Logo Przewdonik Katolicki

Wzmocnienie aktywności laikatu

Marcin Jarzembowski
Fot.

Matka Boża Bolesna jest patronką parafii w Cielu, położonej niedaleko Bydgoszczy. Neogotycką świątynię z czerwonej cegły widać z ruchliwej trasy, jadąc samochodem w kierunku Szczecina czy Warszawy.

Początki historyczne wspólnoty sięgają XIX w. W roku 1867 utworzono w Cielu gminę ewangelicko-augsburską, stawiając w latach 1880–1881 najpierw budynek pastorówki – dzisiejszej plebanii. Kolejne prace związane były z budową świątyni, która od 1946 r. służy jako kościół parafialny. Wtedy to wyrąbano aż sto metrów lasów królewskich, aby świątynia nie stała na ich skraju. Ciekawostką jest to, że ewangelicy stanowili 95 proc. mieszkańców nadnoteckich obszarów. Na początku swojej działalności wierni korzystali z sal modlitewnych, które znajdowały się w Kruszynie i Zielonce. Po zakończeniu II wojny światowej Niemcy masowo opuszczali odzyskiwane ziemie, a zbór zaczął świecić pustkami. Parafia rzymskokatolicka została erygowana dekretem kard. Augusta Hlonda 24 sierpnia 1946 r. Dokument wszedł w życie 1 października.

 

Historia i podziały

W pierwszych latach opiekę duszpasterską nad wspólnotą sprawował proboszcz z Brzozy, a od 1963 r. na pierwszego przewodnika parafii w Cielu powołano ks. Włodzimierza Reformata. Dekretem kard. Stefana Wyszyńskiego oficjalnym proboszczem – w roku 1980 – został ks. Czesław Sobczak, wcześniej wikariusz bydgoskiej parafii Świętej Trójcy. Od tamtej chwili do wspólnoty Matki Bożej Bolesnej zaczęły przynależeć administracyjnie miejscowości: Ciele, Zielonka, Prądki, Trzciniec, Kruszyn Krajeński, Lipniki, Jasiniec oraz część Białych Błot. Po śmierci ks. Sobczaka nowym proboszczem został mianowany ks. Wiesław Pałuczak, dotychczasowy przewodnik bydgoskiej wspólnoty św. Łukasza Ewangelisty. Wcześniej kapłan pracował m.in. na misjach w Czechach. Dzięki pomocy tamtejszej ludności, miejscowych parafian oraz przyjaciół z Niemiec kapłan mógł rozpocząć niezbędny remont dachu kościoła w Cielu. Później podjęto kolejne prace – wymiana linii elektrycznej w świątyni, nowe nagłośnienie, naprawa uszkodzonych ścian, restauracja ławek oraz przystosowanie plebanii do warunków mieszkalnych. Dekretami bp. Jana Tyrawy 1 listopada 2007 r. oraz w czerwcu 2010 r. parafia została zmniejszona terytorialnie z powodu powołania nowych – św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu oraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przyłękach. Rok 2012 to kolejne już bardzo poważne prace remontowe świątyni. Na terenie parafii mieszka ponad 2 tys. wiernych.

Majestatyczna budowla prezentuje typowy przykład świątyni protestanckiej, należącej do grupy zborów wznoszonych na planie prostokąta. Kruchta w przyziemiu wieży poprzedza przestronną nawę główną, zamkniętą ostrołukową arkadą, płytkim, prostokątnym prezbiterium, nakrytym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Wieża posiada klatki schodowe, które prowadzą na empory i chór muzyczny. Prezbiterium zdobią zachowane z pierwszego wystroju zboru trzy witraże wykonane w 1893 r. przez Ferdynanda Müllera z Quedlinburga. W centralnym witrażu przedstawiono scenę Ukrzyżowania z Matką Bożą i Janem Ewangelistą u stóp krzyża, zaś w bocznych medaliony z popiersiami apostołów: w lewym św. Piotra, a w prawym św. Pawła. Z wieży do dzisiaj rozbrzmiewają głosy trzech dzwonów ufundowanych dla gminy ewangelickiej w Cielu.

 

Bóg w codziennym życiu

Wspólnota parafialna od wielu lat podejmuje szereg inicjatyw, których celem jest wzmocnienie formacji i aktywności laikatu. Ważnym aspektem działania parafii jest także pomoc charytatywna. To również budzenie poprzez modlitwę odpowiedzialności za powołania. Działają tu różne ruchy i stowarzyszenia, m.in. Liturgiczna Służba Ołtarza, schola. – Na modlitwie czuwają wierni skupieni we wspólnotach różańcowych, prosząc Boga o wzrost wiary naszej parafii. Nie brakuje także Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci. W ten sposób prosimy o dobrą śmierć dla nas, ale i dla każdego, kto należy do naszej wspólnoty, a jest czasem daleko od Pana Boga – powiedział ks. Wiesław Pałuczak. To także Koło Misyjne, którego zadaniem jest wspieranie dzieł ewangelizacyjnych na całym świecie. – Z własnego doświadczenia pracy w Czechach wiem, jak bardzo taka pomoc jest potrzebna. Nasze posłannictwo pełnimy przede wszystkim poprzez modlitwę, ale i zbiórki materialne na rzecz misji – dodał. W parafii działa także Krąg Biblijny. – Pragnąc zgłębiać Słowo Boga, czytamy i rozważamy Pismo Święte. Pragniemy wraz z wiernymi zawarte tam słowa nie tylko sobie przyswajać, ale również nimi żyć oraz wprowadzać w codzienne życie – zakończył proboszcz ks. Wiesław Pałuczak.

Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Cielu przeżywa swój doroczny odpust 15 września.

 


Litania do Matki Bożej Bolesnej

 

Maryjo – Matko Bolesna, ogłoszona na Kalwarii naszą matką – otaczaj macierzyńską opieką wszystkich cierpiących,

Maryjo – Matko Ukrzyżowanego Jezusa – naucz nas widzieć w cierpiących braciach umęczonego Chrystusa,

Maryjo – stojąca pod krzyżem każdego cierpiącego człowieka – naucz nas trwać przy cierpiących i współcierpieć z nimi,

Maryjo – Matko cierpiących – wyjednaj wszystkim cierpiącym łaskę owocnego przeżywania cierpienia,

Maryjo – mężnie trwająca pod Krzyżem swego Syna – uproś nam męstwo w cierpieniu,

Maryjo – Mistrzyni cierpiących – naucz nas po chrześcijańsku przeżywać cierpienie,

Maryjo – której serce przeniknął miecz boleści – wyjednaj nam światło zrozumienia zbawczych wartości cierpienia,

Maryjo – Matko cierpiącego Odkupiciela – naucz nas współcierpieć z Chrystusem dla przybliżenia Królestwa Bożego,

Maryjo – Współcierpiąca z Jezusem – ucz nas dopełniać w naszym ciele, czego nie dostaje męce Chrystusa, za Ciało Jego, którym jest Kościół,

Maryjo – pragnąca zbawienia każdego człowieka – naucz nas przyjmować, znosić i ofiarować nasze cierpienia dla zbawienia świata,

Maryjo – Królowo Męczenników i Królowo Apostołów – pomagaj nam w apostolskim przeżywaniu cierpienia. Amen.

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki