Logo Przewdonik Katolicki

Wychowanie działaniem dla człowieka

Marcin Jarzembowski
Fot.

Wychowanie proces bycia i stawania się człowieka to tytuł spotkania i dyskusji, które odbywały się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej.


Wychowanie – proces bycia i stawania się człowieka” – to tytuł spotkania i dyskusji, które odbywały się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej.

 


 

W murach uczelni na zaproszenie bp Jana Tyrawy gościł wybitny twórca koncepcji „noetycznego wymiaru osobowości” oraz noo-psychosomatyki, ks. prof. Kazimierz Popielski.

 

Wychowanie i tresowanie

Kapłan jest m.in. kierownikiem Katedry Psychoterapii i Psychologii Zdrowia Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W swoich naukowych poszukiwaniach kontynuuje myśl Viktora Frankla, z którym łączyła go nie tylko sfera zawodowa, ale także przyjaźń.

Ks. prof. Kazimierz Popielski podkreślił, że zagadnienie wychowania, zanim się o nim powie zobowiązujące zdania, trzeba próbować naświetlać wielostronnie. Dodał, że wychować i wychowywać można tylko tego, który rozumie siebie. – Mamy w tym przypadku bezwzględnie do czynienia z człowiekiem, który potrafi spojrzeć na siebie i widzi siebie w kontekście możliwości – mówił.

Prelegent zwrócił uwagę na pojęcie, które znajduje się na przeciwległym krańcu wychowania, a jest określane jako tresowanie. Stwierdził, że współcześnie te dwa zagadnienia są czasem słabo rozróżniane. – Wychowanie polega na tym, że coś się proponuje. Wychowujący jest tym, który „idzie” przed wychowankiem, nie poganiając, ale uczestnicząc z nim w całym procesie. Wychowanie jest świadomym, celowym oddziaływaniem człowieka na człowieka – podkreślił.

 

Działanie dla człowieka

Ks. prof. Popielski uważa, że w wychowaniu tkwi coś typowo ludzkiego. Jest taki etap, gdzie drugi pomaga w prowadzeniu wychowanka ku określonej formie życia. – Natomiast samowychowanie jest ciągłym i stałym procesem kontaktu z wartościami, ich realizowaniem, wprowadzaniem w życie, życie nimi. To umiejętność socjalnych zachowań, gdzie drugi jest podmiotem, a nie przedmiotem oddziaływań. Jest także korzystaniem z kulturowego, religijnego dorobku ludzkości, co sprawia, że ludzie zaczynają siebie rozumieć jako sobie bliskich, złączonych systemem wartości – podkreślił.

Wybitny psycholog wprowadził na grunt polskiej psychologii logoterapię. Obszar jego szczególnych zainteresowań stanowi problematyka psychologicznej analizy poczucia sensu życia, psychologii zdrowia, struktury, dynamiki i preferencji wartości. – Wychowanie jest działaniem dla człowieka z poszanowaniem dla jego godności, praw i potencjałów życiowych. Jest dynamizmem dla społeczeństwa i kultury. Jest to działanie rozwojowe, działanie ku dojrzałości, która jest radością, a nie udręką życia. Chciałbym jasno podkreślić, że to, czym żyjemy – myślami, ideami, celami, wartościami – stanowi potężny kapitał, który wprowadzamy w życie i środowiska ogólnoludzkie – zakończył ks. prof. Popielski.

 

Zaburzony proces

Obecny na spotkaniu bp Jan Tyrawa uważa, że wychowanie jest przede wszystkim procesem kształtowania swojej wolności. Dodał również, że dzisiaj proces ten jest bardzo mocno zaburzony. – Nie umiemy kształtować swojej wolności. Stąd chociażby zaciera się granica między wolnością a samowolą i jesteśmy świadkami ogromnego zagubienia. Wychowywać człowieka, to znaczy ukazywać mu granice jego wolności. Granice, poza którymi nie ma już dobra, a zaczyna się zło. To jest zasadniczy rys i zadanie całej pedagogiki czy procesu wychowywania – powiedział hierarcha.

Ks. prof. Kazimierz Popielski jest kontynuatorem III Wiedeńskiego Kierunku w Psychoterapii, autorem wielu książek i artykułów, laureatem nagród oraz doktorem honoris causa Uniwersytetu w Trnavie.

 


Ukazała się w języku włoskim, pierwsza tego typu w świecie, encyklopedia prezentująca personalistów z całego świata oraz ich poglądy na temat fenomenu osoby Enciclopedia della persona nel XX secolo („Encyklopedia osoby XX wieku”). Redaktorem tego wydania i koordynatorem zespołu redakcyjnego jest profesor Uniwersytetu w Padwie, Antonio Pavan. Redaktorem odpowiedzialnym za obszar Polski – ks. prof. Krzysztof Guzowski z Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL. Hasła nie są przedmiotowe, tylko osobowe. Wśród nazwisk znalazł się również ks. prof. Kazimierz Popielski.

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki