Logo Przewdonik Katolicki

Bóg i Ojciec w tajemnicy ojcostwa

Monika Białkowska
Fot.

Lecz kiedy ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy, kto się do Matki uciecze. Czy Ojciec w niebie rzeczywiście jest tak surowy, jak mówią o tym słowa pieśni? Czy to właśnie jest prawdziwy obraz Boga Ojca? W Piśmie Świętym ten obraz jest zupełnie inny.

Katechezy katedralne – ks. Bogdan Czyżewski

 

„Lecz kiedy ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy, kto się do Matki uciecze”. Czy Ojciec w niebie rzeczywiście jest tak surowy, jak mówią o tym słowa pieśni? Czy to właśnie jest prawdziwy obraz Boga Ojca? W Piśmie Świętym ten obraz jest zupełnie inny.

 

Stary Testament mówi o Bogu Ojcu umiarkowanie i powściągliwie. Nie oznacza to, że w Narodzie Wybranym brakowało przeświadczenia o ojcostwie Boga Jahwe – Bóg postrzegany był w nim jako Ojciec, ale wyłącznie dla Izraela. Jako pierwszy Boga jako Ojca wzywał prorok Izajasz, który wołał: „Miłosierdzia swego nie powstrzymuj proszę, boś Ty naszym Ojcem. Zaiste, nie poznaje nas Abraham, Izrael nas nie uznaje, Tyś Panie naszym Ojcem”.

Te słowa, wypowiadane były przez proroka po upadku Jerozolimy, było wołaniem o ojcowskie miłosierdzie Boga.

 

W Starym Testamencie

Ojcami w Starym Testamencie nazywano również przodków, przede wszystkim Abrahama i Jakuba. Po okresie niewoli istniało u Izraelitów głębokie przekonanie, że z różnych doświadczeń narodowych i osobistych może wybawić ich tylko Bóg, który jest Ojcem, ale jednocześnie mieli oni świadomość swojego pochodzenia od Abrahama i jeszcze w czasach Chrystusa szczycili się, że Abrahama właśnie mają za ojca.

Kiedy lud Izraela wyprowadzany był z ziemi egipskiej, nazwany został  „pierworodnym synem Jahwe”. Prorocy Ozeasz i Jeremiasz zdecydowanie podkreślali ojcostwo Boga, które przybierało u nich charakter czułej miłości. Od czasów Dawida Jahwe uważany był także za ojca królów.

Ojcostwo Boga w Starym Testamencie rozumiane jest zatem w potrójnym wymiarze. To świadomość ludzi, że Bóg jest ich stwórcą, Panem z pokolenia na pokolenie; to przekonanie, że Bóg troszczy się o całe swoje stworzenie i sprawuje nam nim mądre rządy, to również doświadczenie, że Bóg jest tym, który kocha swój lud. Wynika z tego, że Izraelici mieli dojrzałą i pogłębioną świadomość relacji Boga do człowieka, choć nigdzie w Starym Testamencie Bóg nie określał siebie terminem „Ojciec”.

 

W Nowym Testamencie

W Nowym Testamencie znajdujemy podwójne rozumienie ojcostwa Boga. Bóg jest przede wszystkim Ojcem swojego pierworodnego Syna, Jezusa Chrystusa. Jezus terminem „Ojciec” posługuje się często, chce pokazać, że On i Ojciec są jedno, że maja tę samą boską naturę. Do Boga zwraca się tytułem „Abba”, wskazującym na relację pełną zaufania, tkliwości i czułości.

Nowy Testament przekazuje również świadectwa o szczególnych interwencjach ze strony Ojca – podczas chrztu w Jordanie czy przemienienia na górze Tabor, kiedy z nieba rozlega się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.

W Nowym Testamencie mamy do czynienia nie tylko z ojcostwem Boga wobec Syna, ale również względem wszystkich ludzi. Ojcostwo to wyraża się przede wszystkim w akcie adopcji w stosunku do tych, którzy uwierzyli w Jezusa. Św. Paweł pisze, że „Bóg z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa”.  Adopcja w świecie starożytnym sprawiała, że adoptowany był traktowany jak naturalny syn i miał prawo dziedziczenia majątku adoptującego go ojca. Św. Paweł więc mówiąc o adopcji za synów Bożych, twierdzi, że przez wiarę i chrzest wchodzimy do nowej, wielkiej rodziny, w której wszystko pochodzi od Boga Ojca.

 

Doświadczenie ojca

Nasze wyobrażenie Boga Ojca często wiąże się nie tylko z obrazem, zapisanym w Starym i Nowym Testamencie, ale również z obrazem ojca ziemskiego. Jeśli ze strony ojca ziemskiego doświadczamy miłości, również Boga Ojca możemy łatwiej pojmować jako Tego, który kocha, przebacza, opiekuje się nami. Jeśli ze strony ziemskiego ojca brakuje miłości, stajemy wobec niebezpieczeństwa, że podobny będziemy mieli obraz Boga Ojca. Trzeba wówczas pamiętać, że jest obraz zniekształcony: prawdziwego Boga Ojca w pełni ukazuje nam jedynie Pismo Święte.

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki