Logo Przewdonik Katolicki

Cztery odsłony Roku Wiary

Justyna Sowa
Fot.

Rozpoczyna się Rok Wiary. W naszej diecezji roczny cykl formacyjny podzielony został na cztery zasadnicze części. Warto dowiedzieć się, jak będzie wyglądał ten wyjątkowy czas.

 

Cztery kolejne etapy przeżywania Roku Wiary odpowiadają kolejnym częściom Katechizmu Kościoła Katolickiego. Na każdy tydzień duszpasterze naszej diecezji proponują konkretny temat do rozważania, a program całego roku zawarty jest w zeszytach „Panie, przymnóż nam wiary” oraz na stronie internetowej www.rokwiary.diecezja.pl.

 

Odsłona pierwsza

Pierwszy etap przeżywania Roku Wiary trwać będzie od października do Adwentu. Czas ten przeznaczony jest na refleksję i spojrzenie z bliska na swoją wiarę. Na jej kształt i głębię. Na zadanie sobie pytania, być może po raz pierwszy w życiu: jaka jest moja wiara?

W obrębie tego etapu każdy tydzień przeznaczony jest na refleksję nad innym aspektem wiary. I tak pierwszy tydzień to „Dziękczynienie za dar wiary”, drugi „Przeproszenie za niedowiarstwo”, trzeci „Uczczenie świadków wiary”. Czas pochylania się nad swoją wiarą kończy „Wyznanie wiary”: świadome, pełne i prawdziwe.

Każdy z tych tematów na stronie www.rokwiary.diecezja.pl opatrzony jest krótkim rozważaniem, które warto przeczytać i nosić w sobie przez cały tydzień. Dla osób, które pragną wejść głębiej w przeżywanie Roku Wiary przygotowane zostały obszerniejsze myśli do medytacji.

Do każdego tematu dołączone są także propozycje modlitwy. Można je zmieniać tak, by dostosować do potrzeb modlitwy osobistej, rodzinnej czy nabożeństwa parafialnego.

 

Druga i trzecia

Drugi etap obejmuje czas od Adwentu do Pięćdziesiątnicy i zatytułowany został „Celebracja misterium chrześcijańskiego”. Ta część roku przeznaczona jest na pochylenie się nad celebracją, czyli pięknym i świadomym przeżywaniem zbawienia, które wciąż uobecnia się w sakramentach świętych w Kościele.

W obrębie części drugiej zawiera się część trzecia – którą stanowią rekolekcje wielkopostne. Będą one przebiegać pod hasłem „Wierzę w Kościół”. – W tej wierze w Kościół osiąga dojrzałość wiara w Boga. Wierzymy bowiem w Tego, który będąc nieskończenie większy od każdego stworzenia i wszystkich stworzeń widzianych razem, zjednoczył się ze swoim stworzeniem nierozerwalnymi więzami, zamieszkując w ludzkich sercach i tworząc z ochrzczonych jedno Ciało ożywane jednym Duchem – tłumaczą duszpasterze.

 

I wreszcie czwarta

Ostatni etap, łączący się z trzecią częścią Katechizmu Kościoła Katolickiego jest najdłuższy. Trwa bowiem od Pięćdziesiątnicy do zakończenia Roku Wiary, czyli do 23 listopada 2013 r. Ten czas jest okresem posłania do świata, by być świadkiem Chrystusa na ziemi. Rozważania i tematy tej części będą skoncentrowane wokół tematyki trzeciej części Katechizmu, która nosi tytuł „Życie w Chrystusie”.

Dodatkowo do każdego etapu na stronie www.rokwiary.diecezja.pl zamieszczone są materiały przeznaczone dla dzieci oraz młodzieży. Można je wykorzystać na nabożeństwach oraz lekcjach katechezy. Niech ten czas zostanie dobrze wykorzystany przez wszystkich.

 


 

I etap formacji – KKK cz. I

Od października do Adwentu:

Tydzień 1 (14–20.10.) – „Dziękczynienie za dar wiary”

Tydzień 2 (21–27.10.) – „Przeproszenie za niedowiarstwo”

Tydzień 3 (28.10.–3.11.) – „Uczczenie świadków wiary”

Tydzień 4 (4–10.11.) – „Prośba o przymnożenie wiary – słowo”

Tydzień 5 (11–17.11.) – „Prośba o przymnożenie wiary – sakramenty”

Tydzień 6 (18–24.11.) – „Prośba o przymnożenie wiary – wspólnota”

Tydzień 7 (25.11.–1.12.) – „Wyznanie wiary”

 

II i III etap formacji – KKK cz. II

Od Adwentu do Pięćdziesiątnicy

Rekolekcje wielkopostne w parafiach „Wierzę w Kościół”

 

IV etap formacji – KKK cz. III

Od Pięćdziesiątnicy do zakończenia Roku Wiary

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki