Logo Przewdonik Katolicki

Rok Wiary w archidiecezji

Monika Białkowska
Fot.

Pielgrzymki, sympozja, spotkania modlitewne i prezentacja sylwetek szczególnych świadków wiary to tylko niektóre z inicjatyw zaplanowanych w Roku Wiary w archidiecezji gnieźnieńskiej.

Pielgrzymki, sympozja, spotkania modlitewne i prezentacja sylwetek szczególnych świadków wiary – to tylko niektóre z inicjatyw zaplanowanych w Roku Wiary w archidiecezji gnieźnieńskiej.

 

Niektóre z przedsięwzięć już trwają. W pierwszy poniedziałek października w katedrze gnieźnieńskiej ruszył kolejny cykl katechez katedralnych, których tematyka nawiązuje do rozpoczynającego się Roku Wiary. Podczas kolejnych spotkań wykładowcy gnieźnieńskiego PWSD wyjaśniają artykuły wyznania wiary poświęcone Bogu Ojcu. Do realizacji wyjątkowego projektu przygotowują się także Referat Rodzin Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie i Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. W dwóch największych miastach archidiecezji – Inowrocławiu i Gnieźnie – planują uruchomić specjalistyczne poradnie małżeńskie i rodzinne, które służyłyby pomocą małżonkom porzuconym, potrzebującym porady i wsparcia, a także osobom żyjącym w związkach niesakramentalnych. Caritas zamierza ponadto zorganizować pielgrzymkę do Ziemi Świętej oraz prowadzić biuro pielgrzymkowe oferujące pielgrzymki krajowe i zagraniczne do miejsc kultu.

 

Indywidualnie i wspólnotowo

W obchody Roku Wiary włączyło się także Duszpasterstwo Młodych. Referat Młodzieżowy przygotowuje specjalne Vademecum Młodych Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Rok Wiary, które ma służyć dobremu i głębokiemu przeżyciu tego czasu zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym, a więc w parafii, dekanacie i diecezji. Wyjątkowym wydarzeniem adresowanym do młodych będzie także Ogólnopolska Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów do grobu św. Wojciecha, która odbędzie się 8 czerwca 2013 r. i będzie publiczną manifestacją wiary tysięcy ministrantów. Dla wszystkich wiernych archidiecezji gnieźnieńskiej okazją do takiego wspólnotowego zamanifestowania wiary będą uroczystości kościelne, pielgrzymki oraz doroczny odpust ku czci patrona Polski i archidiecezji gnieźnieńskiej, który odbędzie się tradycyjnie w kwietniu z udziałem kardynałów, arcybiskupów i biskupów z Polski i zagranicy.

 

Na wzór świętych

W sposób szczególny w Roku Wiary przypomniani zostaną ci, którzy za wiarę oddali życie i byli jej wyjątkowymi świadkami w życiu codziennym. Św. Wojciech, bł. Michał Kozal, ośmiu kapłanów archidiecezji gnieźnieńskiej – męczenników II wojny światowej, patroni parafii, kard. Stefan Wyszyński, a także ci mniej znani, którzy dali świadectwo wiary, wytrwale służąc Bogu i bliźnim jak s. Felicja Sieracka z Gniezna, która całe swoje życie oddała chorym, ubogim i bezdomnym. Misyjnym świadkom wiary poświęcony będzie także Kalendarz Misyjny na 2013 rok wydawany przez duszpasterstwo misyjne.

 

W parafii i w szkole

W parafiach wierni będą zachęcani do lektury Katechizmu Kościoła Katolickiego i dokumentów Soboru Watykańskiego II. Mają one być wystawione w ołtarzu bocznym lub innym widocznym miejscu w każdym kościele. Zachęca się również, by dzieciom przystępującym do Pierwszej Komunii Świętej wręczać egzemplarz Pisma Świętego. Do aktywnego włączenia się w obchody Roku Wiary zaproszone są również szkoły. Oprócz organizacji zaplanowanych konkursów i olimpiad katecheci mogą przed rozpoczęciem katechezy lub po jej zakończeniu wraz z uczniami odmawiać Credo. Zagadnienia Roku Wiary, przełożone na język zrozumiały dla dzieci i młodzieży, mają się stać również tematem szkolnych gazetek i stron internetowych.

 


 

Wybrane inicjatywy w Roku Wiary

 

22 października – Msza św. i poświęcenie kaplicy św. Stanisława, w której znajdują się relikwie bł. Jana Pawła II

 

29 listopada (etap szkolny), 28 lutego 2013 r. (etap diecezjalny), 4–6 kwietnia (etap ogólnopolski): XXIII Olimpiada Teologii Katolickiej:  Święci Apostołowie Piotr i  Paweł – urząd i charyzmaty w Kościele

 

30 grudnia – święto Świętej Rodziny, w Gnieźnie: marsz w intencji małżeństwa i rodziny, w parafiach: Msze św. z modlitwą za małżeństwa

 

19–26 stycznia – „Śladami Jezusa” pielgrzymka wspólnot Odnowy w Duchu Świętym z całej archidiecezji do Ziemi Świętej

 

luty 2013 – V Archidiecezjalny Festiwal Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych: „Być solą ziemi – być świadkiem wiary”

 

8 kwietnia – Dzień Świętości Życia, konferencja o naprotechnologii w Gnieźnie

 

31 sierpnia – zjazd katechetów i  katechetek archidiecezji gnieźnieńskiej z okazji Roku Wiary

 

14 września – sympozjum „Małżeństwo i  rodzina w  świetle dokumentów Soboru Waty-

kańskiego II oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego”.

 

Szczegółowe wskazania i kalendarium Roku Wiary można znaleźć na stronie www.archidiecezja.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki