Logo Przewdonik Katolicki

Z góry lepiej widać

Magdalena Guziak-Nowak
Fot.

Wywiadz Anną Górską z domu Oramus, uczestniczką pierwszego turnusu Ruchu Światło-Życie w 1971 r., o woli Bożej, trudnych czasach dla Kościoła i księdzu z ksywką Kentucky

Uczestniczyła Pani w historycznym oazowym turnusie wakacyjnym dla młodzieży. Wiedziała Pani, po co tam jedzie?

– Tak. Razem z trzema koleżankami byłyśmy świeżo upieczonymi maturzystkami, obozowymi starszakami. Miałyśmy więc świadomość tego, co nas czeka. Poza tym rok wcześniej w 1970 r. ks. Jan Głód zorganizował nieformalny tygodniowy wypad w góry dla dziewczęcej scholi parafialnej oraz służby liturgicznej ołtarza ze św. Kazimierza w Krakowie. Pojechałam razem z moim bratem Jackiem. Chodziliśmy po Turbaczu, wpadaliśmy do sklepu na oranżadę, aby się ochłodzić, a do księdza mówiliśmy „Kentucky”. Na pniu drzewa, na którym były odprawiane Msze św., wycinaliśmy potem znak krzyża, aby zaznaczyć świętość tego miejsca.
Natomiast w 1971 r. przyjechałyśmy do Olszówki spóźnione parę dni, bo musiałyśmy załatwiać formalności związane ze studiami. Skorzystałyśmy na tym, bo wszystkie miejsca na strychu i wszystkie sienniki były już zajęte. Dostałyśmy więc nocleg w izbie gospodarzy – rodziców ks. Gila.
 
Jaki nastrój towarzyszył formowaniu się katolickiej wspólnoty w czasach bardzo niekorzystnych dla Kościoła?
– Urodziłam się siedem lat po wojnie i wychowałam w pobożnej rodzinie, w której nikt nikogo nie zmuszał do chodzenia do kościoła. To było oczywiste, choć żyliśmy w okresie burzy, naporu, kiedy łatwo było zboczyć z właściwej drogi. Panowała wszechobecna ateizacja, to był kraj bez Boga. Może z wyjątkiem lekcji języka polskiego, gdzie trudno było przemilczeć wszystkie religijne wątki i dla przyzwoitości mówiło się o Reju czy Kochanowskim.
Dlatego tak ważne było dla nas poczucie wspólnoty – tej domowej, ale i między rówieśnikami. Kiedy wiara była zamykana w domach i kościołach, wspólne poglądy bardzo nas jednoczyły. Radość wyznawania wiary i towarzyszącą temu spontaniczność były piękne i budujące.
 
Czy po historycznym turnusie „olszówkowiczów” 1971 zostało coś więcej niż sentyment?
– Tak. Formacja w młodym wieku rzutuje na całe dalsze życie. Bo czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. I nawet jeśli człowiek się zagubi, popełni błędy, wie, jak wrócić.
Zapamiętałam też dobrze jedno ze spotkań formacyjnych, podczas którego ksiądz pokazał nam nietypowe równanie: w = W. I wytłumaczył, że małe „w” symbolizuje naszą wolę, plany, zamierzenia, a duże „W” to wola Boża. W swoim życiu trzeba przyjąć i zaakceptować duże „W”. Gdy spotkaliśmy się w tym roku w Ludźmierzu i dawałam świadectwo, narysowałam na kartce to równanie i przypomniałam.
 
Sprawdziło się w Pani życiu?
– Łatwo o tym mówić, gdy wszystko układa się super, gdy są pieniądze, sukces, zdrowie, miłość, dobra praca.
Szukam w moim życiu woli Boga, choć nie zawsze łatwo ją przyjąć, ale Pan Bóg wie lepiej, bo – jak się mówi – z góry lepiej widać. Bardzo trudna była dla mnie i mojej rodziny śmierć ukochanego brata – przystojnego, wysportowanego sędziego piłkarskiego, który nagle zachorował i zmarł po dwóch operacjach mózgu.
Mimo tej i innych sytuacji, mogę o sobie powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwa. Mam wspaniałego męża, o którym nie myślałam, że będzie moim mężem, ale taka była wola Boża i dziś wiem, że nie mogłam lepiej wybrać. Naszą rodzinę dopełniają cudowne dzieci i wnuczki.
 
Uczestniczyła Pani w spotkaniu z ks. Franciszkiem Blachnickim. Co Pani z niego zapamiętała?
– Niewiele. Było to spotkanie dla służby liturgicznej ołtarza. Znalazłam się na nim prawdopodobnie dlatego, że śpiewałam w scholi. Pamiętam, że powiedział, że trzeba się dobrze przygotować do liturgii, że ma być ona piękna jak dzieło sztuki.
 
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}