Logo Przewdonik Katolicki

Z prac 69. Synodu Archidiecezji Poznańskiej: Wspólna droga

Ks. Paweł Deskur
Fot.

Koniec 2005 roku oznacza zamknięcie kolejnego etapu prac 69. Synodu Archidiecezji Poznańskiej. Jego działalność skupia się wokół Kościoła, który ma być szkołą człowieczeństwa, wspólnoty, kultury i wiary. Synod, zapowiedziany przez arcybiskupa Stanisława Gądeckiego podczas Pasterki w 2003 roku, rozpoczął się uroczystą Mszą św. sprawowaną w katedrze poznańskiej 17 kwietnia...

Koniec 2005 roku oznacza zamknięcie kolejnego etapu prac 69. Synodu Archidiecezji Poznańskiej. Jego działalność skupia się wokół Kościoła, który ma być szkołą człowieczeństwa, wspólnoty, kultury i wiary.

Synod, zapowiedziany przez arcybiskupa Stanisława Gądeckiego podczas Pasterki w 2003 roku, rozpoczął się uroczystą Mszą św. sprawowaną w katedrze poznańskiej 17 kwietnia 2004 roku. W homilii wygłoszonej z tej okazji ksiądz arcybiskup nakreślił stojące przed nim zadania. Synod ma dokonać określenia sytuacji duszpasterskiej Kościoła w archidiecezji poznańskiej w świetle nauczania Jana Pawła II i dokumentów II Ogólnopolskiego Synodu Plenarnego, zebrać akty prawne obowiązujące w naszym Kościele lokalnym, nakreślić program katechezy dorosłych, który pozwoli nam wszystkim stać się bardziej skutecznymi świadkami Ewangelii także wobec tych, których wiara osłabła i tych, którzy całkiem już od niej odeszli.

Struktury
Dla zrealizowania tych zadań zostały powołane określone struktury. Prace synodalne toczą się w Komisji Głównej (którą oprócz arcybiskupa tworzą biskupi pomocniczy oraz członkowie sekretariatu synodu), w trzydziestu dwóch komisjach synodalnych oraz w ponad siedmiuset pięćdziesięciu parafialnych zespołach złożonych z dorosłych i młodzieży.
Przez cały 2005 rok członkowie tychże parafialnych zespołów synodalnych dyskutowali nad wstępnymi projektami dokumentów przygotowanych przez komisje synodalne. Każdy z tych dokumentów poświęcony został innemu zagadnieniu z życia Kościoła w archidiecezji poznańskiej.

Grupy zagadnień
Jedna grupa zagadnień odnosiła się do osób tworzących Lud Boży. Dokumenty w tym zakresie dotyczyły duchowieństwa, członków zakonów i instytutów życia konsekrowanego oraz wiernych świeckich. Druga grupa obejmowała zadania, jakie spełniają wierni w ramach apostolskiej misji Kościoła. Dyskutowano zatem o sposobach przekazu wiary, a więc o przepowiadaniu Słowa Bożego, o katechizacji, nauce i kulturze, życiu społecznym, środkach społecznego przekazu, ewangelizacji i misjach.
Ponieważ życie Kościoła koncentruje się wokół liturgii, inna grupa dokumentów odnosiła się do sposobu sprawowania sakramentów i pozostałych aktów kultu, do działalności sanktuariów i duszpasterstwa pielgrzymkowego. Dyskutowano także o kulcie maryjnym i sposobach zmierzania do osobistej świętości.
Wreszcie posługiwanie w ramach misji królewskiej Ludu Bożego w archidiecezji poznańskiej określiły dokumenty mówiące o władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, jaka przysługuje biskupowi diecezjalnemu, o sposobach jej wykonywania a także strukturze kościelnej, jaką tworzą dekanaty i parafie.
Ważnymi zagadnieniami omawianymi przez parafialne zespoły synodalne były kwestie związane ze sprawami materialnymi, a więc w pierwszym rzędzie działalność charytatywna Kościoła, a także zarząd dobrami doczesnymi, czyli majątkiem kościelnym (m.in. obiektami sakralnymi, dziełami sztuki, a także cmentarzami).

Dyskusje w parafiach
Jak wynika z protokołów nadesłanych przez parafialne zespoły synodalne po swych obradach, dokumenty przygotowane przez komisje synodalne stały się podstawą do refleksji i ożywionej dyskusji. W pierwszym rzędzie konfrontowano sytuację duszpasterską opisaną w tych dokumentach z konkretną sytuacją danej parafii. Pozwoliło to zauważyć, jak wiele dzieje się w życiu Kościoła w całej archidiecezji oraz w poszczególnych parafiach. Nasze wspólnoty mimo tego, że czasem wydają się nam aktywne w niewystarczającej mierze, są jednak miejscem ożywionej działalności wielu oddanych osób posługujących w zespołach liturgicznych, charytatywnych czy też w różnorodnych ruchach religijnych.
Uczestnicy prac synodalnych w parafiach wskazywali często, że nie uświadamiali sobie także tego, jak wiele różnych obowiązków spoczywa na ich duszpasterzach. Szczególnie cenne były te głosy, które z troską wskazywały na słabe strony dokumentów synodalnych. Największą dyskusję wzbudził chyba dokument poświęcony duchowieństwu. Wiele osób twierdziło, że dokument ten, ukazując obraz kapłana w naszej archidiecezji, zbytnio akcentował negatywne zjawiska, pomijając przykłady oddanej pracy wielu duchownych.

Świadectwa wiary
W toku prac synodalnych w 2005 roku zrodziła się także propozycja, która przybrała postać wskazania arcybiskupa metropolity skierowanego do wiernych całej archidiecezji. Komisja ds. Beatyfikacji i Kanonizacji opracowała specjalną instrukcję określającą sposób zbierania świadectw wiary, to znaczy materiałów dokumentujących przykłady świątobliwego życia osób świeckich i duchownych, które w opinii wiernych mogą być wzorem do naśladowania. Arcybiskup Gądecki polecił, aby we wszystkich parafiach powołać zespoły osób, które zajęłyby się zebraniem takich świadectw. Po przekazaniu ich do Kurii Metropolitalnej zostanie przygotowana specjalna publikacja ukazująca przykłady życia tych osób.

Co dalej?
Podczas jesiennych spotkań z duchowieństwem archidiecezji metropolita poznański apelował, by członkowie parafialnych zespołów synodalnych (które zakończyły już swą pracę) zasilili różne grupy duszpasterskie działające w parafiach, a szczególnie parafialne oddziały Akcji Katolickiej. Inną formą ich zaangażowania mogłyby stać się spotkania wokół tekstu Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Skoro w toku prac synodalnych wskazywano na duże braki wiedzy o Kościele, takie spotkania mogłyby stanowić zaczątek katechezy dorosłych.
W 2006 roku prace synodu toczyć się będą dalej. Najpierw komisje synodalne w oparciu o protokoły obrad parafialnych zespołów synodalnych przygotują drugą, poprawioną redakcję swych dokumentów. Następnie wszystkie dokumenty komisji zostaną poddane pod dyskusję i głosowanie na trzech sesjach plenarnych, które zgromadzą prawie 400 osób duchownych i świeckich wyznaczonych przez regulamin synodu. Wreszcie – w roku 2007 – specjalny zespół redakcyjny przygotuje dokumenty końcowe, na które złożą się dokumenty komisji, zbiór aktów prawnych oraz program katechezy dorosłych. Prace synodu zakończy ogłoszenie dokumentów końcowych przez arcybiskupa metropolitę.

Autor jest przewodniczącym Sekretariatu 69. Synodu Archidiecezji Poznańskiej, adiunktem w Zakładzie Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki