Logo Przewdonik Katolicki

Trudna droga do świętości

Katarzyna Jarzembowska

„Modlitwa, rozmowa, czułość - dialog w 3dˮ - w Bydgoszczy odbyła się konferencja dla małżeństw. Zgromadziła ona ponad sto osób, a gościem specjalnym był kapucyn o. Ksawery Knotz OFMCap.

To czas wypełniony modlitwą, rozważaniem słowa Bożego oraz świadectwami samych uczestników.
 
Duch
Konferencję podzielono na trzy części obejmujące zagadnienia ducha, psychiki i ciała. – Chodzi przede wszystkim o to, aby małżeństwa przemyślały własne życie, czyli więź, jaką mają ze sobą. A tę więź buduje się właśnie poprzez rozmowę, modlitwę i czułość. Kiedy zdajemy sobie sprawę, że właśnie w więzi małżeńskiej można spotkać Pana Boga, odkrywamy to wspólnie, zbliżamy się do siebie i jednocześnie do Chrystusa – podkreślił o. Ksawery Knotz OFMCap. Według kapucyna częstym ludzkim problemem jest to, że nie jesteśmy przygotowani do miłości, właśnie w sensie budowania więzi. – Mamy w Kościele zauważalny, dodatkowy problem, że małżonkowie nie kojarzą budowania więzi z drogą do Boga, z drogą własnej świętości. Więc trzeba im pomóc zrozumieć, w jaki sposób realizuje się ich powołanie do życia z Bogiem – dodał o. Knotz OFMCap.
Każde z zasadniczych zagadnień było oparte na konkretnych przesłaniach-cytatach z Pisma Świętego. Podczas rozważań dotyczących ducha został ukazany wymiar dialogu, który nie może być rozumiany tylko w „kategoriach technicznychˮ. – Nie chodzi o to, aby usiąść i porozmawiać. Małżonkowie mają uczestniczyć w dialogu, który dokonuje się między Bogiem a człowiekiem. Słuchanie Jezusa, Syna Bożego, uczy dialogu człowieka z Bogiem i równocześnie dialogu człowieka z człowiekiem. W tym odsłania się m.in. indywidualna i małżeńska umiejętność słuchania Boga, Jezusa, Słowa. Także odkrywanie działania Boga w dialogu, Bożej obecności – podkreślił. Kapucyn przypomniał, że człowiek staje się odzwierciedleniem Boga poprzez komunię z Nim, szczególny rodzaj wspólnoty, w której jest obecny Bóg. Jest stworzony do kochania, do obdarowywania drugiej osoby na wzór Boga.
 
Psychika
W tematykę związaną z psychiką włączyły się same pary małżeńskie. Przypomniano, że warunkiem dialogu małżeńskiego są: szczerość, empatia, bezwarunkowa miłość, uważność, wzajemny szacunek oraz zrozumienie. Rozmawiając o emocjach, przywołano: akceptację emocji swoich i współmałżonka, nazywanie ich, uświadamianie, wytrzymywanie, sposoby radzenia sobie z emocjami. Zwrócono również uwagę na różnice indywidualne, takie jak: płeć i seksualność, temperament, osobowość, zachowania, wartości, potrzeby, myślenie, spostrzeganie. – Warto przyjrzeć się wymiarowi wzajemnych relacji. Temu, co zakłóca wspólną rozmowę i nie pozwala się rozumieć. By zrozumieć siebie, trzeba poznać drugą osobę taką, jaka ona jest. W tym myśleniu zawiera się także przygotowanie do tego, aby potem otworzyć się na Pana Boga – stwierdził o. Ksawery Knotz OFMCap.
Co utrudnia dialog w małżeństwie? To jedno z pytań, które najczęściej pojawia się podczas tego typu konferencji. – Każdy ma swoje indywidualne problemy. Na pewno istnieją bariery w sferze emocjonalnej, osobowościowej: obrażanie się, unikanie, błędne wyobrażenia lub interpretacje, brak zrozumienia, brak szczerości, projekcje, przeniesienia, upozorowane reakcje oraz bariery na poziomie duchowym: brak lub nieumiejętność przebaczenia, brak pojednania, brak modlitwy, rzadkie przystępowanie do sakramentów. Jednym zdaniem, „ubogie” życie duchowe. Na pewno uczenie się takiej rozmowy, aby budowała ona więź, jest bez wątpienia zadaniem, które należy wielokrotnie powtarzać – zauważył o. Knotz OFMCap. Wśród strategii „usprawniania dialogów” i potrzebnych do nich umiejętności wymieniono m.in. zrozumienie świata współmałżonka i potrzebną umiejętność zachowywania proporcji między mówieniem a słuchaniem. Także tzw. zarządzanie informacją, czyli to, co zrobię z informacją, którą otrzymałam/otrzymałem, zadecyduje o tym, ile jeszcze informacji otrzymam. Zakazane jest: wyśmiewanie, uciszanie, obrażanie małżonka, negowanie, powątpiewanie. A przy tym ważną umiejętnością jest proporcja między pytaniami i odpowiedziami. To również poczucie rzeczywistości, czyli zachęcanie współmałżonka, aby był szczery, by mówił prawdę, niezależnie, czy jest ona wygodna, czy nie.
 
Ciało
Ostatnim zagadnieniem konferencji było ciało. – Bóg objawia się poprzez ciało współmałżonka i przychodzi właśnie w więzi do drugiego. Ciało trzeba zrozumieć, ponieważ ono otwiera nas równocześnie na życie seksualne. Otwiera na ten aspekt, który – gdy się rozwija – buduje więź małżeńską. Nie możemy tego wymiaru pominąć – zakończył o. Ksawery Knotz OFMCap.
Jak podkreślili Katarzyna i Michał Nowiccy ze wspólnoty Komunia Małżeństw, która zorganizowała spotkanie, uczestnicy konferencji dowiedzieli się m.in. jak wygląda dialog pomiędzy Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym; zdiagnozowali trudności w dialogowaniu i ich przyczyny, określili zasady swojej komunikacji; w trakcie wspólnych dialogów mieli okazję do przyjrzenia się swoim rozmowom oraz wyznaczyli własną drogę rozwoju w dialogowaniu. – Zachęcaliśmy małżonków, aby zastanowili się nad rozwojem, nad „usprawnieniemˮ swojej komunikacji, zawierzając na koniec Bogu swoje rozmowy we wspólnej Eucharystii – powiedzieli.
Wśród uczestników byli Anna i Tomasz Schmidt, małżonkowie i rodzice sześciorga dzieci (jedno już śp.). – Biorę udział w tym spotkaniu, ponieważ o. Knotz mówi w sposób jasny i konkretny o sprawach związanych z jednością duchową i fizyczną małżonków, zakorzeniając wszystkie wymiary życia w Chrystusie – powiedziała Anna. – Dla mnie dzień z o. Knotzem to dobry czas dla siebie i żony, który potem zaowocuje w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym. Taka chwila zatrzymania się nad najważniejszymi sprawami, by po ich konkretnym uporządkowaniu z nową siłą wkroczyć w codzienność – dodał Tomasz. – Wiemy, że od jakości naszych relacji – w każdym ich wymiarze –zależy nasze szczęście na co dzień. Wpływa to także na nasze relacje z dziećmi, bliskimi i naszym otoczeniem. Im bardziej potrafimy być dla siebie – tym lepiej jesteśmy dla innych – zakończyli małżonkowie.
 
***do ramki***
W Komunii Małżeństw zrzeszają się małżeństwa, które:
pragną pielęgnować więź we wszystkich wymiarach życia małżeńskiego, troszcząc się o integralny rozwój człowieka w małżeństwie;
pielęgnują duchowość małżeńską, uważając ją za podstawową duchowość małżeństwa sakramentalnego;
odkrywają swoje powołanie do objawiania obecności Boga w Trójcy Jedynego w miłości małżeńskiej;
uczestniczą w związku Chrystusa Oblubieńca i Kościoła Oblubienicy, stając się małymi wspólnotami Kościoła;
inspirują się teologią zaślubin małżonków w Chrystusie i teologią ciała według św. Jana Pawła II;
podejmują ewangelizację mężczyzny i kobiety, ukazując piękno i mądrość współczesnej nauki Kościoła o miłości, o małżeństwie, o wyjątkowej wartości ludzkiego ciała, jego płciowości i seksualności.
Duszpasterzem Komunii Małżeństw jest o. dr Ksawery Knotz OFMCap – duszpasterz małżeństw i redaktor portalu dla małżonków Szansa Spotkania. To autor książek: Seks jest boski, czyli erotyka katolika, Seks, jakiego nie znacie, Akt małżeński, Zaślubiny w Bogu mężczyzny i kobiety.
 
 
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki