Logo Przewdonik Katolicki

Jasnogórska Królowa Polski

Michał Gryczyński
Fot.

Jasna Góra, z Cudownym Obrazem Matki Bo­żej Częstochowskiej postrzeganym jako drugie godło Polski od wieków pełni rolę integrującą nasz naród. Do duchowej stolicy Polski, w której panuje Królowa Polskiej Korony pielgrzymują pątnicy z wszystkich zakątków świata.

Jasna Góra, z Cudownym Obrazem Matki Bo­żej Częstochowskiej – postrzeganym jako drugie godło Polski – od wieków pełni rolę integrującą  nasz naród. Do duchowej stolicy Polski, w której panuje Królowa Polskiej Korony pielgrzymują pątnicy z wszystkich zakątków świata.

Czarna Madonna z Jasnej Góry od stuleci cieszy się niezwykłą czcią ludu polskiego. Nic dziwnego, skoro księga cudów jasnogórskich, w tym uzdrowień, liczy już 24 tomy. Co więcej, jak powiadał bł. Jan Paweł II...

 

tutaj zawsze byliśmy wolni

Szczególną rolę odgrywała Jasna Góra w  okresie rozbiorów Polski, umacniając więzy narodowe. Władze carskie nazywały Panią Jasnogórską „główną rewolucjonistką” w Królestwie Polskim, ponieważ pątnicy wędrowali zawsze pod sztandarami z polskim orłem, śpiewając pieśni patriotyczne.

Na mocy przywileju przyznanego Jasnej Górze w 1450 r. przez Zbigniewa Oleśnickiego w sanktuarium jasnogórskim można było uzyskać specjalny odpust, pod warunkiem odmówienia modlitwy o pokój w Królestwie Polskim oraz za króla i biskupa krakowskiego. 

Ale Jasna Góra bywa także nazywana „konfesjonałem narodu”, bo – dzięki przywilejom papieskim – paulini bywali spowiednikami zwyczajnymi i nadzwyczajnymi, z prawem rozgrzeszania w wypadkach zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej.

Każdego dnia z Częstochowy płyną w świat...

 

słowa Apelu Jasnogórskiego

„Maryjo, Królowo Polski – jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!” Apel zainicjował 8 grudnia 1953 r. o. Jerzy Tomziński, ówczesny przeor Jasnej Góry, apelując do Polaków o duchową więź z uwięzionym prymasem Wyszyńskim. Trzy lata później, 16 maja 1956 r., Prymas Tysiąclecia  ułożył w Komańczy – kolejnym miejscu uwięzienia – Jasnogórskie Śluby Narodu.

Tam też narodziła się idea Wielkiej Nowenny, dziewięcioletniego planu duszpasterskiego odnowy moralnej i religijnej Polaków, połączonego z peregrynacją po Ojczyźnie kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Ukoronowaniem Wielkiej Nowenny był Millennijny Akt Oddania Narodu w Macierzyńską Niewolę Maryi Królowej Polski 3 maja 1966 r.

Już od 1434 r. trwa...

 

fenomen pieszego pielgrzymowania

Wówczas przybyła na Jasną Górę pierwsza oficjalna pielgrzymka, która przeniosła z Krakowa do Częstochowy Cudowny Obraz, odrestaurowany po napadzie rabunkowym na klasztor. O tym jak dynamicznie rozwijał się ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę wymowne świadectwo złożył już w XVI w. Grzegorz z Sambora: „Tu nie tylko Polacy w święte mury spieszą – | I Litwini pobożni gęstą idą rzeszą | Tu mieszkańcy gór naszych i całe Polesie | Kaszubi i lud z Moskwy hołdy swoje niesie | Tu Kujawiak namioty rozbija płócienne | Tu Mazur z wełny stawia szałasze odmienne | Tu możni Morawianie, bogaci Węgrzyni | Podolacy i Niemcy, Słowieńcy, Rusini | Tu z Pomorza, z Wołynia, z Tracji, z Inflant, Żmudzi | Z Saksonii, Prus, Czech, Śląska mnóstwo idzie ludzi...”

W XVII w. zaczęły się kształtować stałe szlaki pątnicze m.in. z Kalisza czy Żywca. Ale największym fenomenem jest – licząca już 300 lat – Warszawska  Pielgrzymka Piesza, której początki sięgają 1711 r. Wtedy to członkowie Arcybractwa Pięciorańskiego przy klasztorze oo. Paulinów wędrowali na Jasną Górę z dziękczynieniem za ustanie epidemii tyfusu plamistego. I tak rok po roku – także podczas powstania warszawskiego – i w okresie rządów komunistów. Najbardziej tragiczną kartą w dziejach tego pielgrzymowania był rok 1792, gdy Kozacy na żołdzie carskim wymordowali wszystkich pątników.

Do Częstochowy pielgrzymowali również władcy: Zygmunt II August, Władysław IV, Michał Korybut Wiśnio­wiecki czy August III. Królowie Polski zawierzali Matce Bożej najtrudniejsze sprawy narodowe i osobiste, a także swoje panowa­nie. A w czasach najnowszych bł. Jan Paweł II nawiedził Jasną Górę aż pięciokrotnie.

W 1655 r. klasztor jasnogórski przeżył oblężenie, podczas którego rycerze i zakonnicy, pod wodzą przeora o. Augustyna Kordeckiego odparli...

 

najazd szwedzki

Wcześniej, dzięki staraniom o. Kordeckiego, rozbudowane zostały umocnienia obronne. Dokument królewski z 1641 r. określał warownię jasnogórską jako Fortalitium Marianum, a kilkanaście lat później konwent został zobowiązany przez monarchę i Sejm do utrzymywania stałej załogi wojskowej, której przewodził przeor.

1 kwietnia 1656 r. – po cudownym ocaleniu Jasnej Góry – król Jan II Kazimierz złożył w katedrze lwowskiej śluby w imieniu ca­łego narodu, a sto lat później, w 1764 r. konstytucja sejmowa potwierdziła szczególne przywiązanie Polski do MB Częstochowskiej: „Rzeczpospolita Polska stwierdza, że jest do swojej Najświętszej Królowej Maryi Panny w Obrazie Częstochowskim cudami słynącej zawsze nabożna i Jej protekcji w potrzebach doznająca....”

Później obrali Ją sobie za Patronkę m.in. konfederaci barscy, broniący się przed Rosjanami. 8 września 1717 r. obraz koronowano, a w 1914 r. wprowadzone zostało liturgiczne święto ku czci MB Częstochowskiej. W 1931 r. Pius XI ustalił jego datę na 26 sierpnia.

To swoisty paradoks, że...

 

Góra jest Jasna, a Madonna Czarna

Jej wizerunek sławił już Jan Długosz na kartach Liber Beneficiorum: „Obraz Maryi Najchwalebniejszej i Najdostojniejszej Dziewicy i Pani, Królowej świata i Królowej naszej... o przeładnym wyrazie twarzy, która spo­glądających przenika szczególną pobożno­ścią – jakbyś na żywą pa­trzył”.

To malowidło temperowe, typu hodogetria – przedstawiające Madonnę z Dzieciątkiem na lewej ręce –  pochodzi, prawdopodobnie z Konstantynopola, skąd przez Ruś dotarło do Polski. W 1382 r. książę opolski Władysław powierzył ikonę paulinom z Jasnej Góry. Według dawnych przekazów lu­dowych deska lipowa pochodzi ze stołu nazaretańskiego Świętej Rodziny, wyko­nanego przez samego św. Józefa. Ciemne oblicza Maryi i Dzieciątka nie były zamysłem artysty, który je odmalował – to werniks je przy­ciemnił – a cięcia na twarzy Matki Bożej upamiętniają akt profanacji w 1430 r., po którym o renowację obrazu zatroszczył się osobiście król Władysław Jagiełło.

 

 


 

O. Augustyn Kordecki

Klemens Kordecki urodził się w 1603 r. w kaliskiej parafii Iwanowice. Ukończył studia filozoficzne i teologiczne, a potem wstąpił do Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika i przyjął imię Augustyn. Po przyjęciu święceń kapłańskich piastował w zakonie liczne godności, m.in. przeora w rozmaitych klasztorach, prowincjała, definitora prowincji polskiej i wikariusza generalnego. To  świadczy jak bardzo był ceniony przez współbraci, nie tylko z powodu wybitnych zdolności administracyjnych i pracowitości, ale również ze względu na cechy charakteru, a zwłaszcza męstwo i pokorę. Przeorem Jasnej Góry był aż sześć razy i tam też ostatecznie osiadł w 1650 r.

W okresie potopu szwedzkiego, po upadku większości zamków warownych, pograniczny klasztor jasnogórski był ostatnią fortecą. Szwedzi oblegali go w z nadzieją na zdobycie kosztowności zgromadzonych w skarbcu. Obroną twierdzy dowodził przeor Kordecki. W krytycznej chwili zwołał wszystkich przed ołtarzem Cudownego Obrazu – który wcześniej nakazał wywieźć do klasztoru w Głogówku na Śląsku – i po Mszy św. poprowadził wzdłuż murów procesję z Najświętszym Sakramentem. Zakończył ją błogosławieństwem obrońców oraz broni i wygłosił płomienną mowę. Ostatni szturm Szwedów miał miejsce 24 grudnia, w Wigilię Bożego Narodzenia, a trzy dni później wojska odstąpiły od twierdzy. O. Kordecki zmarł 20 marca 1673 r., w otoczeniu modlących się paulinów.

 

Klasztor Paulinów – Jasna Góra

ul. o. A. Kordeckiego 2

42–225 Częstochowa 25

tel   34 377 77 77

fax  34 365 67 28

e-mail: sanktuarium@jasnagora.pl

www.jasnagora.pl

               

Noclegi:

Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II

ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 1/31

42–225 Częstochowa 25

e-mail: dp@jasnagora.pl

Rezerwacje: tel (34) 377 75 64

 

Hale noclegowe

Rezerwacje: tel. 34 377 72 24

 

Jasnogórskie Centrum Informacji

ul. o. A. Kordeckiego 2

42-225 Częstochowa 25

tel (34) 377 74 08

fax (34) 365 43 43

skype: jasnagorajci

e-mail: centrum.informacji@jasnagora.pl

 

Odpusty wielkie:

 3 maja – Matki Bożej Królowej Polski

niedziela po 15 maja – św. Pawła Pustelnika, patriarchy zakonu oo. paulinów

15 sierpnia – Wniebowzięcie NMP

26 sierpnia – MB Częstochowskiej

8 września – Narodzenie NMP

pierwsza niedziela października – MB Różańcowej

               

Odpusty mniejsze:

2 lutego  – Ofiarowania Pańskiego

25 marca – Zwiastowania Pańskiego

31 maja – Nawiedzenia NMP

poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego – Matki Kościoła

16 lipca       – MB Szkaplerznej

8 grudnia     – Niepokalane Poczęcie NMP

 

Godziny Mszy św. i nabożeństw

5:30 – Godzinki

6:00 - Odsłonięcie obrazu Matki Bożej

Msze św. w kaplicy Matki Bożej: od poniedziałku do piątku: 6:00, 7:00, 7:30, 8:00 –łacińska, 9:30, 11:00, 15:30, 18:30; w sobotę: 6:00, 7:00, 7:30, 8:00 – łacińska

9:30, 11:00, 12:00, 15:30, 18:30; w niedziele i święta: 6:00, 7:00, 8:00 – łacińska, 9:30, 11:00, 12:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00

Msza św. w bazylice: od poniedziałku do piątku: 5:30, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 9:00; w sobotę: 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 9:00; w niedziele i święta: 5:30, 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 13:00, 17:00, 19:00;

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Adoracji  6:00 – 21:00

Zasłonięcie obrazu Matki Bożej o 12:00 (soboty, niedziele i święta o 13:00)

Odsłonięcie obrazu: 14:00 – w soboty i święta od maja do września; 15:00 – poza sezonem pielgrzymek.

Różaniec: 16:00 (w niedziele i święta  16:15)

Nowenna do Matki Bożej: w soboty 18:00

Apel Jasnogórski: 21:00

Spowiedź: 6:00–20:00 w bazylice, kaplicy Matki Bożej lub Wieczerniku w lecie

(w soboty, niedziele i w okresie pielgrzymkowym)

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}