Logo Przewdonik Katolicki

Towarzystwo Przyjaciół KUL

Marcin Jarzembowski
Fot.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II istnieje od 1918 roku. Został powołany w odrodzonej Polsce z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego. Dewiza uczelni Deo et Patriae (Bogu i Ojczyźnie) pozostała do dziś najważniejszym wyzwaniem.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II istnieje od 1918 roku. Został powołany w odrodzonej Polsce z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego. Dewiza uczelni Deo et Patriae  (Bogu i Ojczyźnie) pozostała do dziś najważniejszym wyzwaniem.

 


Od 1922 r. w struktury uniwersytetu wpisane jest Towarzystwo Przyjaciół KUL-u. Uczelnia pomimo dotacji państwowych od 1991 r. nadal potrzebuje ogromnego wsparcia. Dlatego działalność towarzystwa jest wielkim bogactwem, które owocuje również w diecezji bydgoskiej.

 

Wiara i intelekt

Lubelski uniwersytet od początku swego istnienia prowadził badania naukowe w duchu harmonii między nauką a wiarą, kształcąc elity inteligencji chrześcijańskiej, zarówno duchownych, jak i świeckich. – Większość hierarchów polskich studiowała na KUL-u, m.in. ordynariusz naszej bydgoskiej diecezji bp Jan Tyrawa. Najznamienitszym profesorem uczelni był przez kilkadziesiąt lat bp Karol Wojtyła – dziś bł. Jan Paweł II. Po śmierci Ojca Świętego uniwersytet przyjął jego imię – powiedziała Ewa Głowik, członek zarządu  oddziału TP KUL-u w Bydgoszczy.

Siedzibą Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL-u jest Lublin, a funkcję jego prezesa pełni statutowo rektor uczelni. W kraju funkcjonują 23 oddziały. W Bydgoszczy z inicjatywy Konstantego

Roszczyniały powstała w 1956 r. Komisja do Specjalnych Zadań TP KUL-u, a nieco później utworzono oddział towarzystwa w Domu Katolickim przy bydgoskiej farze. Pierwszym jego prezesem był Konstanty Roszczyniała. Do długoletnich działaczy należeli m.in.: Józef Zelek, Halina Małek, Stanisław Milewski, Rozalia Gołata, Maria i Henryka Hoffman, Józef Werno, Aleksandra Komendzińska, Gertruda Groszkowska. Obecnie oddziałowi w Bydgoszczy przewodzi Antoni Poślednik, a członkami zarządu są: Barbara Drążkowska, Stanisław Durlak, Maria Glińska, Ewa Głowik, Ewa Gostomska, Grażyna Hołub i Mirosława Kubiś-Grzybowska. Opiekunem duchowym jest ks. dr Michał Adamczyk. – Bez pomocy duchowej i materialnej przyjaciół w kraju i zagranicą Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie mógłby normalnie funkcjonować – tłumaczy Antoni Poślednik.

 

Bydgoszcz i KUL

Dzięki życzliwości ks. prałata Bogdana Jaskólskiego – absolwenta KUL-u, od 1987 r. siedziba

oddziału mieści się w Domu Katechetycznym św. Józefa, w bydgoskiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przy placu Piastowskim 5. Zebrania odbywają się raz w miesiącu, a w każdą środę pełniony jest dyżur w biurze od godz. 17 do 19. Można wówczas uzyskać wszelkie informacje na temat uczelni i złożyć ofiarę. – Do roku 2004 nasz oddział obejmował tylko Bydgoszcz. Z chwilą powstania diecezji bydgoskiej znacznie rozszerzyliśmy naszą działalność, obejmując cały jej teren – dodała Ewa Głowik.

Liczba członków na przestrzeni lat różnie się kształtowała – w 1956 r. zapisano 415 osób, najwięcej notowano w latach 80. – ponad 6 tys., obecnie to 1500 osób. W 23 bydgoskich parafiach oraz w trzech wspólnotach poza Bydgoszczą działają asystenci proboszczów ds. towarzystwa. Zbierają oni składki i ofiary, informują o działaniach zarządu, przekazują wiadomości o

życiu uniwersytetu, rozprowadzają „Przegląd Uniwersytecki” wydawany w Lublinie oraz inne materiały informacyjne i formacyjne. – Ofiarna i bezinteresowna praca asystentów parafialnych jest podstawą istnienia oddziału. Owoce ich posługi zostały zauważone i nagrodzone przez zarząd w Lublinie. Pokazuje to, że jesteśmy potrzebni tej jakże ważnej uczelni w naszym państwie – powiedział Antoni Poślednik.

 

Bycie członkiem towarzystwa

Bydgoski oddział organizuje każdego roku spotkania opłatkowe członków, które co trzy lata są połączone z walnymi zebraniami i wyborami władz. To również źródło inicjatyw wielu akcji, które mają na celu pozyskanie nowych członków. Bydgoszcz utrzymuje również bliskie kontakty z Lublinem, zarówno z uczelnią, jak i z zarządem głównym towarzystwa. Prezes Antoni Poślednik od trzech kadencji jest również członkiem Rady Naczelnej Towarzystwa Przyjaciół KUL.

W 1986 r. z okazji 30-lecia istnienia towarzystwa w Bydgoszczy zorganizowano Dni KUL-u, podczas których odbywały się spotkania ze studentami i profesorami. Była także wystawa fotografii i pokaz filmu o uniwersytecie.

W ramach obchodów 50-lecia oddziału zorganizowano pielgrzymkę autokarową do Wilna. Poznawanie dziedzictwa duchowego jest ważną formą działalności towarzystwa. – W okresie Wielkiego Postu jeździmy na Misterium Męki Pańskiej do Górki Klasztornej. Tradycją stały się wyjazdy do Częstochowy, a także Lublina. Na wspólne wyprawy, które wzbogacają naszego ducha, zapraszamy nie tylko członków, ale i sympatyków towarzystwa. Wszystkich czytelników „Przewodnika Katolickiego” zachęcamy do zainteresowania się życiem najstarszej katolickiej uczelni w Polsce i wsparcia dzieła, jakim jest uniwersytet, modlitwą i ofiarą. W intencji wszystkich dobroczyńców odprawiana jest codziennie Msza św. w kościele akademickim KUL – zakończyła Ewa Głowik. 

 Honorowy członek towarzystwa – bł. Jan Paweł II odwiedził uczelnię jako papież 9 czerwca 1987 r. Wówczas na dziedzińcu uniwersyteckim przypomniał m.in., że „katolicka specyfika stanowi o atrakcyjności KUL-u w całej polskiej rodzinie akademickiej. Wyczuwa ona bezbłędnie, że tu powinno się oczekiwać nie tylko solidnej wiedzy, ale też dostępu do innego porządku prawdy, do tego specyficznego światła, jakie tajemnica Chrystusa rzuca na misterium ludzkiego istnienia. Stąd też potrzeba stałego wychodzenia naprzeciw potrzebom środowisk naukowych całej Ojczyzny. Dokonać tego można jedynie poprzez wyrazistość własnej postawy akademickiej i chrześcijańskiej zarazem, poprzez wrażliwość na to, co ludzkie i boskie. Odnosi się to do profesorów, do studentów, do wszystkich, którzy ten uniwersytet tworzą”.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki