Logo Przewdonik Katolicki

Sto procent efektywnej pomocy

Marcin Jarzembowski
Fot.

Caritas Diecezji Bydgoskiej została powołana do istnienia dekretem bp. Jana Tyrawy 25 marca 2004 r. Od tamtej chwili minęło zaledwie dziesięć lat, a organizacja może pochwalić się wymiernymi wynikami dotychczasowej pomocy, które sięgają kwoty 100 mln złotych.

Trudna sytuacja materialna i narastające zubożenie społeczeństwa sprawiają, że potrzeba wsparcia wciąż jest aktualna. Przed nami czas rozliczeń podatkowych i decyzji, komu przekażemy nasz jeden procent. Możemy ten nic niekosztujący nas gest poczynić w kierunku Caritas.

 

Placówki

Warto przy tej okazji zaprezentować codzienność wielkiej rodziny Caritas, którą tworzą zarówno potrzebujący, jak i wspierający – wśród nich sponsorzy, pracownicy oraz wolontariusze. Caritas Diecezji Bydgoskiej to także wiele pomocowych placówek. Centrum Pomocy „Betlejem” prowadzi działania wśród osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością, a także rodzin będących w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Placówka za cel swojej działalności stawia zapewnienie podopiecznym gorącego posiłku. To również Ośrodek Adopcyjny im. Jana Pawła II w Bydgoszczy, który został powołany przez abp. Henryka Muszyńskiego 8 września 1998 r. jako placówka Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej Oddział w Bydgoszczy. Wśród jego zadań można wymienić m.in.: pozyskiwanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, rodziny adopcyjnej albo prowadzenia placówki rodzinnej – Rodzinnego Pogotowia Opiekuńczego, Rodzinnego Domu Dziecka, szkolenie i kwalifikowanie kandydatów, przygotowywanie członków ich rodzin do przyjęcia dzieci. Kolejnym dziełem jest Warsztat Terapii Zajęciowej „Tęcza” realizujący zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestnika, przygotowania go do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Z kolei w ramach Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej, mieszczącej się w budynku siedziby Caritas, działają koła zainteresowań – komputerowe, plastyczne, teatralne – oraz „Pogotowie edukacyjne”. Dzieci otrzymują ciepły posiłek oraz suchy prowiant i artykuły szkolne. Poza tym Caritas prowadzi Ośrodek Rekreacji Konnej, Stację Opieki Paliatywnej w Sępólnie Krajeńskim i Stację Opieki Caritas w Hospicjum w Złotowie.

 

Działania

Na codzienną działalność są potrzebne ogromne środki finansowe. Dlatego Caritas prowadzi Centrum Handlowo-Usługowe. W jego ramach funkcjonują: Pierogarnia pod Aniołami, usługi cateringowe, Sklep Adalbertus, sprzedaż posiłków dla zakładów pracy oraz organizacja i obsługa imprez okolicznościowych. – Istnieje kilka zasadniczych typów sytuacji, w których Caritas Diecezji Bydgoskiej stara się zaoferować wsparcie. To kryzys środowiska rodzinnego; choroba, podeszły wiek, niepełnosprawność; bezdomność i brak pożywienia; bezrobocie; klęski żywiołowe, wojny. Wszędzie tam jest Caritas – powiedział dyrektor ks. prałat Wojciech Przybyła.

Myśląc o akcjach, warto wymienić: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom w okresie Adwentu, Jałmużnę Wielkopostną i Chlebki Miłości, „Z uśmiechem do szkoły” i „Tornister pełen uśmiechów”, festyny rodzinne z okazji Dnia Dziecka, „Bezpieczeństwo z Mikołajem” czy Program „Skrzydła”. – W ramach „Skrzydeł” pozyskujemy środki finansowe i rzeczowe dla najbiedniejszych uczniów w polskich szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci, które z powodu braku środków materialnych w rodzinach nie mają szans na osiągnięcie sukcesu zawodowego. W roku szkolnym 2012/2013 było to 78 dzieci – dodał ks. prałat Przybyła. Do największych corocznych przedsięwzięć Caritas należy organizowanie wakacji dla dzieci ubogich i zaniedbanych. Kolonie, obozy, półkolonie odbywają się zarówno na szczeblu diecezjalnym, jak i parafialnym.

Od wielu lat Caritas Diecezji Bydgoskiej wspierana jest przez transporty pomocowe przygotowywane i przesyłane przez fundacje z Holandii, Niemiec, Danii i Norwegii. Sama brała udział w Europejskim Programie Pomocy Żywnościowej. Tylko w 2013 r. wydano prawie 866 tys. kilogramów żywności, a ze wsparcia skorzystało ponad 16 tys. osób. Caritas Diecezji Bydgoskiej włączyła się również w organizowanie zbiórki żywności, osiągając w roku 2013 wynik ponad 27 tys. kg otrzymanych produktów. Organizacja pozyskuje środki dotacyjne z realizacji projektów. Jeśli chodzi o wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy, to liczba beneficjentów, która skorzystała z pomocy w latach 2006–2014, wyniosła 727.

W posługę i działalność Caritas wpisują się również kapłani, stojący na czele 82 Parafialnych Zespołów Caritas, nauczyciele, uczniowie i studenci z 74 Szkolnych i Akademickich Kół Caritas.

 


Ks. prałat Wojciech Przybyła - dyrektor Caritas Diecezji Bydgoskiej

– Przed nami czas rozliczeń podatkowych. Kolejny rok możliwości wsparcia organizacji pożytku publicznego. Jedną z nich jest Caritas Diecezji Bydgoskiej, która otrzymała w ubiegłym roku z tego tytułu 260 tys. zł. Dlaczego warto przekazać jeden procent na nas? Dlatego że każdy grosz przekłada się na konkretne kwoty, za którymi idzie wielkie wsparcie dla potrzebującego człowieka. Dziesięć lat naszej działalności to czas budowania zaufania społecznego. Już teraz dziękuję tym wszystkim, którzy w formularzu PIT wskażą Caritas Diecezji Bydgoskiej.

FOT. STO02 03_14 M_JARZEMBOWSKI (MARCIN JARZEMBOWSKI)

 


Po wyliczeniu zobowiązania podatkowego wpisz w odpowiednie rubryki numer KRS: 0000274681 oraz wyliczoną kwotę 1% należnego podatku, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 

 

 

 

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki