Logo Przewdonik Katolicki

Dzieło na nowe tysiąclecie

Anna Michalska
Fot.

Fundusz stypendialny, Dzień Papieski, nagrody TOTUS, to najbardziej znane inicjatywy prowadzone przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, ale organizacja angażuje się też w inne ważne przedsięwzięcia, wspierające rozwój kultury i nauki chrześcijańskiej.

Fundusz stypendialny, Dzień Papieski, nagrody TOTUS, to najbardziej znane inicjatywy prowadzone przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, ale organizacja angażuje się też w inne ważne przedsięwzięcia, wspierające rozwój kultury i nauki chrześcijańskiej.

 
Fundacja Konferencji Episkopatu Polski powstała tak naprawdę z inspiracji bł. Jana Pawła II. Podczas pielgrzymki do Polski w 1999 r. papież w szczególny sposób akcentował konieczność solidarności z potrzebującymi. Po jej organizacji pozostały niewykorzystane środki pieniężne, które zdecydowano przeznaczyć na „zbudowanie” niezwykłego pomnika papieżowi Polakowi, chociaż – jak wiadomo – doczekał się on w naszym kraju wielu pomników, jego imieniem nazwano dziesiątki, jeśli nie setki ulic, szkół i szpitali. W 2000 r. powołano fundację – „żywy pomnik Jana Pawła II”. Jej działalność ma upamiętniać pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie jego nauczania i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury.
 
„Żywy pomnik”
Jest ich 2500. Pochodzą z najdalszych zakątków Polski. Tym, co łączy tych gimnazjalistów, licealistów i studentów jest fundacja, która od 13 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży pochodzącej ze wsi i z małych miejscowości. To najbardziej znana działalność organizacji.Gdyby nie pomoc ze strony fundacji, wiele młodych, zdolnych (średnia ocen - minimum 4,8), ale niezamożnych osób nie mogłoby realizować swoich planów ani spełnić marzeń związanych ze zdobywaniem wiedzy i poszerzaniem zainteresowań.
 
Dla wielu z nich, z powodu trudnej sytuacji finansowej rodziny, podjęcie studiów, ukończenie kursu języka obcego, możliwość uczęszczania na korepetycje, zakup podręczników czy innych pomocy naukowych, a także odzieży, możliwość zakwaterowania w bursie, dojazdu do szkoły, zakup instrumentów muzycznych byłby po prostu niemożliwy, gdyby nie stypendium fundacji. Co ważne, jej podopieczni, objęci są pomocą finansową przez kolejne etapy edukacji, aż do ukończenia studiów, o ile oczywiście spełniają określone kryteria regulaminowe. Dzisiaj najmłodsi stypendyści, uczęszczający do gimnazjum, tworzą grupę 488 osób, licealistów z kolei jest niemal dwa razy tyle, bo 900. Od 2002 r. fundacja organizuje także Kurs im. Biskupa Jana Chrapka. Jego uczestnicy mogą zdobyć nie tylko stypendium, ale przede wszystkim indeksy na najbardziej renomowane uczelnie wyższe w Polsce – Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet Jagielloński. „Studentów FDNT” oraz „chrapków” jest łącznie aż 1100. Miesięcznie stypendyści otrzymują do 310 zł (gimnazjum, szkoły średnie) lub do 380 zł (szkoły wyższe). Ale fundacja to nie tylko wsparcie finansowe dla uczniów i studentów, to również obozy formacyjno-integracyjne. Gimnazjaliści i licealiści od 2003 r. odwiedzają największe miasta w Polsce, osobne obozy organizowane są dla maturzystów i studentów. Inną ważną ideą, nad którą pracują już absolwenci fundacji, jest stworzenie Stowarzyszenia Absolwentów Dzieła. Miałoby ono promować nauczanie bł. Jana Pawła II oraz przede wszystkim umożliwiać podtrzymywanie relacji międzyludzkich nawiązanych przez lata uczestnictwa w programie. Absolwenci chcieliby skutecznie działać dla dobra wspólnego, promować wartości chrześcijańskie, ze szczególnym uwzględnieniem roli rodziny w społeczeństwie, mieć wpływ na kształtowanie opinii publicznej, a także wspierać się nawzajem.
 
Razem o Janie Pawle II
Obok wsparcia uzdolnionej młodzieży fundacja od 12 lat organizuje obchody Dnia Papieskiego, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (16 października), dla upamiętnienia i upowszechnienia nauczania Jana Pawła II. Dniowi towarzyszą liczne wydarzenia: spotkania, dyskusje, koncerty. Jak zapowiadają organizatorzy, tegoroczny XIII Dzień Papieski, przypadający 13 października, będzie wyjątkowy ze względu na 35. rocznicę wyboru Jana Pawła na papieża. Będą mu towarzyszyć słowa: „Jan Paweł II – Papież Dialogu”. Obchody Dnia Papieskiego połączone są z uroczystością wręczenia nagród TOTUS dla osób i instytucji, których działalność w wybitny sposób przyczynia się do podkreślenia wartości człowieka. Fundacja organizuje też inne przedsięwzięcie. Inicjatywa spotkania prezydentów i burmistrzów miast papieskich narodziła się w 2002 r. wśród prezydentów kilku miast szczególnie związanych z Ojcem Świętym: Krakowa, Warszawy, Bielska-Białej, Nowego Targu i Żywca. Miasta te pragnęły podkreślić więź z osobą papieża i swoją wdzięczność wobec niego. Coroczne spotkania są okazją do rozmów i wymiany doświadczeń, a także inspiracji. Szeroka działalność fundacji nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie ofiarodawców. Środki na stypendia uzyskiwane są przede wszystkim ze zbiórki prowadzonej w trakcie Dnia Papieskiego. Na fundację można też odpisać 1% podatku oraz przekazać darowiznę od organizacji i osób indywidualnych (nr KRS: 0000150776).
 
 
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki