Logo Przewdonik Katolicki

Zachęta do działań twórczych

Barbara Sawic
Fot.

W Modzerowie, miejscowości należącej do parafii Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku, istnieje niewielka placówka prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. Stanowią ją: Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II, Gimnazjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz Oddział Przedszkolny

 

.

Prowadzony w szkole proces edukacyjny szanuje indywidualne możliwości, predyspozycje i potrzeby dziecka. Środowisko jest wolne od przemocy i agresji. Dyrektorka Teresa Nowacka i grono pedagogiczne dbają o wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, pomagają im w trudnościach.
Szkoła uczy dzieci odkrywania obecności Boga i Jego działania w otaczającym świecie. 4 stycznia odbył się tu I Ogólnopolski Konkurs Edukacyjny pt. „Trzej królowie w tradycji i w oczach współczesnych” przeznaczony dla szkół podstawowych i gimnazjów. Celem konkursu literackiego była promocja poezji i prozy ludowej związanej z uroczystością Objawienia Pańskiego, kształtowanie kultury żywego słowa, doskonalenie umiejętności recytatorskich wzbogaconych o środki teatralne służące twórczej interpretacji. Uczniów oceniali: Anita Ochmańska-Robaczewska, dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie, Krzysztof Makaruk i Adrian Domanowski, aktorzy włocławskiego Teatru Ludzi Upartych. Konkurs wokalny „Pastorałka” służył prezentacji talentów solistów i zespołów, propagowaniu postaw szacunku tradycji i kultury. Śpiewających oceniali: o. Kamil M. Kraciuk CCG, proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku, ks. Sławomir Deręgowski, proboszcz parafii św. Stanisława BM we Włocławku oraz Marian Szczepański, dyrygent, założyciel m.in. chóru „Canto” Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku, kompozytor i aranżer pieśni religijnych i świeckich. Celem konkursu plastycznego „Korona Trzech Króli” było kształtowanie wyobraźni, inspirowanie uczniów do pracy twórczej, wzbogacanie warsztatu. Wykonane w różnych technikach plastycznych korony zachwyciły komisję złożoną z wykładowców przedmiotów artystycznych: Jerzego Jabczyńskiego, Magdalenę Bezat-Majeranowską (Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych we Włocławku) i Magdalenę Kaczmarek (SP SPSK w Modzerowie).  
Prezentacje laureatów i wręczenie nagród odbyło się w auli szkolnej, wczesnym popołudniem 4 stycznia. Impreza nie miała sztywnego charakteru gali, przebiegła w przyjacielskiej atmosferze. Publiczność obejrzała spektakl o Objawieniu Pańskim w wykonaniu uczniów SP  SPSK w Modzerowie. Grupę przygotowały do występu nauczycielki: Anna Celmer, Arletta Kucharska i Krystyna Siekacz. Występujące dzieci – również laureaci pierwszych miejsc w konkursie recytatorskim i wokalnym – nie okazywały tremy. Były skoncentrowane i naturalne, bez pozowania, bez cienia sztuczności. W większości dobrze nawiązały kontakt wzrokowy z widownią. Z pierwszych rzędów życzliwie uśmiechali się jurorzy, nauczyciele, pani dyrektor, księża (wśród nich o. Świerad M. Pettke CCG, prowincjał Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani), członkowie władz samorządowych, oświatowych i inni goście. Zbyt rzadko zwraca się uwagę na fakt, że szkolne konkursy literacko-muzyczne są szansą na złapanie bakcyla sztuki również przez nieuczestniczące w nich dzieci. Jestem przekonana, że zajmując miejsce na widowni, patrząc i słuchając, uczą się trudnej sztuki odbioru widowisk, spektakli, koncertów i recitali. Tak może się zrodzić zainteresowanie, a z czasem miłość do teatru, poezji, muzyki – do wszelkiego piękna.
W uroczystość Objawienia Pańskiego, podczas Mszy św. w katedrze włocławskiej, delegacja szkół SPSK w Modzerowie ofiarowała Dzieciątku Jezus trzy nagrodzone w konkursie  korony, składając je na ręce biskupa diecezjalnego Wiesława Meringa, patrona honorowego przedsięwzięcia. Zwycięzcy konkursu prezentowali się również na ulicach Włocławka, w  orszaku trzech króli. Dodajmy, że prośbę szkoły o objęcie patronatu przyjęła m.in. redakcja „Przewodnika Katolickiego”.
Długą listę zwycięzców konkursu zamieściła na stronie internetowej parafia Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku (www.fatimska.wloclawek.pl).
 
 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki