Logo Przewdonik Katolicki

Tchnienie pontyfikatu Jana Pawła II

Marcin Jarzembowski
Fot.

Trzynastu gimnazjalistów oraz dziesięciu licealistów pochodzących z diecezji bydgoskiej uczestniczyło w dorocznym obozie formacyjno-integracyjnym stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, który odbywał się w tym roku w Szczecinie.

Trzynastu gimnazjalistów oraz dziesięciu licealistów pochodzących z diecezji bydgoskiej uczestniczyło w dorocznym obozie formacyjno-integracyjnym stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia, który odbywał się w tym roku w Szczecinie.

 

Hasło obozu „Szczecin Pomor(ż)e Świętości” miało dwa znaczenia. – Pomorze jako miejsce, w którym wspólnie spędziliśmy obóz, i pomoże jako pomoc w dążeniu do doskonałości, uczenie się świętości od innych – powiedziała licealistka Daria Szczepaniak.

Obóz, w którym uczestniczyło ponad 1200 stypendystów z całej Polski, był przede wszystkim czasem modlitwy i duchowym przeżyciem. – Poprzez codzienną Eucharystię umacnialiśmy swoją więź z Chrystusem. Zwiedzaliśmy Szczecin, Świnoujście, Wolin oraz miejsca, w których przebywał św. Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki w 1987 r. Rozważaliśmy słowa, które wtedy mówił do mieszkańców Pomorza Zachodniego. Na szczecińskich uczelniach uczestniczyliśmy w wykładach, które przybliżyły nam dalsze możliwości kształcenia. W programie znalazły się także dzień sportu i wieczorna dyskoteka na świeżym powietrzu przy rezydencji abp. Andrzeja Dzięgi, który w katedrze podczas Mszy św. inaugurującej obóz nazwał nas „tchnieniem pontyfikatu św. Jana Pawła II” – dodała Daria Szczepaniak.

Warto podkreślić, że dla gimnazjalistów był to pierwszy obóz fundacji, z którego wracają umocnieni świadomością wielkiej rodziny, jaką tworzą stypendyści w całej Polsce. – Obóz to niesamowite doświadczenie wspólnoty, którą łączy osoba św. Jana Pawła II. To doświadczenie młodych, zdolnych ludzi, którzy chcą się formować w duchu nauczania swojego patrona. Chcą stawać się świętymi, o czym świadczyły długie kolejki do konfesjonałów oraz chęć niesienia pomocy potrzebującym – powiedział koordynator fundacji w diecezji bydgoskiej ks. Maciej Musiał.

W Kościele bydgoskim ze wsparcia fundacji na różnym etapie nauki korzysta 45 stypendystów. Szczegóły dotyczące naboru można znaleźć na www.diecezja.bydgoszcz.pl w zakładce Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}