niemu”.
Gdy wpiszemy w wyszukiwarce hasło „bezpłodność”, odnajdziemy dziesiątki stron o in vitro. Potem trafimy – być może – na informację o negatywnej ocenie tej metody przez Kościół i staniemy przed pytaniem: „Dlaczego mamy nie iść na  in vitro?” i „Czy naprotechnologia jest prawdziwą nauką? Czy jest skuteczna?”. Istnieje możliwość, że nie znajdziemy wystarczającej odpowiedzi u księdza w swojej parafii – ponieważ bywa, że kapłani nie posiadają tak gruntownej wiedzy.  – Dlatego potrzeba instytucji zaufania, która wyjdzie naprzeciw tym potrzebom – wspierając księży, katechetów, doradców życia rodzinnego, lekarzy, małżonków i inne osoby wierzące, które chcą dokonać wyboru z głębokim zrozumieniem i z uwzględnieniem nauki Kościoła katolickiego – mówią organizatorzy. W nowo otwartej poradni, informacji i wsparcia udzielają specjaliści z wykształceniem bioetycznym, będący na bieżąco z najnowocześniejszymi zagadnieniami w dziedzinie.
 
Najnowocześniejsze metody
– Zajmujemy się zarówno zagadnieniami początków ludzkiego życia: bezpłodności, skutków in vitro (coraz częściej mówi się o tzw. syndromie post in vitro), zdiagnozowanych w ciąży chorób genetycznych dziecka, które niosą ze sobą dylematy moralne, hospicjum perinatalnego; jak też różnych terapii i kwestii dotyczących końca życia: np. podtrzymywania przy życiu pacjentów w stanie wegetatywnym, warunków odstąpienia od uporczywej terapii itp. – wyjaśnia ks. dr hab. Andrzej Muszala, dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i kierownik poradni bioetycznej. – Pomoc u nas będą mogli uzyskać także przedstawiciele tych zawodów, które są objęte klauzulą sumienia. Bioetyka to z jednej strony solidna nauka teoretyczna. Jednak przede wszystkim ma ona służyć ludziom w rozwiązywaniu ich problemów . Ma mieć przełożenie na życie – pomoc, a czasem wręcz ratowanie ludzi w sytuacjach, które wydają się bez wyjścia – dodaje.
Specyficznym zagadnieniem, którym także będzie zajmować się poradnia, jest naturalne planowanie rodziny. Tu – oprócz informacji o znanych od kilkudziesięciu lat i propagowanych w poradniach rodzinnych metodach – będzie można dowiedzieć się o najnowocześniejszych metodach naturalnych, jak np. małych urządzeniach komputerowych do obliczania daty owulacji (Lady Comp, Baby Com, Pearly, Persona). W poradni będzie można skorzystać także z informacji o placówkach, instytucjach, osobach, które w różnych miejscach Polski zajmują się nauczaniem modelu Creightona czy konsultacjami naprotechnologicznymi. W efekcie: każdy zainteresowany będzie mógł szybko i sprawnie trafić do osoby, która poprowadzi go w tym zakresie w pobliżu jego miejsca zamieszkania.
 
Prawda o prawie
Poradnia bioetyczna i portal ma na celu także zwiększenie wrażliwości i zaangażowania społecznego na problemy bioetyczne na forum lokalnym, krajowym, a nawet międzynarodowym. – Gdy podczas jednego ze spotkań z gimnazjalistami i licealistami pokazałem im efekty pracy Parlamentu Europejskiego w ciągu kilku ostatnich miesięcy, byli zaskoczeni. „Dlaczego w mediach nie mówi się o tym, że parlament za wszelką ceną bardzo agresywnie próbuje narzucać legalną aborcję, powszechną antykoncepcję nawet dla nieletnich, poszerzać definicję małżeństwa i rodziny, czy wreszcie wkłada wszędzie, gdzie to możliwe, ideologię gender. Gdybyśmy to wiedzieli, tobyśmy coś zrobili, zareagowali” – mówi Jakub Bałtroszewicz.
Rzeczywiście, do tej pory nie było w Polsce jednej bazy informującej o tym, co dzieje się w tematyce pro-life i bioetycznej, od nowych odkryć, poprzez zestaw instytucji specjalizujących się w konkretnych zagadnieniach, po informacje dotyczące działań prawnych na poziomie unijnym i tego, jak głosował w sprawach bioetycznych każdy z polskich europosłów. – W moich rozmowach z politykami słyszę niekiedy nutę frustracji: gdy mówią o tym, że ludzie niemal nie dostrzegają ich działań – dodaje Bałtroszewicz. – Dzięki wynikom publikowanym na portalu możemy wspierać tych europosłów, którzy rzetelnie reprezentują nas w parlamencie, i wyciągać wnioski na kolejne głosowanie wobec tych eurodeputowanych, którzy nie popierają prawa chroniącego życie. I w ten sposób – w dłuższej perspektywie czasowej –  skutecznie wpływać na zmianę unijnego prawa.
 
Mądrość wyboru
– Inicjatywę poradni udało się sfinalizować w ciągu roku – mówi Justyna Gajos, koordynatorka, instruktorka metody Rötzera – dzięki Fundacji „Jeden z nas”, która m.in. finansuje jedyny etat w poradni, Instytutowi Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, który wygospodarował pomieszczenia w centrum Krakowa, i zaangażowaniu kilkunastu osób: lekarzy, nauczycieli, teologów, absolwentów  podyplomowych studiów z bioetyki, pracujących wolontaryjnie.  Jeśli spojrzymy na portal i poradnię w sposób całościowy, pierwszy z nich dostarcza wiedzy, drugi – daje konkretną, dopasowaną do sytuacji pomoc konkretnemu człowiekowi. A to najlepszy sposób, by coraz więcej ludzi miało zgodne z rzeczywistością, gruntowne i powiązane z doświadczeniem argumenty za działaniami popierającymi życie. A tym samym, by w społeczeństwie: w rodzinach, instytucjach i prawie przeważył szacunek do życia na każdym jego etapie; by budować „kulturę życia”, o którą tak zabiegał Jan Paweł II.
 Poradnia bioetyczna
ul. Bernardyńska 3 (budynek UPJPII), Kraków
www.poradniabioetyczna.pl
portal bioetyczny: www.jedenznas.pl; www.bioetyka.krakow.pl
 
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}