Logo Przewdonik Katolicki

Kościół podejmuje wyzwanie

Kamila Tobolska
Fot.

Sytuacja jest poważna. Naprawdę potrzebujemy dziś nowej ewangelizacji. Sprawą postanowili więc wspólnie zająć się biskupi z całego świata.

 

Podejmowanie aktualnych kwestii o doniosłym znaczeniu dla Kościoła. Sprzyjanie jedności i współpracy pomiędzy papieżem i biskupami całego świata oraz porozumieniu w zakresie doktryny i pracy duszpasterskiej. Dostarczanie informacji o sytuacji i problemach Kościołów partykularnych. Tak w skrócie można określić cele synodów biskupów. Właśnie rozpoczyna się w Rzymie kolejny z nich, poświęcony nowej ewangelizacji, jednemu z najpilniejszych wyzwań stojących obecnie przed Kościołem.

 

Po raz trzynasty

Instytucję doradczą, jaką jest synod biskupów, powołał do życia w 1965 r.  papież Paweł VI. Zbiera się ona co 3–4 lata na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych oraz specjalnych, poświęconych poszczególnym częściom świata lub krajom. I sesja zwyczajna Synodu Biskupów odbyła się w 1967 r. i dotyczyła zachowania i umocnienia wiary katolickiej. Z kolei na 7 października br. wyznaczono początek XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Potrwa ono trzy tygodnie, a przebiegać będzie pod hasłem: „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej”.

O znaczeniu obecnego synodu, który zbiegnie się z 50. rocznicą otwarcia II Soboru Watykańskiego i inauguracją Roku Wiary świadczy fakt, że Benedykt XVI przed jego rozpoczęciem zaplanował pielgrzymkę do Loreto. Ojciec Święty pragnął w tamtejszym sanktuarium zawierzyć Matce Bożej prace synodu oraz Rok Wiary.

 

 

Podążając wspólną drogą

Kodeks prawa kanonicznego kan. 342 precyzuje, że „synod biskupów jest zebraniem biskupów, wybranych z różnych regionów świata, którzy zbierają się w określonych terminach, ażeby pobudzać ścisłą łączność między biskupem Rzymu i biskupami, jak również temuż biskupowi rzymskiemu świadczyć pomoc swoją radą w celu zachowania i wzrostu wiary oraz obyczajów, a także zachowania i umocnienia dyscypliny kościelnej, i rozważenia problemów związanych z działalnością Kościoła w świecie”. Podczas poprzedniego, XII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła”, uczestniczący w nim abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, prowadził w czasie obrad blog internetowy, przybliżając w ten sposób to wydarzenie, nie tylko swoim archidiecezjanom. Wyjaśnił na nim wówczas, że „wymiar synodalny jest konstytutywnym wymiarem Kościoła: polega on na zejściu się z wszystkich narodów i kultur, ażeby stać się jednym w Chrystusie i podążać razem za Nim, który powiedział: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem» (J 14, 6).” Arcybiskup pisał dalej: „W istocie greckie słowo sýnodos, złożone z przedrostka syn, to znaczy «z» i z hodòs, co znaczy «droga», sugeruje ideę «wspólnego podążania określoną drogą», czego doświadcza Lud Boży w historii zbawienia”.

 

Polacy na synodzie

W XIII Synodzie Biskupów uczestniczyć będą czterej hierarchowie polskiego Kościoła: kardynałowie Kazimierz Nycz i Stanisław Dziwisz, a także arcybiskupi Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski (KEP) i Stanisław Gądecki, wiceprzewodniczący KEP. Wezmą w nim udział również Polacy stojący na czele watykańskich dykasterii: prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego kard. Zenon Grocholewski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich kard. Stanisław Ryłko oraz przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia abp Zygmunt Zimowski. Do ponad 200 ojców synodalnych wybranych przez konferencje episkopatów z całego świata dołączyło też 36 nominowanych przez papieża, z których większość stanowią biskupi z różnych kontynentów. Będą oni pełnoprawnymi uczestnikami obrad, w odróżnieniu od audytorów czy ekspertów dysponujących jedynie głosem doradczym. Ci ostatni, pochodzący z kilkudziesięciu państw, nominowani zostali za zgodą Benedykta XVI przez abp. Nikola Eterovicia, sekretarza generalnego synodu.

Wśród zaproszonych na obrady 49 audytorów jest Polka − Ewa Kusz, była przewodnicząca Światowej Konferencji Instytutów Świeckich. Warto dodać, że do grona audytorów należą również m.in. José Prado Flores, dyrektor Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja z Meksyku oraz prezydent Ruchu Focolari, Włoszka Maria Voce.

Polacy znaleźli się także w 45-osobowej grupie ekspertów synodalnych. Będą to urszulanka Unii Rzymskiej s. Anna Emmanuela Klich − dyrektorka Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego działającego na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz ks. Krzysztof Mielnicki, dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Drohiczyńskiej. Ich zadaniem, wraz z pozostałymi ekspertami, będzie wspieranie sekretarza specjalnego synodu – abp. Pierre-Marie Carré z Francji.

 

O czym będzie mowa?

Podstawę do synodalnej debaty stanowi opublikowany w połowie czerwca dokument Instrumentum laboris. Jest on owocem ogólnokościelnych konsultacji, bowiem powstał na podstawie opinii i refleksji przesłanych na prośbę Watykanu przez konferencje episkopatów, synody biskupów katolickich Kościołów wschodnich, dykasterie Kurii Rzymskiej oraz Unię Przełożonych Generalnych. Swoje spostrzeżenia nadesłali również poszczególni biskupi, kapłani, członkowie instytutów życia konsekrowanego, świeccy, stowarzyszenia i ruchy kościelne. Jak czytamy w Instrumentum laboris, „wielkie zaangażowanie w proces przygotowawczy potwierdza, jak bardzo temat wybrany przez Ojca Świętego leży na sercu współczesnym chrześcijanom i Kościołowi”. Ponad 80-stronicowy dokument (dostępny na www.vatican.va/roman_curia/synod/documents) stanowi więc swoisty raport o stanie Kościoła. Jest w nim mowa o tym, co osłabia misyjny dynamizm czy powoduje dezorientację wśród wiernych skutkującą odchodzeniem od wiary. W dokumencie szczegółowo omówiono zmieniający się kontekst kulturowy i społeczny, przedstawiono też aktualny stan duszpasterstwa. Wskazano również na potrzebę wypracowania nowych metod ewangelizacji, ale też powrotu do dawnych, zbyt pochopnie zarzuconych, jak np. misji ludowych.

Podczas konferencji prasowej prezentującej Instrumentum laboris abp Nikola Eterović, sekretarz generalny synodu przypomniał, że nowej ewangelizacji potrzebuje dziś cały Kościół. Dzięki synodowi, jak się oczekuje, zwiększy on natomiast swoją odwagę i siły do podjęcia tego wyzwania, odkryje radość wiary i pomoże odkryć na nowo entuzjazm w jej przekazywaniu. − Nowa ewangelizacja skierowana jest w szczególności do tych, którzy zostali ochrzczeni, lecz nie dość zewangelizowani, czyli do tych, którzy oddalili się od Kościoła. Nowa ewangelizacja ma dotrzeć właśnie do nich, by odkryli na nowo aktualność Ewangelii, piękno Jezusa Chrystusa. To z kolei przyczyni się do nowego dynamizmu misyjnego – mówił abp Eterović, zachęcając wszystkich do modlitewnego wsparcia obrad synodu.

 

 

 


 

Łatwiej nam będzie rozmawiać i działać

 

Abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji

− Synod to jest taki moment, w którym biskupi z różnych stron świata, z odmiennymi doświadczeniami spotykają się ze sobą. Po pierwsze, mam więc nadzieję, że wszyscy razem damy sygnał jedności. Dziś bowiem w Kościele mamy bardzo różne doświadczenia nowej ewangelizacji, które powinny zostać rozpoznane i zaakceptowane.

Jestem też pewny, że wkrótce po zakończeniu synodu konferencje biskupów w poszczególnych krajach utworzą własne komisje ds. nowej ewangelizacji. Cieszy mnie bardzo, że to właśnie Konferencja Episkopatu Polski jako jedna z pierwszych powołała już Zespół ds. Nowej Ewangelizacji, wychodząc naprzeciw słowom, które Benedykt XVI napisał w liście na Rok Wiary i w liście ustanawiającym papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Jestem przekonany, że utworzenie takich komisji spowoduje, iż łatwiej będzie nam w Kościele powszechnym rozmawiać o rzeczywistości nowej ewangelizacji. Dużo szybciej będziemy też mogli wymieniać się doświadczeniami i podejmować różnorodne inicjatywy. Już teraz obserwuję zresztą wśród biskupów i księży wzrost świadomości dotyczącej roli nowej ewangelizacji we współczesnym świecie.

 


 

 

„Nowa ewangelizacja nie oznacza «nowej Ewangelii», bo «Jezus Chrystus [jest] wczoraj i dziś, ten sam także na wieki» (Hbr 13, 8). Nowa ewangelizacja oznacza adekwatną odpowiedź na znaki czasu, na potrzeby współczesnych ludzi i narodów, na nowe konteksty, ukazujące kulturę, poprzez którą wyrażamy naszą tożsamość i poszukujemy sensu naszej egzystencji. Nowa ewangelizacja oznacza zatem promowanie kultury głębiej zakorzenionej w Ewangelii. Oznacza odkrycie «człowieka nowego» (Ef 4, 24), który jest w nas dzięki Duchowi danemu nam przez Jezusa Chrystusa i Ojca. Oby obrady najbliższego Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów były dla Kościoła swoistym nowym Wieczernikiem, w którym następcy apostołów, zgromadzeni na modlitwie razem z Matką Chrystusa, przyzywaną jako «Gwiazda Nowej Ewangelizacji», przygotują drogi nowej ewangelizacji”.

Z Instrumentum laboris dla XIII Synodu Biskupów na temat nowej ewangelizacji

 

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki