Logo Przewdonik Katolicki

Twoja pomoc zaprocentuje

Błażej Tobolski
Fot.

Przedstawiamy zestawienie wybranych organizacji pożytku publicznego działających na terenie archidiecezji poznańskiej, których działalność możemy wesprzeć, przekazując na ich rzecz 1 proc. podatku dochodowego:

 

Nazwa: Caritas Poznańska

nr KRS: 0000224658

Caritas Archidiecezji Poznańskiej przeznacza przekazywane jej środki m.in. na prowadzenie bezpłatnych jadłodajni dla ubogich i bezdomnych, świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych, Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień, dofinansowanie kolonii dla dzieci i młodzieży oraz wczasorekolekcji dla osób chorych i starszych, udzielanie pomocy w sytuacjach losowych, a także ofiarom kataklizmów i klęsk żywiołowych. W tym roku szczególnym zadaniem jest przeprowadzenie koniecznego remontu nowego budynku Domu Dziecka im. Świętej Rodziny w Lesznie. Dodatkowe informacje na: www.caritaspoznan.pl.

 

Nazwa: Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu

nr KRS: 0000031654

Głównym celem działającego od 1997 r. towarzystwa jest pozyskiwanie środków dla Hospicjum Palium znajdujące się na os. Rusa w Poznaniu, w celu wspierania różnych form opieki paliatywnej nad cierpiącymi, ciężko chorymi pacjentami oraz ich bliskimi. Hospicjum zapewnia chorym opiekę i leczenie objawowe, którym zajmuje się interdyscyplinarny zespół lekarzy i pielęgniarek, a także rehabilitację oraz wsparcie socjalne, psychiczne i duchowe. Dodatkowe informacje na: www.hospicjum-palium.pl.

 

Nazwa: Dom na Skale

nr KRS: 0000248232

Fundacja „Dom na Skale” stawia sobie za cel formację i przygotowywanie ludzi młodych do podjęcia przyszłych obowiązków małżonków i rodziców oraz wspieranie rodzin w ich rozwoju, oferując im również fachową pomoc duszpasterską, psychologiczną, pedagogiczną i prawniczą. Tym celom ma służyć także budowany w Czmońcu (między Poznaniem a Śremem) Dom Formacji Rodziny. Dodatkowe informacje na: www.dom.icnet.pl.

 

Nazwa: Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”

nr KRS: 0000039129

Fundacja powstała w Poznaniu w 1992 r. Powołano ją w celu stworzenia profesjonalnego zaplecza dla polskich misjonarzy prowadzących działalność medyczną wśród chorych w najuboższych krajach świata. Fundacja organizuje m.in. wysyłanie do pracy na misjach polskich lekarzy i pielęgniarek oraz wysyłkę leków, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego. Prowadzi także wiele akcji charytatywnych, np. „Puszka dla Maluszka” czy „Ołówek dla Afryki”. Więcej na www.medicus.ump.edu.pl.

 

Nazwa: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej

nr KRS: 0000090832

Celem działania jest troska o zgodne z nauką Kościoła życie małżeńskie i rodzinne oraz wspieranie rodziny w wypełnianiu jej zadań społecznych. W szczególności prowadzona jest działalność społeczno-kulturalna i oświatowo-wychowawcza poprzez organizowanie poradnictwa rodzinnego, obozów i kolonii dla dzieci oraz imprez kulturalno-rekreacyjnych. Stowarzyszenie działa na ul. Fredry 11 przy kościele Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu. Dodatkowe informacje na: www.srkap.archpoznan.org.pl.

 

Nazwa: Fundacja Arka

nr KRS: 0000054452

Fundacja Arka (L’Arche) jest wspólnotą, w której razem żyją i pracują osoby z upośledzeniem umysłowym oraz asystenci, którzy na pewien czas lub na stałe decydują się być w Arce. Misją Arki jest bycie znakiem nadziei, który odsłania dar ludzi z upośledzeniem umysłowym w ten sposób, że świat może być wzbogacony ich obecnością. W Poznaniu wspólnota działa przy ul. Polańskiej 13a. Dodatkowe informacje na: www.larche.org.pl.

 

Nazwa: Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary

nr KRS: 0000068091

TPPF zajmuje się organizacją życia kulturalnego w farze, a także zbieraniem środków na odnowienie barokowej świątyni. Ostatnie lata były naprawdę owocne w tym względzie: całe wnętrze fary zostało odrestaurowane. Do spłacenia jest jeszcze kredyt, jaki parafia zaciągnęła na spłacenie jej finansowego wkładu do projektu unijnego. Dodatkowe informacje na: www.fara.archpoznan.org.pl.

 

Nazwa: Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera

nr KRS: 0000248432

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju kultury i zachowania dziedzictwa narodowego, organizując m.in. koncerty i Festiwal „Musica Sacromnatana” odbywający się od 2006 r. na Świętej Górze k. Gostynia. Jego najważniejszym celem jest przywrócenie do muzycznego życia zapomnianych zbiorów manuskryptów znajdujących się w klasztornych archiwach Świętej Góry, zwłaszcza autorstwa wybitnego, XVIII-wiecznego kompozytora Józefa Zeidlera zwanego „polskim Mozartem”. Dodatkowe informacje na: www.jozefzeidler.eu.

 

Nazwa: Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Marysinie

nr KRS: 0000249541

Ojcowie bonifratrzy prowadzący w Marysinie (k. Gostynia) szpital rozpoczęli to nowe dzieło przeznaczone dla osób, które z różnych przyczyn znalazły się w sytuacjach problemowych, często zagrażających życiu i zdrowiu, np. ofiary przemocy domowej, osoby, które doznały urazu psychicznego i nie są w stanie przezwyciężyć jego następstw, osoby nagle osamotnione lub tymczasowo pozbawione opieki. Tu otrzymają schronienie oraz pomoc psychologiczną, prawną i lekarską. Dodatkowe informacje na: www.boik.of.pl.

 

Nazwa: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”

nr KRS: 0000207523

Fundacja realizuje historyczne zadania Zakonu Maltańskiego: opiekę nad chorymi i ubogimi. Wspiera również ofiary kataklizmów i konfliktów wojennych, prowadzi warsztaty terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych i środowiskowe domy pomocy. Dzięki wsparciu możliwe będzie także ukończenie budowy nowej siedziby Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej „Pomoc Maltańska” przy parafii pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu. Dodatkowe informacje na: www.pomocmaltanska.pl.

 

Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My”

nr KRS: 0000173179

Sprawiedliwy handel to międzynarodowy ruch, którego głównym celem jest pomoc rozwojowa dla drobnych wytwórców, którzy w globalnej gospodarce spychani są na margines oraz wzrost świadomości społecznej dotyczącej tego zjawiska. Niesprawiedliwe warunki handlu międzynarodowego faworyzują bowiem bogate kraje i wielkie korporacje kosztem krajów ubogich, powodując, że znaczna część ludzkości żyje w nędzy i głodzie. Dodatkowe informacje na: www.sprawiedliwyhandel.pl.

 

Nazwa: Fundacja „Głos dla Życia”

nr KRS: 0000037425

Fundacja podejmuje działania na rzecz szeroko pojętej obrony życia i rodziny, prowadzi pomoc charytatywną wspierając materialnie, rzeczowo i doradczo matki w stanie błogosławionym i rodziny wielodzietne znajdujące się w trudnym położeniu. Wydaje również magazyn „Głos dla Życia” oraz rozprowadza książki i materiały podkreślające wartość życia ludzkiego i konieczność jego ochrony. Dodatkowe informacje na: www.prolife.com.pl.

 

Nazwa: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

nr KRS: 0000057720

ZHR oficjalnie powstał w 1989 r. Swoimi tradycjami nawiązuje jednak do ideałów skautowych przedwojennego harcerstwa polskiego, zlikwidowanego przez władze komunistyczne. Ta organizacja stawia sobie za cel wychowywanie młodego pokolenia w duchu chrześcijańskim, kształtując w nim postawę służby Bogu i Ojczyźnie. Dodatkowe informacje na: www.wielkopolska.zhr.pl. Kod Okręgu Wielkopolskiego ZHR: WLP 001.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki