Logo Przewdonik Katolicki

Przekonanie o męczeństwie

Adam Suwart
Fot.

Mimo upływu ponad 35 lat od jego śmierci pamięć o abp. Antonim Baraniaku jednoczy wokół jego osoby tysiące wiernych. Wielu spośród nich coraz śmielej ujawnia własne przekonanie o męczeństwie tego heroicznego świadka wiary, wierząc, że w przyszłości Kościół ogłosi go błogosławionym.

 

 

 
Antoni Baraniak(1904–1977) był arcybiskupem metropolitą poznańskim w latach 1957–1977. Urodził się w Sebastianowie (parafia Mchy, archidiecezja poznańska) w 1904 r. W 1931 r. przyjął święcenia kapłańskie jako zakonnik salezjański. Dwa lata później został sekretarzem osobistym prymasa Augusta Hlonda. W 1948 r. na prośbę umierającego prymasa przekazał do Stolicy Apostolskiej jego przedśmiertną wolę, by jego następcą został bp Stefan Wyszyński. W latach 1948–1957 był sekretarzem prymasa Wyszyńskiego. Od 1951 r. był biskupem. 25 września 1953 r. został wraz z prymasem zatrzymany w domu przy ul. Miodowej w Warszawie, a następnie przewieziony do mokotowskiego więzienia, gdzie przetrzymywano go przez 27 miesięcy. Był tam bity, poniżany i maltretowany, ale nie ugiął się i nie pozwolił na wykorzystanie swojej osoby przez SB do skompromitowania prymasa Wyszyńskiego i zniszczenia Kościoła w Polsce. Odzyskał wolność w październiku 1956 r. Zmarł w Poznaniu 13 sierpnia 1977 r. po ciężkiej chorobie.
Z okazji przypadającej w 2012 r. 55. rocznicy objęcia archidiecezji poznańskiej przez abp. Baraniaka i 35. rocznicy jego śmierci, 3 listopada na poznańskim Ostrowie Tumskim odbyła się Msza św. w intencji arcybiskupa. Przewodniczył jej metropolita poznański abp Stanisław Gądecki. – Życie i działalność abp. Baraniaka przypieczętowała korona męczeństwa w obronie wiary, Kościoła i ojczyzny – stwierdził abp Gądecki podczas Eucharystii koncelebrowanej wraz z innymi biskupami. Tego samego zdania byli prelegenci, którzy wystąpili z referatami podczas sesji naukowej, jaka po Mszy św. zorganizowana została w Domu Generalnym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. O męczeństwie abp. Baraniaka mówili m.in. abp Marek Jędraszewski, metropolita łódzki – autor monumentalnej publikacji Teczki na Baraniaka oraz emerytowany biskup kaliski Stanisław Napierała, który w latach 1969–1977 był sekretarzem abp. Baraniaka. Wśród słuchaczy podczas sesji pojawili się krewni arcybiskupa, wierni z okolic parafii jego urodzenia, liczni poznaniacy pamiętający arcybiskupa, byli ministranci, siostry zakonne, posługujące w domu abp. Baraniaka czy księża wyświęceni przez niego na prezbiterów. Wielu spośród tych uczestników podkreślało własne wewnętrzne przekonanie o świętości arcybiskupa, którego uznają za męczennika za wiarę i Kościół. Rozmówcy wyrażali też nadzieję, że w przyszłości wszczęte zostaną starania o przygotowanie procesu informacyjnego, prowadzącego do beatyfikacji.
Przedsięwzięciu towarzyszyła unikatowa wystawa poświęcona arcybiskupowi, którą do 17 listopada można oglądać w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu.
 
Organizatorami uroczystości były:Kuria Metropolitalna wraz z Archiwum Archidiecezjalnym i Muzeum Archidiecezjalnym, IPN – Oddział w Poznaniu, Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}