Logo Przewdonik Katolicki

Pracownik na emeryturze

Justyna Koper
Fot.

Wielu czytelników interesuje się sprawami pracy na emeryturze oraz ochroną przed wypowiedzeniem umowy o pracę w wieku przedemerytalnym.

 

 

Czy pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę tylko dlatego, że nabył prawo do emerytury?

Sąd Najwyższy uznał, że osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie może stanowić wyłącznej przyczyny rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę. Takie działanie byłoby dyskryminacją ze względu na wiek.   

Czy pracownik może jednocześnie pobierać emeryturę i pracować?

Nowe przepisy prawne, obowiązujące od 8 stycznia br., wprowadziły zapis, zgodnie z którym pracownik przechodząc na emeryturę nie musi zrywać współpracy z dotychczasowym pracodawcą nawet na jeden dzień, ale może pobierać emeryturę i jednocześnie pracować.

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym?

Przepisy kodeksu pracy stanowią, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury wraz z osiągnięciem tego wieku. Oznacza to, że ochrona pracownika ma miejsce wówczas, gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki – pracownik musi być w wieku 4 lat przed emeryturą oraz musi legitymować się takim stażem pracy, który umożliwi mu wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego nabycie prawa do emerytury. Dlatego kobieta objęta jest ochroną wynikającą z kodeksu pracy, jeżeli jest w wieku 56-60 lat oraz posiada wymagany okres zatrudnienia, a mężczyzna – jeżeli ma 61-65 lat i odpowiedni staż pracy.

Czy zakaz wypowiadania umowy o pracę dotyczy także wcześniejszej emerytury?

Niestety w przypadku przejścia na wcześniejszą emeryturę pracownik nie korzysta z ochrony wynikającej z przepisów kodeksu pracy. Oznacza to możliwość wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi przed uzyskaniem wieku i stażu pracy, uprawniającego do wcześniejszej emerytury. Nadal obowiązuje bowiem uchwała Sądu Najwyższego mówiąca o tym, że zakaz wypowiadania umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku, nie obowiązuje w okresie 4 lat poprzedzających możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę.

Czy są inne wyjątki od zasady niewypowiadania umowy o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym?

Nie stosuje się przepisów o ochronie pracowników w okresie przedemerytalnym, jeżeli pracownik uzyskał prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Należy zauważyć, że przepisy prawne przewidują także możliwość uzyskania niższego wieku emerytalnego, na przykład przez pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach albo w szczególnym charakterze. Nie jest to jednak równoznaczne z przejściem na wcześniejszą emeryturę i dlatego pracownicy ci również korzystają z ochrony kodeksu pracy.

 

 

 

                                                                                                        

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki