Logo Przewdonik Katolicki

Chrześcijanin żyje z wiary

Marcin Jarzembowski
Fot.

O zaplanowanych działaniach duszpasterskich związanych z Rokiem Wiary z ks. dr. Sylwestrem Warzyńskim, dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy

 ROZMAWIA MARCIN JARZEMBOWSKI

 

W ubiegłym tygodniu na łamach „Przewodnika Katolickiego” rozmawiałem z bp. Janem Tyrawą o aspektach duchowych ogłoszonego Roku Wiary. Tym razem chciałem zapytać, jak będzie wyglądał ten czas z perspektywy szeroko rozumianych działań duszpasterskich?

– Ojciec Święty Benedykt XVI, ogłaszając Rok Wiary, zwrócił uwagę na rzecz bardzo istotną. Już na samym początku swojego listu Porta fidei, w którym ogłasza ten Rok, pisze, że chrześcijanie często angażując się w życie społeczne, kulturowe i polityczne, traktują wiarę jako coś, co w sposób niejako oczywisty, naturalny stoi u podstaw takiego zaangażowania. W rzeczywistości – jak podkreśla Ojciec Święty – nie jest to wcale takie oczywiste. Podobnie w przypadku naszych działań duszpasterskich. Dlatego w Roku Wiary wszystkie one będą podporządkowane temu, by pytać, co jest istotą naszego chrześcijańskiego życia. Rok Wiary – tak go rozumiem – ma być jednym wielkim pytaniem o wiarę. Pytaniem, które stawia sobie cały Kościół, a więc świeccy, ale także duchowni. Pytaniem o jej przedmiot i sam akt wiary, czyli o moją bardzo osobistą odpowiedź na Boże Objawienie, o moją relację do Jezusa.

 

Jak będzie to realizowane w naszej diecezji?

– Już w czerwcu razem z Kolegium  Duszpasterzy Diecezjalnych, a więc księżmi, którzy zajmują się różnego rodzaju duszpasterstwami, przygotowaliśmy wstępny plan przeżywania tego Roku. Mówiąc ogólnie, chodzi o uroczystą jego inaugurację, ale także pracę, spotkania czy – jak to się dziś mądrze mówi – eventy, które odbywać się będą w ciągu jego trwania. W tym miejscu pragnę wszystkim tym księżom serdecznie podziękować za wspólną pracę i pomysły.

 

Przejdźmy zatem do szczegółów.

– W czwartek 11 października w bydgoskiej katedrze będzie celebrowana uroczysta Eucharystia na rozpoczęcie Roku Wiary. Do katedry zostaną wniesione księgi Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz Dokumentów Soboru Watykańskiego II. Zostaną one wyłożone przy bocznym ołtarzu, aby przypominać o potrzebie nieustannego poznawania nauki Kościoła, tego, w co każdy z nas wierzy. Treści tam zawarte nie mogą być martwe. Trzeba te księgi czytać. Dlatego każdy, kto nawiedzi katedrę, choćby na chwilę modlitwy, będzie mógł po te dokumenty sięgnąć.

 

Czy podobnie będzie we wszystkich parafiach?

– Kościół diecezjalny to nie tylko katedra. Zachęcamy więc księży proboszczów, aby i w ich kościołach te dokumenty zostały wyłożone. To jednak nie wszystko. Na Mszę św. w katedrze zapraszamy przedstawicieli wszystkich parafii z diecezji. Ksiądz biskup – na jej zakończenie – wręczy im specjalne „świece wiary”. Następnego dnia zostaną one uroczyście zapalone podczas „parafialnej” inauguracji. Chcemy w ten sposób dać wyraz naszej jedności, ale także podkreślić, jak istotną rolę w pogłębianiu wiary odgrywają poszczególne parafie. To tam przyjmujemy sakramenty, tam spotykamy się na niedzielnej Eucharystii, tam toczy się nasze życie rodzinne, społeczne i religijne. Zatem piątek 12 października będzie dniem, kiedy to, co przeżywaliśmy w katedrze, przeżyjemy w naszych  wspólnotach parafialnych. Na wieczornej Mszy św. uroczyście zapalimy „świecę wiary” i wyznamy, że Jezus jest Światłem Świata, że chcemy, by On oświecał nasze życiowe drogi. Nasza diecezjalna inauguracja została pomyślana jako szczególne „triduum” wokół słów: „Ja jestem Światłem Świata” i „Ja jestem Słowem Życia”. Dlatego w niedzielę 14 października we wszystkich parafiach przyjmiemy Jezusa, który jest Światłem Świata, ale także Słowem Życia. Mamy nadzieję, że uroczysta Intronizacja Pisma Świętego będzie zachętą do częstszego sięgania po Słowo Boże. Św. Hieronim powiedział, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. W Roku Wiary tym bardziej powinniśmy – jak napisał papież w swoim liście apostolskim – „na nowo odkrywać smak karmienia się Słowem Bożym”. 

 

Wiem, że to nie wszystko, jeśli chodzi o to szczególne „triduum”…

– Tak, to prawda. W sobotę 13 października w Wyższym Seminarium Duchownym naszej diecezji będą się odbywać „Spotkania z Biblią”. Wieczorem – już przed Dniem Papieskim – z dziedzińca Zespołu Szkół Katolickich Pomnika Jana Pawła II na u. Nowodworskiej wyruszy procesja różańcowa zakończona nabożeństwem Słowa Bożego w bydgoskiej katedrze. W niedzielę 14 października w Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” odbędzie się bydgoska „Karoliada”. Pamiętając o Janie Pawle II, Papieżu Rodziny, ale polecając Bogu rozpoczynający się Rok Wiary, razem z Fundacją „Wiatrak” przygotowaliśmy wyjątkowe spotkanie dla „rodzin parafialnych”, które zakończy koncert zespołu „Arka Noego”. Szczegóły na temat inauguracji Roku Wiary i tego koncertu umieszczono na specjalnych plakatach, które zostały dostarczone do każdej parafii.

 

Tak będzie przebiegała inauguracja. A jak będzie wyglądał Rok Wiary przez kolejne miesiące?

– Zdaję sobie sprawę, że ta inauguracja to tylko wstęp. Jest on jednak bardzo ważny, bo w pewien  sposób wskazuje na to, co chcemy uczynić szczególnym przedmiotem naszego namysłu. „Świeca wiary” i Pismo Święte, które w każdym kościele będą szczególnie wyeksponowane, będą nam przypominać, że jako parafia, inaugurując Rok Wiary, na nowo zobowiązaliśmy się do kroczenia za Jezusem, zaprosiliśmy Go w Jego Słowie. Te „znaki” mogą jednak pozostać jedynie mniej lub bardziej piękną dekoracją. Aby tak się nie stało, potrzeba pogłębionej refleksji i modlitwy. To jest tego wszystkiego, co dzieje się w poszczególnych wspólnotach, stowarzyszeniach, ruchach katolickich. Z nowych inicjatyw wspomnę o miesięcznych spotkaniach w dekanatach. Duszpasterstwo Młodzieży przygotowało specjalny program spotkań nawiązujący do opracowanych przez Duszpasterstwo Krajowe materiałów zatytułowanych: „Wiem, Komu uwierzyłem” (2 Tym 1, 12). W naszej diecezji w każdy drugi piątek miesiąca w każdym dekanacie będą się odbywać specjalne spotkania wokół jednej konkretnej prawdy wiary. Mamy nadzieję, że te cykliczne spotkania będą dobrą okazją do głębszego zrozumienia treści wiary, ale także uaktywnienia wielu młodych ludzi, ożywiania życia parafialnego czy podejmowania w przyszłości wspólnych inicjatyw w ramach dekanatu.

 

Zatrzymajmy się jeszcze przy tym „uaktywnieniu”. W jaki sposób Rok Wiary może pomóc w tym, byśmy jako katolicy stali się bardziej odpowiedzialni za Kościół i gotowi do dawania świadectwa o Jezusie?

– Wrócę do tego, od czego rozpoczęliśmy naszą rozmowę. Chrześcijaństwo to nie jakaś idea społeczna, kulturowa, polityczna. To nawet nie jakiś zespół wartości. To – jak powiedział Benedykt XVI – historia miłosna. A jeśli tak, to fundamentalne znaczenia odgrywa wiara, ten osobowy akt zaufania Bogu. Często w naszym nauczaniu kładziemy nacisk na świadectwo wiary. Tymczasem dawanie świadectwa jest rzeczą wtórną. Odpowiedzią na Boże Objawienie, które najpełniej dokonało się w Jezusie, jest akt wiary. To on jest pierwszy. To on leży u podstaw chrześcijańskiej egzystencji. Jeden z wielkich teologów minionego wieku Hans Urs von Balthasar powiedział, że chrześcijanin to człowiek, który „żyje z wiary”. Paradoksalnie zatem chrześcijanin to nie ktoś, kto daje świadectwo, ale ktoś, kto „żyje z wiary”. Chciałbym być dobrze zrozumiany. Nie kwestionuję roli chrześcijańskiego świadectwa. Ono jest bardzo istotne. Powinniśmy jednak pamiętać, że głoszenie Jezusa, świadczenie o Nim musi wypływać z żywej wiary – z posłuszeństwa, oddania, bezgranicznego zaufania, zrzeczenia się prawa do dysponowania samym sobą. Zanim rozpoczniemy więc refleksję nad świadectwem, nad różnego rodzaju metodami przekazywania wiary, konieczna jest próba zrozumienia, czym jest wiara, co znaczy wierzyć. W tym sensie Rok Wiary może być – choć wcale nie musi – bardzo pomocny. Tylko prawdziwie wierzący katolik będzie katolikiem głęboko zaangażowanym, odpowiedzialnym za Kościół. Tylko prawdziwie wierzący katolik w swoim codziennym życiu ukazywać będzie – jak pisze Ojciec Święty – entuzjazm spotkania z Chrystusem.  

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki